Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Lưu
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận năm 2009 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

- Khảo sát hoạt động Hội đồng nhân dân phường trong việc xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận.

- Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ của dân trong cải cách hành chính ở một số phường và phòng, ban quận.

- Quy trình, tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn quận.

Điều 2. Giao các Ban Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung sau đây và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

2.1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận:

- Khảo sát việc tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực thu, chi ngân sách và việc mua sắm tài sản công.

- Việc tiếp và giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số phường và phòng, ban quận.

- Khảo sát việc xử lý tin báo tội phạm tại các phường.

- Hoạt động của các đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và Thi hành án Dân sự quận.

2.2. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận:

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tính hiệu quả trong đầu tư xây dựng và sử dụng tài sản công ở một số đơn vị.

- Việc thực hiện các khoản thu trong dân và việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục tại các trường.

- Việc thực hiện mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và việc xây dựng phường - khu phố văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp.

- Việc thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo; đề án tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện và thực hiện chuyên đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát theo Nghị quyết giám sát đã được thông qua.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân; tổ chức phân công các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện công tác giám sát.

Điều 4. Các cơ quan chuyên môn nằm trong kế hoạch giám sát tạo điều kiện và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo đúng quy định; có kiến nghị, giải trình và báo cáo kết quả thực hiện với đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36