Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2003/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp cho Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 06/2003/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Bùi Sỹ Tiếu
Ngày ban hành: 11/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2003/NQ-HĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2003

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8

(Họp từ ngày 09/01/2003 Đến 11/1/2003)

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa Đổi) ngày 21/6/1994;

Xét Đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 04 ngày 06/01/2003; Thuyết trình của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn, kể từ ngày 01/01/2003 như Tờ trình số 04/TT-UB ngày 06/1/2003 của UBND tỉnh.

2. Hội Đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này Được HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 1999 - 2004 thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 11/1/2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội
- Chính phủ
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh
- Lưu VT, Tổ chuyên viên HĐ

T/M HĐND TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Sỹ Tiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2003/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp cho Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97