Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Giữa
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX giao Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn triển khai hoạt động giám sát trong năm 2007 với các nội dung sau đây:

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức giám sát và báo cáo cho Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn các nội dung như sau:

1. Giám sát việc thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện và tiến độ, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

2. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của bà con cử tri.

3. Giám sát việc giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Giám sát việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Giao Ban Kinh tế - Xã hội giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn các nội dung như sau:

1. Giám sát việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh cho các đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Giám sát kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

3. Giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2007.

Giao Ban Pháp chế giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn các nội dung như sau:

1. Giám sát công tác cải cách hành chính năm 2007, giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định hành chính có hiệu lực thi hành và quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

2. Giám sát việc thực hiện nhiệm nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp.

3. Giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 90 của Chính phủ và việc cấp phép xây dựng.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; thường xuyên xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn lựa chọn nội dung giám sát bằng hình thức xem xét báo cáo những vấn đề cử tri quan tâm trong quá trình thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85