Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2002/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/2002/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2002

Ngày 31 tháng 01 năm 2002, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2002, bàn và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp đọc Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đọc Báo cáo Tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể hiện tinh thần đổi mới quy trình lập pháp, lập quy của bộ máy nhà nước theo tiến trình cải cách hành chính. Trong những năm qua, việc thi hành Luật đã tạo ra sự chuyển biến về chất trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chất lượng các văn bản ngày càng cao. Nội dung các văn bản ngày càng phong phú, đa dạng, bao quát được hầu hết các lĩnh vực cơ bản, quan trọng của xã hội.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục kịp thời, nhất là các quy định liên quan đến quy trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản; vai trò và trách nhiệm của các chủ thể trình dự án; công tác tổ chức thẩm định, thẩm tra dự án; chất lượng và tiến độ soạn thảo... Những vấn đề đó cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới quy trình lập pháp và cải cách về thể chế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn chỉnh dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trình Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07/ NQ - TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; sửa đổi bổ sung thể chế, chính sách kinh tế thương mại; chuyển dịch cơ cấu và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các chuyên gia giỏi về thương mại và luật pháp quốc tế; kết hợp hài hoà hoạt động ngoại giao với hoạt động kinh tế đối ngoại; củng cố an ninh quốc phòng; đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nội dung cụ thể trong Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế phải thể hiện sự kết hợp, đan xen với những Chương trình khác cũng như các cam kết quốc tế của Nhà nước ta nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và của cả nền kinh tế, nâng cao vị thế của nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các Bộ, ngành và địa phương phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Giao Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành trong tháng 02 năm 2002.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2002.

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01 vẫn tăng khá, nhất là sản xuất công nghiệp; nhưng lĩnh vực xuất khẩu giảm sút so với tháng trước và với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu đang khó khăn cả về lượng và giá; riêng hàng thuỷ sản xuất khẩu vẫn giữ được tốc độ tăng 26,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Chi ngân sách đáp ứng đầy đủ các nhu cầu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 cao hơn các năm trước, tăng 1,1% so với tháng 12 năm 2001.

Chính phủ lưu ý các Bộ, ngành và địa phương tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dồn sức cho xuất khẩu. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chống buôn lậu và gian lận thương mại; tấn công tội phạm và các tệ nạn xã hội; kiểm tra quyết liệt, hạn chế tai nạn giao thông; giải quyết kịp thời tình hình thiếu đói của nhân dân ở một số vùng.

Giao Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 không thu tiền sử dụng vốn đối với phần vốn nhà nước có tại doanh nghiệp, thay thế quy định tại điểm 15, Nghị quyết số 05/ 2001/ NQ- CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001; sử dụng nguồn vốn này cho đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Các Bộ, ngành và địa phương tích cực chỉ đạo, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết cổ truyền; tập trung lực lượng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách; đáp ứng đầy đủ hàng hoá và đề phòng đột biến xấu về giá cả trong dịp Tết. Tổ chức cho nhân dân vui Tết cổ truyền Nhâm Ngọ an toàn, lành mạnh. Thi hành nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về cấm đốt pháo; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động, học tập và công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 02/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 ngày 04/02/2002 do Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.634

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.247.184