Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực do Thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 06/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN N
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 06/2007/NQ-HĐND

Cn Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BAN BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TỔ BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở ẤP, KHU VỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

n c Lut T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân n ngày 26 tháng 11 năm 2003;

n c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đng nhân dân, y ban nhân dân ny 03 tháng 12 năm 2004;

n c Ngh đnh s 38/2006/-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 ca Cnh ph v Bảo v dân ph;

n c Tng tư Liên tịch s 02/2007/TTLT-BCA-BTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 ca Liên b B Công an - B Lao động - Thương binh và Xã hội - B i chính ng dn thực hin Ngh đnh s 38/2006/-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 ca Chính ph v Bo v dân ph;

Theo T trình s 35/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2007 ca y ban nhân dân thành ph Cần Thơ v vic đ ngh quy đnh mc ph cấp đi với Ban Bảo v dân phố ở png, th trn và T Bảo v dân phố ở p, khu vực;

Sau khi nghe báo o thm tra ca Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế và ý kiến tho lun ca đi biu Hi đng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết đnh phê duyệt mc ph cấp đi với Ban Bảo v dân ph phưng, th trn và T Bảo v dân ph p, khu vực (thuc phưng, th trn) cth như sau:

1. Tng ban Bảo v dân phố ở png, th trấn: 420.000 đồng/tháng;

2. Phó Tng ban Bảo v dân phố ở png, th trn: 350.000 đng/tháng;

3. T trưng T Bo v dân phố ở p, khu vực: 320.000 đng/tháng;

4. T phó T Bảo v dân phố ở p, khu vực: 290.000 đng/tháng;

5. T viên T Bảo v dân ph p, khu vực áp dng mc ph cấp công tác tun tra, canh gác theo bng chm công: 10.000 đng/ngày, đêm.

Điều 2. y ban nhân dân thành ph t chức thực hin Ngh quyết này theo chức năng, nhim vụ, quyền hn được pháp lut quy định.

Tng trực Hi đng nhân dân, c Ban ca Hi đng nhân dân và đi biu Hi đng nhân dân thành phgiám sát vic thực hin Ngh quyết này.

Điều 3. Ngh quyết này có hiu lc sau mười ngày k t ngày Hi đng nhân dân thành ph Cần Thơ khóa VII, k họp th mười thông qua và được ph biến trên c phương tin thông tin đi cng theo quy đnh ca pháp lut./.

 

 

CHỦ TCH
Nguyễn Tn Quyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực do Thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76