Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Đinh Văn Cương
Ngày ban hành: 06/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12
(Ngày 05, 06/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT/BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1652/TTr-UBND ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1652/TTr-UBND ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam.

1. Mô hình tổ chức Bảo vệ dân phố:

a) Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam được thành lập ở các phường thuộc thị xã Phủ Lý.

b) Mỗi phường thành lập một Ban bảo vệ dân phố gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các Uỷ viên. Số lượng thành viên Ban bảo vệ dân phố bằng số lượng tổ bảo vệ dân phố.

c) Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của cảnh sát khu vực) thành lập một tổ Bảo vệ dân phố do tổ trưởng phụ trách. Đối với tổ Bảo vệ dân phố từ 05 tổ viên trở lên thì có thêm 01 tổ phó giúp việc.

d) Mỗi tổ dân phố có 1 tổ viên Bảo vệ dân phố.

2. Mức phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh Bảo vệ dân phố:

a) Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 250.000 đ/người/tháng

b) Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 220.000 đ/người/tháng

c) Tổ trưởng Bảo vệ dân phố: 200.000 đ/người/tháng

d) Tổ phó Bảo vệ dân phố: 180.000 đ/người/tháng

đ) Tổ viên Bảo vệ dân phố: 160.000 đ/người/tháng

* Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì được phụ cấp chức danh cao nhất.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!