Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Thào Xuân Sùng
Ngày ban hành: 19/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/1999/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI THẨM NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XI ( NHIỆM KỲ 1999 - 2004)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ điều 31 luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ biên bản bầu cử hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Sơn la tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Sơn la khoá XI, ngày 17 tháng 12 năm 1999.

QUYẾT NGHỊ :

Phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Sơn la khoá XI nhiệm kỳ 1999 - 2004 (có danh sách kèm theo).

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 19/12/1999./.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TICH
Thào Xuân Sùng

 

DANH SÁCH

HỘI THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XI

(Nhiệm kỳ 1999 - 2004)

1. Ông Lưòng Văn Phịnh - Cán bộ hun phường Chiềng Lề thị xã Sơn La

2. Ông Lê Văn Cứ - Cán bộ hưu phường Chiềng Lề thị xã Sơn La

3. Ông Nguyễn Văn Minh - Cán bộ hun phường Chiềng Lề thị xã Sơn La

4. Bà Nguyễn Thị Na - Cán bộ hưu phường Quyết Tâm thi xã Sơn La

5. Ông Trần Văn Triệu - Cán bộ hưu phường Quyết Tâm Thị xã Son La

6. Ông Lò Văn San - Cấn bộ hưu phường Quyết Thắng Thị xã Sơn La

7. Ông La Việt Khôi - Cán bộ him phường Quyết Thắng Thị xã Sơn La

8. Ông Tăng Gia Lộc - Trưởng ban tư tưởng văn hoá - Liên đoàn lao động tỉnh

9. Bà Lưòng Thi Nhơ - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

10. Ông Quàng Vãn Lập - Phó phòng kiểm tra, kiểm toán - Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh

11. Ông Quàng Hùng - Phó bí thư tỉnh đoàn Sơn La

12. Ông Trần Huy Thiệp - Chánh thanh tra Sờ tài chính - vật giá

13. Ông Lê Bắc Hải - Phó chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em

14. Ông Mai đức Thắng - Trưởng ban dân chủ Pháp luật - Mặt hận Tổ quốc tỉnh

15. Ông Hà Phương - Giám đốc Trang tâm bổi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu

16. Ông Mè Duy Chinh - Cán bộ liên đoàn lao động Yên Châu

17. Ông Triệu Ngọc Hoan - Phó chánh thanh tra huyện Mộc Châu

18. Ông Tường Duy Bình - Giám đốc Trang tâm văn hoá huyện Mộc Châu

19. Ông Quàng văn Vinh - Trưởng trạm khuyên nông thị xã Sơn La

20. Bà Lù Thi Phong - Phó chủ nhiệm uỷ ban bảo vệ chcăm sóc trẻ em thị xã Sơn La

21. Ông Vũ Anh Khang - Chuyên viên Ban kiểm tra Tỉnh Uỷ

22. Ông Nguyễn Công Chiên - Cán bộ hưu phường Tô Hiệu Thi xã Sơn La

23. Bà Lò Thi Lả - Cán bộ hưu Chiềng cơi thị xã Sơn La

24. Ông Hoàng Công Hảì - Phó phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục - đào tạo

25. Ông Ngô Xuân Bình - Cán bộ hưu phường Tô Hiệu thị xã Sơn La./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/1999/NQ-HĐND ngày 19/12/1999 phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XI (Nhiệm kỳ 1999-2004)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


770

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!