Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/NQ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN: BẮC SƠN THUỘC HUYỆN PHỔ YÊN, SÔNG CẦU THUỘC HUYỆN ĐỒNG HỶ, QUÂN CHU THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ; THÀNH LẬP PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ PHƯỜNG BÁCH QUANG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải thể các thị trấn Nông trường; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn, thành lập phường như sau:

1. Giải thể thị trấn Nông trường Quân Chu; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ như sau:

a) Giải thể thị trấn Nông trường Quân Chu; số nhân khẩu hiện do thị trấn Nông trường đang quản lý sau khi giải thể được chuyển giao như sau:

- Chuyển giao 3.654 nhân khẩu về xã Quân Chu, huyện Đại Từ quản lý;

- Chuyển giao 735 nhân khẩu về xã Cát Nê, huyện Đại Từ quản lý;

- Chuyển giao 429 nhân khẩu về xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên quản lý.

b) Sau khi giải thể thị trấn Nông trường Quân Chu và chuyển giao nhân khẩu cho các xã:

- Xã Quân Chu, huyện Đại Từ có 4.948 ha diện tích tự nhiên và 7.551 nhân khẩu;

- Xã Cát Nê, huyện Đại Từ có 2.967,3 ha diện tích tự nhiên và 4.410 nhân khẩu;

- Xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên có 5.424,5 ha diện tích tự nhiên và 13.440 nhân khẩu.

c) Thành lập thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ trên cơ sở điều chỉnh 227,5 ha diện tích tự nhiên và 397 nhân khẩu của xã Cát Nê; 907,81 ha diện tích tự nhiên và 3.639 nhân khẩu của xã Quân Chu.

- Thị trấn Quân Chu có 1.185,31 ha diện tích tự nhiên và 4.036 nhân khẩu;

- Địa giới hành chính thị trấn Quân Chu: Đông giáp xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên; Tây giáp xã Quân Chu và xã Cát Nê, huyện Đại Từ; Nam giáp xã Quân Chu, huyện Đại Từ và xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên; Bắc giáp xã Cát Nê, huyện Đại Từ.

d) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Quân Chu:

- Xã Cát Nê còn lại 2.689,8 ha diện tích tự nhiên và có 4.013 nhân khẩu;

- Xã Quân Chu còn lại 4.040,19 ha diện tích tự nhiên và có 3.912 nhân khẩu.

Huyện Đại Từ có 56.855 ha diện tích tự nhiên và 158.292 nhân khẩu, có 29 xã: Yên Lãng, Minh Tiến, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Na Mao, La Bằng, Bản Ngoại, Hoàng Nông, Tiên Hội, Mỹ Yên, Văn Yên, Khôi Kỳ, Quân Chu, Cát Nê, Ký Phú, Lục Ba, Bình Thuận, Vạn Thọ, An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh, Hùng Sơn, Tân Thái và 02 thị trấn: Đại Từ, Quân Chu.

2. Giải thể thị trấn Nông trường Sông Cầu; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ như sau:

a) Giải thể thị trấn Nông trường Sông Cầu; số nhân khẩu hiện do thị trấn Nông trường đang quản lý sau khi giải thể được chuyển giao toàn bộ về xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ quản lý.

b) Sau khi giải thể thị trấn Nông trường Sông Cầu và chuyển giao nhân khẩu cho xã Quang Sơn:

- Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ có 2.709,99 ha diện tích tự nhiên và 6.827 nhân khẩu.

c) Thành lập thị trấn Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ trên cơ sở điều chỉnh 1.038,39 ha diện tích tự nhiên và 4.052 nhân khẩu của xã Quang Sơn.

- Thị trấn Sông Cầu có 1.038,39 ha diện tích tự nhiên và 4.052 nhân khẩu;

- Địa giới hành chính thị trấn Sông Cầu: Đông giáp xã Khe Mo; Tây giáp xã Hóa Trung; Nam giáp xã Hóa Trung; Bắc giáp xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.

d) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Sông Cầu:

- Xã Quang Sơn còn lại 1.671,6 ha diện tích tự nhiên và có 2.775 nhân khẩu.

Huyện Đồng Hỷ có 45.754,98 ha diện tích tự nhiên và 114.893 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: Hóa Thượng, Huống Thượng, Nam Hòa, Tân Lợi, Cây Thị, Hợp Tiến, Khe Mo, Văn Hán, Hóa Trung, Quang Sơn, Văn Lăng, Tân Long, Hòa Bình, Minh Lập, Linh Sơn và 03 thị trấn: Chùa Hang, Trại Cau, Sông Cầu.

