Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Tăng Văn Phả
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2005/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn Nghị đinh số 121/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 659/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 của UBND tỉnh về chức danh, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Phê chuẩn số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

1. Đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường thị, trấn.

a. Số lượng: Mỗi chức danh chỉ có một người, riêng Đài truyền thanh cơ sở có Trưởng đài và từ 1-2 nhân viên.

b. Mức phụ cấp:

- Trưởng ban tổ chức Đảng: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng:0,6 mức lương tối thiểu

- Trưởng ban Tuyên giáo: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Cná bộ Kế hoạch – Giao thông - Thuỷ lợi: 1,1 mức lương tối thiểu.

- Cán bộ Lao động – Thương binh – Xã hội: 1,1 mức lương tối thiểu.

- Phó Trưởng Công an thứ 2 (Đối với những xã có trên 10.000 dân): 1,1 mức lương tối thiểu.

- Cán bộ Đài truyền thanh:

+ Trưởng đài: 0,8 mức lương tối thiểu.

+ Nhân viên 0,5 mức lương tối thiểu.

- Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ: 0,5 mức lương tối thiểu

- Cán bộ Dân – Gia đình - Trẻ em: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Phó Chủ tịch Hội phụ nữ: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: 0,5 mức lương tối thiểu.

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 0,5 mức lương tối thiểu.

2. Đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

a. Số lượng:

- Thôn (hoặc tổ dân phố ở thị trấn) có dưới 1.500 khẩu có Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn.

- Thôn (hoặc tổ dân phố ở thị trấn) có trên 2.500 khẩu có Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và 02 Phó thôn.

- Thôn (hoặc tổ dân phố ở thị trấn) có số dân từ 1.500 khẩu trở xuống có 01 Công an viên; có trên 1.500 khẩu được bố trí 02 Công an viên.

- Mỗi tổ dân phố ở phường có Tổ trưởng và Bí thư Chi bộ.

b. Mức phụ cấp:

- Bí thư Chi bộ thôn: 0,7 mức lương tối thiểu.

- Trưởng thôn: 0,7 mức lương tối thiểu.

- Bí thư Chi bộ tổ dân phố ở thị trấn: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Tổ trưởng tổ dân phố ở thị trấn: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Phó thôn và tổ phó tổ dân phố ở thị trấn: 0,4 mức lương tối thiểu.

- Công an viên ở thôn và tổ dân phố ở thị trấn: 0,6 mức lương tối thiểu.

- Bí thư Chi bộ tổ dân phố ở phường: 0,4 mức lương tối thiểu.

- Tổ trưởng tổ dân phố ở phường: 0,4 mức lương tối thiểu.

3. Trường hợp kiêm nhiệm thêm một chức danh không chuyên trách thì hưởng thêm 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Nếu kiêm nhiệm thêm nhiều chức danh không chuyên trách thì chỉ hưởng thêm 50% phụ cấp của một chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2005.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban và các Đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 15 tháng 7 năm 2005./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (để báo cáo)
- Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (để báo cáo)
- Ban TV Tỉnh uỷ (để báo cáo)
- UBND tỉnh
- UBMT Tổ quốc tỉnh
- Các sở: GD-ĐT, YT, VHTT, TDTT, LĐ-TB &XH
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- Các ĐB HĐND tỉnh
- HĐND, UBND các huyện, thị xã
- VP.HĐND tỉnh
- Lưu 

CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả

           

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND ngày 15/07/2005 về chức danh, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122