Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

Số hiệu: 08/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 08/2006/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 29 tháng 06 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THƯ KÝ KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 KHÓA III KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận giới thiệu người ứng cử để bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 – 2009;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004-2009

Đại biểu Nguyễn Thị Ánh Hồng: được bổ sung vào chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân khoá III nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận; Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân và đại biểu Nguyễn Thị Ánh Hồng có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009, thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 vào ngày 29 tháng 6 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202