Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án thành lập cơ quan chuyên môn, thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 07/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2005/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ qui định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 2005/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Yên Bái, về việc Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tờ trình số: 2005/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Yên Bái, về việc Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện như sau:

1- Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

2- Thành lập Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện.

Điều 2.

Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo qui định của pháp luật

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVI - kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án thành lập cơ quan chuyên môn, thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97