Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG NAM CƯỜNG, PHƯỜNG HỢP MINH THUỘC THÀNH PHỐ YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 4 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Yên Bái;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái giai đoạn năm 2006 - 2020.

Sau khi xem xét tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc thành lập phường Nam Cường, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái và thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và tiếp thu ý kiến tham gia của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua thành lập phường Nam Cường, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái, với nội dung chính sau đây:

1. Thành lập phường Nam Cường trên cơ sở toàn bộ diện tích 386,20 ha diện tích tự nhiên và dân số 2666 nhân khẩu của xã Nam Cường thành phố Yên Bái.

2. Thành lập phường Hợp Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích 933,41 ha diện tích tự nhiên và dân số 3667 nhân khẩu của xã Hợp Minh thành phố Yên Bái

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh các văn bản trình Chính phủ quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII -Kỳ họp thứ 4 (Chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc Hội;
- Chính Phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VB Bộ TP;
- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (Đăng Công báo);
- TT. HĐND, UBND thành phố Yên Bái;
- Sở Tư pháp;
-
Cổng TTĐT;
- Lưu: VP
, Tpc.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 30/03/2012 về thành lập phường Nam Cường, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.803

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!