Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Bá Cần
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận 1; báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận 1. Nhất trí thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch năm 2009. Năm 2008 tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao, đời sống của nhân dân và một bộ phận cán bộ, công chức gặp khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân và nỗ lực của cán bộ và nhân dân quận 1 nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước tăng; tỷ lệ giải ngân cao đối với các dự án vốn ngân sách; vượt chuẩn nghèo dưới 6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ phá án tăng cao; hoàn thành đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với địa bàn dân cư và quy hoạch chung của quận.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục: công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn ở lĩnh vực nhà đất giảm đáng kể nhưng người dân vẫn còn phiền hà về thủ tục. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội còn chậm. Công tác đền bù giải tỏa vẫn là nỗi lo của người dân khi áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến nhưng chưa rõ nét và vững chắc. 

Điều 2. Thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tập trung những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ, chăm lo tốt cho người nghèo và diện chính sách ổn định cuộc sống, nâng dần thu nhập để thoát nghèo.

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước; tiếp tục xây dựng quy trình liên thông nội bộ giữa các phòng - ban và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu đơn vị.

3. Công khai quy hoạch và đầu tư đúng hướng. Đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa các dự án xã hội đầu tư, góp phần cải thiện môi trường dân sinh.

4. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chú trọng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục đi vào chiều sâu để nâng cao nhận thức cho mọi người. Sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hẻm.

5. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tiếp tục đầu tư trang thiết bị giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 2.222 tỷ đồng.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các thành viên, các tổ chức xã hội vận động nhân dân quận 1 thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89