Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Công Luận
Ngày ban hành: 22/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung tại các kỳ họp gồm:

1. Kỳ họp thứ 14:

- Công tác quyết toán ngân sách năm 2008.

- Tiến độ triển khai các công trình xây dựng, sửa chữa năm 2009.

- Công tác tuyển sinh năm học 2009 - 2010.

2. Kỳ họp thứ 15:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

- Tình hình thu, chi ngân sách năm 2009. Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát các nội dung sau:

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách.

2. Giám sát về thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị (các chợ, trung tâm thương mại, trường học).

4. Giám sát về quản lý môi trường, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Tình hình thu, chi ngân sách; công tác công khai các khoản vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân.

6. Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Điều 3.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức việc triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận; điều hành, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Điều 4.

Căn cứ vào chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát cụ thể và tiến hành hoạt động giám sát theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Điều 5.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban tiến hành hoạt động giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40