Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2017

Số hiệu: 08/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2017; qua xem xét, thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 như sau:

1. Giám sát thường xuyên

- Xem xét việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhnghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét việc trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 4; nội dung thông báo tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Tổ chức hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017.

2. Giám sát chuyên đề

Chuyên đề 1: Giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối tượng, phạm vi giám sát: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy; lĩnh vực giáo dục - đào tạo gồm: Trường Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình, Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gồm: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình; lĩnh vực du lịch gồm: Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; lĩnh vực tài nguyên, môi trường gồm: Trung tâm Quy hoạch Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian giám sát: Quý I, quý II năm 2017 (giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tháng 3 và 4 năm 2017).

Chuyên đề 2: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2016.

- Đối tượng, phạm vi giám sát: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy. Các xã liên quan, huyện Minh Hóa: 2 xã; huyện Tuyên Hóa: 2 xã; huyện Quảng Trạch: 1 xã; huyện Lệ Thủy: 1 xã.

- Thời gian giám sát: Quý III, quý IV năm 2017 (giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tháng 8 và 9 năm 2017).

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tham mưu, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng: Quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương chi tiết, chuẩn bị các tài liệu liên quan và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nghị quyết này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251