Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/NQ-HĐND/2004 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 17/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ/HĐND/2004

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XV

- Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV, ngày 6-12-2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 181/TT-UB, ngày 10-12-2004 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1- Đồng ý với nội dung Tờ trình số 181/TT-UB, ngày 10-12-2004 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. Giao cho UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các địa phương bố trí, phân công các chức danh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2- Quy định mức phụ cấp tối thiểu của các chức danh được điều chỉnh như sau:

- Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp 150.000 đồng/người/tháng.

- Đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, được hưởng phụ cấp 120.000 đồng/người/tháng.

- Đối với phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, công an viên, được hưởng mức phụ cấp 80.000 đồng/người/tháng.

3- Nguồn chi trả phân bổ như sau:

- Ngân sách tỉnh: 40%

- Ngân sách huyện: 30%

- Ngân sách cấp xã: 30%

Khuyến khích các địa phương bằng giải pháp tăng nguồn thu để có thể tăng thêm mức phụ cấp cho các chức danh nói trên.

4- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành quyết định và tổ chức thực hiện kể từ tháng 01 năm 2005.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2004.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-HĐND/2004 ngày 17/12/2004 về số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!