Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Giữa
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN HÓC MÔN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 959/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, qua ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất theo Tờ trình số 959/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn như sau:

1. Xã, thị trấn loại 1 gồm: Thị trấn Hóc Môn, xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn và xã Đông Thạnh.

2. Xã loại 2: xã Nhị Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144