Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tại kỳ họp thứ 7/2007 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 7/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ vào các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh:

Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định điều chỉnh bổ sung biên chế cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2006 - 2007. Nội dung theo Tờ trình số 6733/TTr.UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định việc quy định /ai mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế về mặt bằng giá sinh hoạt tại địa phương và phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2006/TT-BTC. Nội dung tại Tờ trình số 6734 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định phê chuẩn việc quy định lạii mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Nội dung theo Tờ trình số 6735/TTr-UBND, ngày 16 tháng 11 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với đồng bào dân tộc được miễn loại phí này.

Điều 4. Quyết định việc nâng mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung tại Tờ trình số 6982/TTr-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đến đối tượng là các cháu mồ côi trình thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

Điều 5. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị Quyết này ban hành quyết định thực hiện, có kế hoạch cụ thể, giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 7 năm 2007 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- VP QH, VPCTN; VPCP Bộ tư pháp (để b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBNĐ, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr.HĐND và UBNĐ cặc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT-TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tại kỳ họp thứ 7/2007 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240