Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 67/TTr-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008 và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất các nội dung hoạt động giám sát trong năm 2009:

1. Giám sát công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn các xã - thị trấn;

2. Giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giám sát quy trình thực hiện bố trí tái định cư cho người dân sau giải tỏa;

3. Giám sát công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

4. Giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị;

5. Giám sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau xây dựng;

6. Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, hiệu quả sau đầu tư;

7. Giám sát công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; hiệu quả việc hỗ trợ, giúp đỡ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, giao Thường trực và 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát với 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, 02 Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình tiến hành hoạt động giám sát.

Định kỳ sau khi kết thúc mỗi nội dung giám sát, Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Tại kỳ họp thường lệ (giữa năm và cuối năm), Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89