Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/1997/NQ-QH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 29/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1997/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

 PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Điều 3 của Luật tổ chức Chính phủ; Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội và Nghị quyết số 02 NQ/1997/QH10, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.
Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, ngày 29 tháng 9 năm 1997.

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, các Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trởng và thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

Phó thủ tướng:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Ông Nguyễn Mạnh Cầm

- Ông Nguyễn Công Tạn

- Ông Ngô Xuân Lộc

- Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng : Ông Phạm Văn Trà

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ : Ông Lê Minh Hương

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao : Ông Nguyễn Mạnh Cầm

- Bộ trưởng Bộ tư pháp : Ông Nguyễn Đình Lộc

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ông Trần Xuân Giá

- Bộ trưởng Bộ Tài chính : Ông Nguyễn Sinh Hùng

- Bộ trưởng Bộ Thương mại : Ông Trương Đình Tuyển

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn : Ông Lê Huy Thọ

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải : Ông Lê Ngọc Hoàn

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng : Ông Nguyễn Mạnh Kiểm

- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp : Ông Đặng Vũ Chư

- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản : Ông Tạ Quang Ngọc

- Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội : Ông Trần Đình Hoan

- Bộ trưởng Bộ Khoa học

Công nghệ và Môi trường : Ông Chu Tuấn Nhạ

- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin : Ông Nguyễn Khoa Điềm

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ông Nguyễn Minh Hiển

- Bộ trưởng Bộ Y tế : Ông Đỗ Nguyên Phương

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi : Ông Hoàng Đức Nghi

- Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức

Cán bộ Chính phủ : Ông Đỗ Quang Trung

- Tổng Thanh tra Nhà nước : Ông Tạ Hữu Thanh

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Văn phòng Chính phủ : Ông Lại Văn Cử

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban

Thể dục thể thao : Ông Hà Quang Dự

- Bộ trưởng phụ trách công tác

Dân số và Kế hoạch hoá gia đình : Bà Trần Thị Trung Chiến

- Bộ trưởng phụ trách công tác Bảo

vệ và chăm sóc trẻ em : Bà Trần Thị Thanh Thanh

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ nhất thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 1997.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/1997/NQ-QH10 ngày 29/09/1997 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.950

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!