Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Sùng Chúng
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG THUỘC HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 20 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc Phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BPC ngày 25/10/2010 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính:

- Điều chỉnh giảm 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu, 7 thôn của xã Tung Chung Phố (bao gồm các thôn: Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2, Na Ản, Na Đẩy, Na Bủ, Hàm Rồng và Lao Chải) để bổ sung cho xã Mường Khương;

- Điều chỉnh tăng 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu, 7 thôn từ xã Tung Chung Phố sang xã Mường Khương để thành lập thị trấn Mường Khương (bao gồm các thôn: Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2, Na Ản, Na Đẩy, Na Bủ, Hàm Rồng và Lao Chải);

2. Thành lập thị trấn Mường Khương trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Mường Khương sau khi được điều chỉnh, tăng bổ sung từ xã Tung Chung Phố.

2.1. Thị trấn Mường Khương:

a) Về diện tích tự nhiên có 3.565 ha, 8.207 nhân khẩu và 29 thôn.

b) Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

- Phía Nam giáp xã Thanh Bình, huyện Mường Khương;

- Phía Đông giáp xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương;

- Phía Tây giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương.

c) Trụ sở thị trấn Mường Khương: đặt tại thôn Na Pên.

2.2. Xã Tung Chung Phố:

a) Về diện tích tự nhiên có 2.659 ha, 2.048 nhân khẩu, 10 thôn (bao gồm các thôn): Séo Tủng, Cán Hồ A, Vả Thàng, Dì Thàng, Cán Hồ B, Tả Chu Phùng, Lũng Pâu 1, Lũng Pâu 2, Văng Leng, Páo Tủng).

b) Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Phía Nam giáp xã Nấm Lư, huyện Mường Khương.

- Phía Đông giáp xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương.

- Phía Tây giáp thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.

2.3. Sau điều chỉnh, huyện Mường Khương có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó gồm: 15 xã, 01 thị trấn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 20 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (08 bản);
- TT.HĐND T.phố, UBND các huyện, T. Phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công báo Lào Cai;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT. PCTHĐND.

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250