Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Số hiệu: 07/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 19/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP QUẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Thi hành án dân sự quận 6; kết quả công tác giám sát và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân quận; ý kiến của các cơ quan hữu quan và đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự quận và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; hoạt động kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2006.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

- Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định. Lực lượng công an đã có nhiều cố gắng triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “ 3 giảm”; phát động và thực hiện cuộc vận động xây dựng lực lượng công an “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ” đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm sát thực hiện đúng luật định, đảm bảo tốt các khâu kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố. Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân đúng quy định, xét xử đúng người, đúng tội, công khai, dân chủ, độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Công tác thi hành án dân sự chuyển biến tích cực, số vụ việc thi hành tăng so với cùng kỳ.

- Công tác cải cách tư pháp; xây dựng ngành, thực hiện các mặt công tác chuẩn bị tăng thẩm quyền đối với các cơ quan tư pháp quận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về hoạt động tư pháp được Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan tư pháp quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đối tượng thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng tăng, hành động có tính manh động cao. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ: nắm tình hình, điều tra cơ bản, sưu tra, quản lý đối tượng và công tác phòng ngừa xã hội còn hạn chế; phong trào ”quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” chưa thật sự sâu rộng. Trong 6 tháng đầu năm tình hình phạm pháp hình sự tăng 10,10% so cùng kỳ, đặc biệt tội phạm giết cướp tăng 1 vụ (100%), cướp giật tăng 18,9%, tội phạm hoạt động có tổ chức chiếm tỷ lệ cao (56,36%); tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp; nạn cờ bạc, số đề còn phổ biến. Còn để xảy ra việc trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát do thiếu chứng cứ; xét xử án dân sự, hành chính, lao động đạt kết quả dưới 50%; còn xảy ra án cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tỷ lệ thi hành án dân sự dở dang còn cao (42,88%).

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

1. Mục tiêu:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan: Công an - Viện Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân - Thi hành án dân sự trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng luật định, nghiêm minh, không làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm; không để xảy ra vi phạm và kỷ luật ngành của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu:

- Công an quận phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 5% trở lên so với năm 2005; đấu tranh phá án đạt tỷ lệ 60%; giữ vững địa bàn không có điểm, tụ điểm về ma túy, không có điểm tổ chức mại dâm.

- Viện kiểm sát nhân dân quận giải quyết trên 92% số án kết thúc, truy tố 99% số án giải quyết; tỷ lệ hồ sơ Tòa án trả lại Viện Kiểm sát không quá 5%; Viện Kiểm sát trả lại Công an không quá 6%. Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa xét xử án hành chính.

- Tòa án nhân dân quận xét xử án hình sự đạt từ 95% trở lên, các loại án còn lại đạt từ 86% trở lên; tỷ lệ án hủy toàn bộ, hủy một phần dưới 1,16%, án sửa dưới 4,21% trong tổng số án xét xử; không để án tồn không có lý do chính đáng.

- Thi hành án dân sự quận phấn đấu thực hiện đạt từ 95% trở lên số vụ việc có điều kiện thi hành; trong đó, thi hành xong hoàn toàn đạt từ 75% trở lên.

- Các cơ quan tư pháp quận tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các chức danh tư pháp đảm bảo tiêu chuẩn, đủ biên chế để thực hiện tăng thẩm quyền. Phấn đấu đến cuối năm 2006: 100% cán bộ các chức danh tư pháp đạt trình độ đại học hoặc đang học đại học và được đào tạo về nghiệp vụ, riêng đối với cán bộ Điều tra viên đạt 80%; 100% là đảng viên và có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó có 40% đạt trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp quận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành chức năng, khối nội chính, Ủy ban nhân dân 14 phường phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận; đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động, trang bị phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp quận.

 Các cơ quan tư pháp quận tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với ngành mình về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và các chỉ tiêu trên.

Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân quận có kế hoạch cụ thể giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85