Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thân Thị Thư
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 3 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu cân đối ngân sách quận 3 năm 2008 từ 211,199 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 3) thành 423,390 tỷ đồng, gồm:

- Thu từ các khoản thu ngân sách nhà nước được phân chia theo tỷ lệ % và hưởng 100% cho quận 3: 211,199 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2007 chuyển sang năm 2008 là 193,556 tỷ đồng (trong đó kết dư tại quận là 166,727 tỷ đồng, kết dư tại 14 phường là 26,829 tỷ đồng).

- Thu chuyển nguồn từ năm 2007 sang năm 2008 là 5,293 tỷ đồng để các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ có kinh phí hoạt động và các chủ đầu tư tổ chức quyết toán các công trình xây dựng (Ngân sách quận: 4,742 tỷ đồng, ngân sách phường: 0,551 tỷ đồng).

- Thu số bổ sung từ ngân sách thành phố để chi đầu tư và công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm là 10,172 tỷ đồng.

- Thu từ nguồn do Sở Y tế thành phố cấp để mua sắm trang thiết bị y tế là 2,770 tỷ đồng.

- Ghi thu qua ngân sách các khoản phí, lệ phí (công chứng, hộ tịch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở) là 0,400 tỷ đồng.

Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách các hoạt động phát sinh thực tế tại các đơn vị năm 2008 là 286,800 tỷ đồng theo chi tiết sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung chi

Theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND quận 3

Điều chỉnh lại như sau:

Tổng chi ngân sách

Trong đó:

211.199

286.800

1. Chi đầu tư

- Nguồn thành phố phân cấp cho quận quản lý

- Nguồn vượt thu

- Nguồn kết dư ngân sách

- Chi chuyển nguồn năm trước sang

 

30.542

10.000

5.200

13.800

1.542

2. Chi sự nghiệp kinh tế trong đó:

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính

- Sự nghiệp giao thông

- Sự nghiệp kinh tế khác

22.683

21.073

1.500

110

26.908

25.298

1.500

110

3. Chi sự nghiệp giáo dục

65.443

70.113

4. Chi sự nghiệp đào tạo

3.895

3.895

5. Chi sự nghiệp y tế

9.110

12.965

6. Chi sự nghiệp văn hóa

1.200

1.200

7. Chi sự nghiệp TDTT

1.300

1.300

8. Chi sự nghiệp xã hội

10.348

12.595

9. Chi quản lý nhà nước

11.900

15.650

10. Chi khối đoàn thể

3.070

4.795

11. Chi QPAN và TTATXH

2.000

3.000

12. Chi khác

4.460

6.460

13. Chi ngân sách phường

31.697

37.390

14. Dự phòng phí

4.850

4.850

15. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương chờ phân bổ

31.200

44.200

16. Nguồn tăng thu chưa phân bổ

8.143

10.937

 

Điều 3. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21