Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006 trên địa bàn Quận 3

Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thân Thị Thư
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị quyết toán thu, chi ngân sách của quận 3 năm 2006;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng thu và tổng chi ngân sách quận 3 năm 2006 như sau:

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 456,787 tỷ đồng, đạt 110,34% dự toán năm, trong đó thu để cân đối ngân sách Nhà nước (không tính ghi thu, ghi chi qua ngân sách) là 433,818 tỷ đồng, đạt 104,79% dự toán năm.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương (quận - phường) là 317,192 tỷ đồng, đạt 200,45% dự toán năm, trong đó thu từ phân chia tỷ lệ % ngân sách địa phương được hưởng là 149,349 tỷ đồng đạt 113,49% dự toán năm, số tuyệt đối tăng 17,750 tỷ đồng (quận tăng 12,779 tỷ đồng; phường tăng 4,971 tỷ đồng).

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương (quận - phường) là 184,179 tỷ đồng, đạt 116,39% dự toán năm.

Điều 2. Phê chuẩn cho chuyển kết dư ngân sách địa phương (quận - phường) năm 2006 là 133.013.288.959 đồng vào thu ngân sách địa phương năm 2007 (quận: 121.141.951.452 đồng; ngân sách 14 phường: 11.871.337.507 đồng).

Điều 3. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3 giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 vào ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006 trên địa bàn Quận 3

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155