Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: K’ Beo
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2008 -2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ vào Pháp lệnh cán bộ, công chức được sửa đổi bổ sung năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 361-QĐ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc ban hành quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 1103/TTr-UBND ngày 14/5/2008 về việc "Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2008-2011";
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 14/BC-VHXH, ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2008-2011, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách.

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, thuộc diện quy hoạch được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở.

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế có nhu cầu đào tạo sau đại học.

c) Sinh viên tốt nghiệp đại học y, dược hệ chính quy hoặc sau đại học các chuyên ngành cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2008-2011.

2. Các chế độ trợ cấp, hỗ trợ.

2.1. Về hỗ trợ đào tạo.

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, thuộc diện quy hoạch được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/người/tháng đối với những người nơi ở hoặc nơi làm việc cách xa địa điểm học 15 km trở lên.

- Riêng cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc là dân tộc ít người tại chỗ được hỗ trợ thêm:

+ Nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được cấp thêm 150.000 đồng/người/tháng.

+ Nữ là người kinh và nam là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đượ cấp thêm 100.000 đồng/người/tháng.

- Kinh phí học lại, thi lại do kết quả học tập không đạt yêu cầu do cá nhân tự trang trải mà không được hưởng chế độ theo quy định này.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học, sau khi tốt nghiệp phải trở về công tác tại tỉnh:

- Được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng/người/tháng đối với những người nơi ở hoặc nơi làm việc cách xa địa điểm học 15 km trở lên.

- Sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần:

+ 10.000.000 đồng đối với Thạc sỹ và tương đương.

+ 20.000.000 đồng đối với Tiến sỹ.

- Sau khi tốt nghiệp, nếu không trở về tỉnh công tác phải hoàn trả toàn bộ kinh phí và các quyền lợi khác.

2.2. Về trợ cấp thu hút.

a) Bác sỹ, dược sỹ đào tạo hệ chính quy các trường đại học trong và ngoài nước có cam kết về công tác tại tỉnh Đắk Nông với thời gian 5 năm trở lên thì được tuyển thẳng thông qua xét tuyển và được hỗ trợ một lần là:

- 20.000.000 đồng/người công tác tại khu vực III.

- 15.000.000 đồng/người công tác tại khu vực II.

- 10.000.000 đồng/người công tác tại khu vực I.

b) Những người có trình độ sau đại học những chuyên ngành phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông tình nguyện cam kết về làm việc tại tỉnh Đắk Nông (trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện) trong thời gian ít nhất 7 năm thì được hỗ trợ như sau:

- Trợ cấp một lần:

+ Thạc sỹ: 30.000.000 đồng.

+ Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 60.000.000 đồng.

+ Giáo sư: 75.000.000 đồng.

c) Những đối tượng quy định tại tiết a, b điểm này chưa đủ thời gian công tác theo quy định phải hoàn trả lại số tiền đã được hỗ trợ và các quyền lợi khác có liên quan.

3. Kinh phí để thực hiện:

Kinh phí thực hiện chính sách này lấy từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
K'Beo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND ngày 25/07/2008 về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2008 -2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.541

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!