Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04-3-2008 của Thủ tướng Chính    phủ về việc tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội;

Xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 19-3-2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc vào Thủ đô Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể như sau: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội với:

- Diện tích tự nhiên 14.164,53ha; dân số 187.255 người;

- Đơn vị hành chính cấp xã gồm 17 xã: Chu Phan, Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tiền Phong, Hoàng Kim, Tiến Thắng, Kim Hoa, Tiến Thịnh, Liên Mạc, Tráng Việt, Mê Linh, Tự Lập, Quang Minh, Văn Khê, Tam Đồng, Vạn Yên, Thạch Đà.

Sau khi điều chỉnh tỉnh Vĩnh Phúc còn lại:

- Diện tích 123.176,43ha; dân số 1.059.063 người;

- Địa giới hành chính: Bắc giáp các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; Nam giáp thành phố Hà Nội; Đông giáp tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội; Tây giáp tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và 6 huyện: Yên Lạc, Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tường, Tam Đảo.

- Đơn vị hành chính cấp xã còn 135 (gồm 12 phường, 09 thị trấn, 114 xã).

Điều 2. Việc điều chỉnh địa giới hành chính tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề nghị Chính phủ, Quốc hội tăng cường hỗ trợ các nguồn lực đầu tư cho các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.660

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.10