3. Giải thể thị trấn Nông trường Bắc Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên như sau:

a) Giải thể thị trấn Nông trường Bắc Sơn; số nhân khẩu hiện do thị trấn Nông trường quản lý sau khi giải thể được chuyển giao như sau:

- Chuyển giao 1.132 nhân khẩu về xã Minh Đức, huyện Phổ Yên quản lý;

- Chuyển giao 2.783 nhân khẩu về xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên quản lý.

b) Sau khi giải thể thị trấn nông trường Bắc Sơn và chuyển giao số nhân khẩu về cho các xã:

- Xã Minh Đức, huyện Phổ Yên có 1.965,15 ha diện tích tự nhiên và 8.003 nhân khẩu;

- Xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên có 5.424,5 ha diện tích tự nhiên và 16.223 nhân khẩu.

c) Thành lập thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên trên cơ sở điều chỉnh 161,72 ha diện tích tự nhiên và 1.206 nhân khẩu của xã Minh Đức; 207,31 ha diện tích tự nhiên và 2.954 nhân khẩu của xã Phúc Thuận.

- Thị trấn Bắc Sơn có 369,03 ha diện tích tự nhiên và 4.160 nhân khẩu;

- Địa giới hành chính thị trấn Bắc Sơn: Đông giáp xã Minh Đức, xã Phúc Thuận; Tây giáp xã Phúc Thuận; Nam giáp xã Minh Đức và xã Phúc Thuận; Bắc giáp xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên.

d) Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Bắc Sơn:

- Xã Minh Đức còn lại 1.803,43 ha diện tích tự nhiên và 6.797 nhân khẩu;

- Xã Phúc Thuận còn lại 5.217,19 ha diện tích tự nhiên và có 13.269 nhân khẩu.

Huyện Phổ Yên có 25.670 ha diện tích tự nhiên và 143.162 nhân khẩu (bao gồm 429 nhân khẩu chuyển về từ thị trấn Nông trường Quân Chu thuộc huyện Đại Từ sau khi giải thể); có 18 đơn vị hành chính trực thuộc; bao gồm các xã: Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tân Hương, Nam Tiến, Tiên Phong, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Đắc Sơn, Vạn Phái, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân và 03 thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn.

4. Thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 932,46 ha diện tích tự nhiên và 17.225 nhân khẩu của xã Tích Lương.

- Phường Tích Lương có 932,46 ha diện tích tự nhiên và 17.225 nhân khẩu;

- Địa giới hành chính phường Tích Lương: Đông giáp phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên; Tây giáp phường Tân Lập và xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên; Nam giáp xã Tân Quang, thị xã Sông Công; Bắc giáp phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Sau khi thành lập phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên có 18.970,50 ha diện tích tự nhiên và 320.000 nhân khẩu; có 28 đơn vị hành chính trực thuộc; bao gồm các phường: Tân Long, Quân Triều, Quang Vinh, Đồng Quang, Quang Trung, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Túc Duyên, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tích Lương và các xã: Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà, Lương Sơn, Cao Ngạn, Đồng Bẩm.

5. Thành lập phường Bách Quang thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở điều chỉnh 852,5 ha diện tích tự nhiên và 9.260 nhân khẩu của xã Tân Quang.

- Phường Bách Quang có 852,5 ha diện tích tự nhiên và 9.260 nhân khẩu;

- Địa giới hành chính phường Bách Quang: Đông giáp xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên; Tây giáp xã Bá Xuyên và các phường: Lương Châu, Mỏ Chè, Thắng Lợi thuộc thị xã Sông Công; Nam giáp phường Cải Đan, thị xã Sông Công; Bắc giáp xã Tân Quang, thị xã Sông Công.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường:

- Xã Tân Quang còn lại 1.106,5 ha diện tích tự nhiên và 4.674 nhân khẩu;

Thị xã Sông Công có 8.364 ha diện tích tự nhiên và 49.447 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc; bao gồm các phường: Mỏ Chè, Thắng Lợi, Lương Châu, Cải Đan, Phố Cò, Bách Quang và các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn, Bình Sơn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2011 giải thể thị trấn nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn: Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên, Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ, Quân Chu thuộc huyện Đại Từ; thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên và phường Bách Quang thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.083

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!