Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 19/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2006-2010) THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 17/4 đến ngày 19/4/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;
Xét
Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 3/4/2008 của UBND Thành phố về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) Thành phố Hà Nội;
Căn cứ
Báo cáo thẩm tra số 13/BC-KTNS ngày 14/4/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) Thành phố Hà Nội với tổng diện tích là 6.409 ha, trong đó đất ở: 1.148 ha (gồm đất ở đô thị, đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất: 902 ha; đất ở nông thôn: 246 ha); đất chuyên dùng: 4.561 ha (gồm đất trụ sở cơ quan: 83 ha; đất quốc phòng an ninh: 77 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 1.583 ha; đất có mục đích công cộng: 2.742 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa: 76 ha); đất dự trữ cho mục đích phát triển (đất ở, công nghiệp, dịch vụ…): 700 ha.

Điều 2. Kế hoạch sử dụng đất được phân bổ hàng năm như sau: Kế hoạch sử dụng đất các năm 2006, 2007, 2008 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua (733 ha, 1.093 ha và 1.636 ha). Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 là 1.849 ha, dự kiến các nguồn thu từ đất là 5.713 tỷ đồng; Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 là 1.990 ha, dự kiến các nguồn thu từ đất là 6.856 tỷ đồng.

Điều 3. Giao UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, HĐND, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng QH;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT TU, TT HĐND TP;
- UBND Thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND,UBND TP;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 19/04/2008 về kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220