Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 19/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 17 đến ngày 19/4/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 25/3/2008 của UBND Thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của UBND Thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn theo kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

1.1. Xã, phường, thị trấn loại 1 là 24 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm.

1.2. Xã, phường, thị trấn loại 2 là 22 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm.

1.3. Xã, phường, thị trấn loại 3 là 20 triệu đồng/1 đoàn thể/1 năm;

1.4. Các tổ chức, đoàn thể sử dụng kinh phí trên để hoạt động và chi phụ cấp cho Trưởng ban công tác MTTQ và Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư, mức chi phụ cấp tối đa như sau:

1.4.1. Trưởng ban công tác MTTQ tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng phụ cấp 200.000 đồng/1 tháng;

1.4.2. Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/1 tháng;

1.4.3. Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/1 tháng;

1.4.4. Chi hội trưởng chi hội Nông dân tại thôn được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/1 tháng;

1.4.5. Bí thư chi đoàn tại thôn, tổ dân phố hoặc khu dân cư được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/1 tháng;

1.5. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, đoàn thể nêu trên không bao gồm tiền lương, phụ cấp cho các chức danh cán bộ chuyên trách, không chuyên trách làm việc tại xã đã được quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 196/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004, Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 03/03/2005 của UBND Thành phố.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động 10 triệu đồng/01 tổ chức/1 năm đối với Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ cấp xã, phường, thị trấn.

3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn là: 600.000 đồng/tháng;

4. Nguồn kinh phí thực hiện được cân đối trong ngân sách quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Do số lượng các tổ chức chi hội đoàn thể ở từng đơn vị xã, phường, thị trấn có sự khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Vì vậy, căn cứ điều kiện thực tế, các UBND quận, huyện điều chỉnh kinh phí hỗ trợ theo định mức trên.

Điều 2. Giao UBND Thành phố triển khai thực hiện theo quy định. HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND Thành phố và Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII tại kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 


Nơi nhận
:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- Bí thư Thành ủy;
- TT Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND; UBND, UBMTTQTP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố;
- VP TU, VP ĐĐBQHHN& HĐND TP, VP UBND;
- Lưu: VP ĐĐBQHHN& HĐND TP

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78