Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Xuân Bảo
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008; DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Xét Báo cáo số 7023/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008, Tờ trình số 7165/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008, Tờ trình số 7258/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 68,650 tỷ đồng; như vậy tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 271,634 tỷ đồng. Thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 2. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2009 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 331,693 tỷ đồng, bao gồm:

a) Dự toán pháp lệnh thu cân đối ngân sách: 301,500 tỷ đồng.

Trong đó: thuế công thương nghiệp 174 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 61 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 20 tỷ đồng, thuế nhà đất 3,8 tỷ đồng, tiền thuê đất 11 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 17,2 tỷ đồng, phí - lệ phí 7 tỷ đồng, thu khác ngân sách 7,5 tỷ đồng.

b) Dự toán thu từ các khoản để lại: 30,193 tỷ đồng

2. Dự toán phấn đấu thu cân đối ngân sách: 362,710 tỷ đồng

Trong đó: thuế công thương nghiệp 183,710 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 70 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 22,5 tỷ đồng, thuế nhà đất 7 tỷ đồng, tiền thuê đất 11 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 43,5 tỷ đồng, phí - lệ phí 15 tỷ đồng, thu khác ngân sách 10 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 286,670 tỷ đồng

- Chi cân đối ngân sách: 245,094 tỷ đồng

- Chi từ nguồn thu để lại, thu khác: 32,589 tỷ đồng

- Chi từ kết dư ngân sách năm 2008: 8,987 tỷ đồng

4. Chấp thuận các nguyên tắc, phương án phân bổ ngân sách và các biện pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 8. Trong quá trình chấp hành, thực hiện tốt dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, huy động và sử dụng đúng mục đích các nguồn lực xã hội, tuân thủ các chế độ và mức phân bổ ngân sách đã được duyệt.

Điều 3. Chấp thuận danh mục công trình đầu tư năm 2009 kèm theo Báo cáo số 7023/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 căn cứ nguồn vốn đầu tư, thủ tục chuẩn bị đầu tư của các dự án để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, tiêu chuẩn; tập trung kinh phí bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên tự kiểm tra tài chính, kế toán, công khai tài chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp nhận dự toán ngân sách và chỉ tiêu vốn đầu tư năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố giao, tổ chức giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách; điều hành chi ngân sách theo dự toán, sử dụng dự phòng ngân sách đúng quy định.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực, hai Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 giám sát quá trình thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân quận 8.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực sau 07 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Xuân Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24