Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; báo cáo tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan của huyện về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008; nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008:

Trong năm 2008 hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể:

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 102,16% so với kế hoạch, tăng 22,87% so với năm 2007.

- Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ đạt 107,50% so với kế hoạch tăng 33,30% so với năm 2007.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 101,39% so với kế hoạch, tăng 1,31% so với năm 2007.

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2008 đạt cao: đạt 165,77% so với chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 148,425% so với chỉ tiêu phấn đấu. Công tác thu thuế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2008 khá cao (vượt 65,7%). Chi ngân sách phục vụ tốt cho yêu cầu hoạt động của các ngành, đơn vị và đảm bảo về nguyên tắc tài chính.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. Học sinh tốt nghiệp các cấp học đạt tỷ lệ cao. Có 7/7 xã - thị trấn đạt chuẩn quốc gia về công tác phổ cập bậc trung học. Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Công tác sửa chữa, đầu tư trang thiết bị và phương tiện dạy học chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới được thực hiện tốt.

- Chỉ tiêu đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn đều đạt và vượt kế hoạch. Số lao động có việc làm mới ổn định trong lĩnh vực khu công nghiệp - dịch vụ đạt 173% so với kế hoạch năm 2008.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông được kéo giảm so với năm 2007 về số vụ tai nạn (giảm 53,6%), số người chết (giảm 50%) và số người bị thương (giảm 77,47%).

- Công tác giao quân được thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 02 cấp đảm bảo về chất lượng theo chỉ tiêu thành phố giao.

Bên cạnh các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch vẫn còn một số nội dung cần quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành như:

- Trong sản xuất nông nghiệp mặc dù đã xác định được một số mô hình có hiệu quả như trồng rau mầm, hoa lan nhưng việc phổ biến, hướng dẫn, nhân rộng còn hạn chế. Nông dân vẫn còn nhiều lúng túng trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng. Trong năm 2008, xã Nhơn Đức được chọn làm điểm để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhưng tiến độ triển khai còn chậm.

- Về xây dựng cơ bản:

+ Đối với nguồn vốn ngân sách tập trung: do thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố có điều chỉnh chỉ tiêu từ 71,63 tỷ đồng xuống còn 54,053 tỷ đồng nhưng khối lượng thực hiện chỉ đạt 85%; khối lượng giải ngân đạt 88%.

+ Đối với nguồn vốn thành phố phân cấp cho huyện quản lý: kế hoạch thành phố giao là 46,82 tỷ đồng; khối lượng giải ngân đạt 97,9%.

- Công tác quy hoạch mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu theo nghị quyết đã đề ra. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa đạt 100% theo chỉ tiêu kế hoạch.

- Trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, số học sinh bỏ học còn nhiều (trung học cơ sở bỏ học 2,2%; trung học phổ thông bỏ học 5,93%; học nghề dài hạn bỏ học 39,91%).

- Công tác xóa đói giảm nghèo mặc dù được tập trung thực hiện nhưng đến cuối năm vẫn còn 135 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,76%, trong đó có 8 hộ có thu nhập dưới 4 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ tăng dân số năm 2008 là 1,31% so với năm 2007 tăng 0,01% chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra (giảm 0,05% so với năm 2007). Số bà mẹ sinh con thứ 3 có giảm so với năm 2007 giảm 11 ca nhưng vẫn còn ở mức cao (77 trường hợp).

- Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng: tình hình phạm pháp hình sự tăng và diễn biến phức tạp; tỷ lệ phá án chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt trong năm đã xảy ra 01 vụ cướp tiệm vàng có sử dụng súng ngắn. Đối tượng nghiện tăng, số cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tái nghiện cao nhưng chưa có biện pháp hiệu quả để quản lý.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2009:

a) Khai thác tiềm năng đất đai để phát triển khu công nghiệp và xây dựng đô thị; tập trung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

b) Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp đô thị. Thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

c) Chỉnh trang khu dân cư hiện hữu góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

d) Thực hiện tốt việc phân luồng giáo dục; nâng chất công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

đ) Tiếp tục nâng chất khu phố, ấp, gia đình văn hóa; xây dựng địa bàn an toàn, mở rộng nhóm tự quản; tăng cường công tác quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

e) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 126 tỷ đồng (tăng 22%), thương mại - dịch vụ đạt 3.237 tỷ đồng (tăng 25%), nông nghiệp đạt 257 tỷ đồng (1,2%).

b) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tập trung là 120 tỷ đồng, từ nguồn vốn phân cấp huyện quản lý là 65 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành và bàn giao nền tái định cư 16ha.

c) Thực hiện hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 diện tích 193ha; tiếp tục quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu tại thị trấn Nhà Bè, xã Phước Lộc, Phước Kiển, Long Thới và Nhơn Đức. Phấn đấu mở rộng và nhựa hóa - bê tông hóa 7 tuyến đường.

d) Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 212,1 tỷ đồng.

đ) Giữ vững và nâng chất kết quả phổ cập giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; huy động trên 95% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học 98%, trung học cơ sở 87%, trung học phổ thông trên 60%. Xây dựng thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia.

e) Dạy nghề sơ cấp cho 1.000 học viên, duy trì sỉ số đào tạo nghề trung cấp 200 học viên/năm; giới thiệu việc làm mới trên 1.800 lao động.

f) Phấn đấu đưa ra khỏi chương trình 300 hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (12 triệu đồng/người/năm); đưa 800 hộ nghèo vượt mức 8 triệu đồng/người/năm.

g) Phấn đấu có 30% ấp - khu phố và từ 60% - 70% gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ dưới 1,3%.

h) Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, phấn đấu tỷ lệ khám phá án chung đạt 60%, trong đó án nghiêm trọng đạt 90%. Xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự, có trên 70% ấp - khu phố, tổ nhân dân hoạt động khá, không còn tổ yếu kém.

i) Giữ vững kết quả kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt, xây dựng mỗi xã 1 tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông; lập lại trật tự lòng, lề đường 100% tuyến đường trên địa bàn huyện.

j) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp, đảm bảo về chất lượng chính trị. Xây dựng lực lượng dân quân đạt 2,5% trên tổng số dân, lực lượng tự vệ đạt từ 17 - 20% trên tổng số cán bộ, công chức.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:

1. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của huyện. Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Nhơn Đức; khuyến cáo nông dân không trồng lúa; phát triển có chiều sâu các mô hình sản xuất phối hợp với kinh doanh dịch vụ phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí.

2. Đầu tư mạnh vào hạ tầng phục vụ cho việc phát triển khu công nghiệp và khu đô thị cảng Hiệp Phước và các khu đông dân cư.

3. Hoàn thành các đồ án quy hoạch chuyên ngành: giáo dục, văn hóa thông tin - thể thao. Chú ý quy hoạch thoát nước. Công bố 100% các đồ án quy hoạch được duyệt.

4. Quản lý tốt về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng; đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng; xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh trong quá trình xây dựng công trình. Tăng cường nhân sự, hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án.

5. Phát triển, nâng cấp mạng lưới giao thông, kịp thời duy tu, bảo dưỡng các tuyến giao thông bị xuống cấp, hư hỏng, không để bị hư hỏng nặng.

6. Thực hiện tốt công tác cập nhật, lưu trữ, chỉnh lý biến động đất đai; chỉnh sửa kịp thời sai sót trong giấy chứng nhận cho người dân.

7. Kiểm tra xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xây dựng, san lấp không phép, trái phép.

8. Triển khai các giải pháp phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên. Có giải pháp hạn chế học sinh nghỉ, bỏ học.

9. Tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. Củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác và bảo vệ tài sản.

11. Cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ, kiến nghị bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết. Thường xuyên theo dõi thái độ ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nhà Bè và các thành viên, các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, phản ánh kịp thời các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có liên quan.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX thông qua tại kỳ họp lần 15, ngày 31 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179