Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 14/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 14
(Từ ngày 13/6 đến ngày 14/6/2008)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân Thành phố trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, ý kiến của Ủy ban MTTQ Thành phố, ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm;

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và những biện pháp điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008;

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thành phố 6 tháng đầu năm;

Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

HĐND Thành phố khẳng định tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2008 theo Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 6/12/2007, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, cơ chế chỉ đạo điều hành, cơ sở vật chất …, đảm bảo ổn định và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo địa giới hành chính mới.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” và mô hình “một cửa liên thông”. Tiếp tục rà soát các quy định về quy trình và thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt qui trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong 5 ngày. Cập nhật thường xuyên và công khai trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý vụ việc; chấn chỉnh việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền khi xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; hạn chế để tồn đọng và khiếu nại vượt cấp.

3. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát. Tăng cường công tác thu thuế; thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, các khoản thu từ đất.

Giao UBND Thành phố rà soát, sắp xếp lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để triển khai thực hiện.

4. Tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác quản lý thị trường và kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, chống đầu cơ tích trữ và xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng biến động trên thị trường để nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng và giá bán các loại hàng hóa và dịch vụ độc quyền kinh doanh. Tập trung hỗ trợ xuất khẩu, nhất là với những mặt hàng đang có khả năng mở rộng thị trường: hoàn thuế kịp thời, giải quyết nhanh các thủ tục hải quan, mở rộng khai hải quan điện tử, xử lý kịp thời các trở ngại về thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu … Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

5. Triển khai tích cực và đồng bộ Chương trình tổng thể hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và Chương trình chỉnh trang Thành phố, tăng cường trật tự đô thị.

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong lĩnh vực văn hóa – xã hội và xây dựng, quản lý đô thị:

6.1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tách cấp và di chuyển các hộ dân ra khỏi các trường học. Triển khai tích cực và đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng là người già, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách … Điều chỉnh mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; miễn thủy lợi phí cho nông dân; tạm dừng triển khai việc tăng giá đối với vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, nước sạch, học phí, viện phí …

6.2. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng để trình Chính phủ; xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách triển khai quy hoạch và đầu tư Khu đô thị mới bắc sông Hồng; cơ chế hỗ trợ thực hiện sắp xếp lại, hạ ngầm các tuyến cáp điện lực, thông tin; cơ chế đầu tư xây dựng các dự án nhà tái định cư, cơ chế cải tạo nhà chung cư hư hỏng, xuống cấp …

6.3. Kiểm tra và kiên quyết xử lý các công trình xây dựng không phép, không phù hợp với các quy định về kiến trúc, cảnh quan đô thị, nghiên cứu thống nhất mô hình quản lý hạ tầng kỹ thuật sau khi phân cấp cho các quận, huyện; khẩn trương tổ chức tháo dỡ, xây dựng lại các nhà thuộc loại đặc biệt nguy hiểm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước sạch sông Đà về Hà Nội.

6.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội. Tăng cường kiểm tra giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, các điểm trông giữ xe, các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô. Triển khai Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội (dự án II) và Đề án cải thiện môi trường sông Nhuệ, sông Đáy. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng chống lụt bão.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực, các ban HĐND, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

HĐND kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008, hướng tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 14./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác ĐB QH, VP QH , VP CP;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ TP:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP: TU, VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND, VP UB MTTQ TP;
- Lưu:

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118