Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

Số hiệu: 07/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 4 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và Tờ trình số 30/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã trình tại Kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm và tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 4.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX gồm các nội dung như sau:

1. Về việc xây dựng các cống ngăn mặn trên địa bàn xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy)

Bổ sung các cống trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy vào Danh mục công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang xem xét đầu tư đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; ưu tiên đầu tư các cống nằm bên bờ sông Tiền và các cống trọng điểm, nhằm kịp thời đảm bảo ngăn triều cường phục vụ sản xuất, dân sinh.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống bờ bao trong khu vực để đảm bảo phòng, chống triều cường, bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân.

2. Về việc nâng cấp tuyến đê Nam sông Bang Lợi, Đông sông Bà Trà, Đông sông Mương Lộ (huyện Cai Lậy)

Đầu tư tuyến đê Đông sông Bà Trà thuộc ô bao Bà Trà - Mỹ Long với chiều dài 4.130m để kết nối đường giao thông liên vùng với xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy trong năm 2019.

Đầu tư tuyến đê Đông kênh Mương Lộ thuộc ô bao Rau Răm - Rạch Gầm với chiều dài 2.150m.

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Hệ thống thủy lợi Cả Nai - Cây Còng và Cầu Gió - Cả Nai thuộc huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3. Về việc quản lý kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và công khai các cơ sở kinh doanh cây giống đủ điều kiện để nhân dân tiếp cận.

Thực hiện việc phân cấp và tăng cường quản lý nhà nước cấp huyện về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

4. Về việc điều chỉnh phần diện tích đất cho Công ty Cổ phần Lợi Nhân thuê tại khu vực chợ Bảo Định và chợ Cũ và xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè khu vực chợ (thành phố Mỹ Tho)

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kẻ vạch, xác định ranh giới phần diện tích đất cho thuê tại khu vực chợ Bảo Định và chợ Cũ để lực lượng chức năng thuận lợi trong thi hành nhiệm vụ và sắp xếp lại trật tự an toàn giao thông tại 02 khu vực chợ nêu trên; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Lợi Nhân và các hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có).

Rà soát việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót, đảm bảo đúng quy định; khi cho thuê đất để đầu tư xây dựng chợ hoặc các công trình khác cần thông báo đến chính quyền địa phương nơi trực tiếp quản lý biết về diện tích đất cho thuê để thuận lợi hơn trong công tác quản lý tại địa bàn.

5. Về giải quyết tình trạng sử dụng xung điện để khai thác thủy sản (huyện Cái Bè)

Có kế hoạch cụ thể về lộ trình xử lý triệt để hành vi sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản. Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và các huyện có đánh bắt thủy sản bằng xung điện đề ra giải pháp giải quyết đồng bộ.

Quan tâm phân bổ nguồn kinh phí để xây dựng nơi tạm giữ phương tiện thủy vi phạm; hỗ trợ, trang bị phương tiện phù hợp để lực lượng tuần tra thuận lợi hơn trong tiếp cận đối tượng vi phạm, kết hợp tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện về việc làm để người dân chuyển đổi nghề đảm bảo cuộc sống.

6. Về giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày của xã Mỹ Hạnh Trung (thị xã Cai Lậy)

Trích lục hồ sơ xác định rõ số hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ không đủ điều kiện, những trường hợp cần xác minh làm cơ sở yêu cầu các địa phương báo cáo, thông tin cụ thể từng trường hợp để người dân được rõ.

Nghiên cứu, tổng hợp những bất cập trong các văn bản của Trung ương, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và phản ánh đến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

7. Về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Kiểm tra tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ tại các xã trên địa bàn tỉnh, sớm giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

8. Về chất lượng các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và cung cách phục vụ của y, bác sĩ đối với bệnh nhân

Tiếp tục đầu tư, trang bị đủ số máy chạy thận nhân tạo cho ngành Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân, giảm quá tải tại Khu Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người bệnh.

Tiếp tục quán triệt đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên về thái độ trong tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân; tuyên truyền cho bệnh nhân hiểu rõ về chất lượng máy chạy thận và việc sắp xếp các ca chạy thận tại bệnh viện.

9. Về quản lý, xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định

Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với chức năng của từng ngành, địa phương làm cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Rà soát các tổ chức, cá nhân quảng cáo cho vay tín chấp mang tính chất lừa đảo và kịp thời thông tin đến người dân để phòng, tránh. Tổ chức tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh.

10. Về xây dựng Bia chiến thắng 514C và Tiểu đoàn 2009B tại xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy)

Chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục và tiến hành xây dựng Bia chiến thắng 514C và Tiểu đoàn 2009B tại xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp giữa năm 2019.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109