Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thân Thị Thư
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quận 3 năm 2007 như sau:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 3 là 786,181 tỷ đồng đạt 140,99% dự toán năm, trong đó thu để cân đối ngân sách nhà nước (không tính ghi thu, ghi chi qua ngân sách) là 757,531 tỷ đồng đạt 174,62% dự toán năm.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương (quận - phường) là 427,143 tỷ đồng, đạt 143,13% dự toán năm, trong đó thu từ phân chia tỷ lệ % ngân sách địa phương được hưởng là 220,322 tỷ đồng đạt 154,09% dự toán năm, số tuyệt đối tăng 78,957 tỷ đồng (Quận tăng 62,998 tỷ; Phường tăng 15,969 tỷ).

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương (quận - phường) là 233,587 tỷ đồng đạt 78,27% dự toán năm.

Điều 2. Phê chuẩn chuyển kết dư ngân sách địa phương (quận - phường) năm 2007 là 193.556.025.823 đồng vào thu ngân sách địa phương năm 2008 gồm:

- Ngân sách quận: 166.727.063.772 đồng;

- Ngân sách 14 phường: 26.828.962.051 đồng.

Điều 3. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3 giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 Khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 17 vào ngày 17 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254