Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 01/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007; Nghị quyết số 78/2006/NQ- HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế; ý kiến

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2007 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong sáu tháng đầu năm, tình hình biến động về giá cả một số nguyên, nhiên liệu, vật liệu đầu vào đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu các loại, nhưng được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Thành ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp cụ thể, chủ động trước biến động của thị trường, cùng với sự nỗ lực thực hiện của các ngành, các cấp và nhân dân thành phố nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục được phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Ước 6 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm (GDP) tăng 14,42% so cùng kỳ năm 2006, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,92%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 18,36%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 14,59%.

Trong cơ cấu GDP, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,08%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 37,07%, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 47,85% (6 tháng đầu năm 2006 cơ cấu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,38%, khu vực công nghiệp - xây dựng 36,27%, khu vực thương mại - dịch vụ 45,35%).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 44,13% KH năm, tăng 18% so cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất khu vực ngoài quốc doanh tăng mạnh; các đơn vị không ngừng mở rộng sản xuất, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; các ngành công nghiệp chế biến khác giữ tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: thủy sản đông lạnh, xay xát gạo, quần áo may sẵn duy trì tốc độ tăng cao so cùng kỳ.

Các khu công nghiệp thu hút thêm 14 dự án mới với tổng vốn đầu tư 230,534 triệu USD (trong đó có 04 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 199,18 triệu USD) và 10 dự án tăng vốn 21,71 triệu USD để mở rộng sản xuất; đến nay, các khu công nghiệp có 147 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 816,057 triệu USD và vốn thực hiện 241,914 triệu USD, chiếm 29,64% tổng vốn đăng ký; có 79/147 doanh nghiệp hoạt động có doanh thu, đạt 390 triệu USD, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%, dịch vụ thương mại tăng 6,6%, xuất khẩu tăng 7,12%, thu hút trên 21.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp Cần Thơ.

Ngay từ những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, làm việc với các chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản, nhất là đối với các công trình trọng điểm để trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn ước thực hiện 5.940,687 tỷ đồng, đạt 49,50% KH, tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó: nguồn vốn ngân sách đạt 46,57% KH; nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn đạt 60,6% KH; vốn tín dụng đầu tư đạt 48,3% KH; vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước đạt 38,31% KH; vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và của dân cư đạt 52,01% KH; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 51,28% KH.

Hoạt động thương mại phát triển; sức mua tăng mạnh tại các siêu thị, trung tâm thương mại; ước tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 47,59% KH, tăng 16,32% và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 46,22% KH, tăng 16,9% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,94% KH, giảm 7,5% so cùng kỳ (do lượng gạo xuất khẩu giảm); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 36,48% KH, giảm 3,82% so với cùng kỳ (do kim ngạch nhập khẩu sắt thép, vải các loại giảm). Ngành Du lịch tăng trưởng khá với nhiều chương trình du lịch mới, hấp dẫn; các điểm, vườn du lịch, các cơ sở lưu trú tiếp tục được đầu tư mới, mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng; doanh thu toàn ngành đạt 51% KH, tăng 16% so cùng kỳ năm trước.

Ngành nông nghiệp đã có những biện pháp chỉ đạo kịp thời và hiệu quả trong việc phòng chống dịch hại trên lúa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; sản lượng lúa Đông Xuân 644.218 tấn, vượt 1,45% KH, xuống giống lúa Hè Thu 82.240 ha, đạt 97,9% KH; diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày 11.190 ha, đạt 59% KH; diện tích nuôi thủy sản đạt 51,44% KH, sản lượng thu hoạch 78.231 tấn, đạt 50,5% KH.

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và hướng dẫn cấp ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy chế “một cửa liên thông” bước đầu mang lại hiệu quả, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30 tháng 6 năm 2007 đạt 47,68% dự toán Trung ương giao và 45,12% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 18,46% so cùng kỳ. Ước tổng chi ngân sách địa phương đạt 50,03% dự toán Trung ương giao và đạt 35,96% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 22,64% so cùng kỳ.

Hoạt động thanh toán qua ngân hàng thực hiện tốt, nhanh gọn, kịp thời; công tác điều hòa tiền mặt phù hợp về cơ cấu, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động của nền kinh tế trên địa bàn. Tổng vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến cuối tháng 6 năm 2007 đạt 7.550 tỷ đồng, tăng 21,13% so đầu năm 2007; tổng dư nợ nền kinh tế ước đạt 13.400 tỷ đồng, tăng 21,46%; nợ xấu chiếm 1,87% trong tổng dư nợ.

Thành phố đã phê duyệt danh mục 18 đề tài - dự án khoa học thực hiện năm 2007, đã xét duyệt 04/18 đề tài; tổ chức nghiệm thu 07 đề tài - dự án. Kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài - dự án từng bước được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng môi trường ở một số cơ sở sản xuất kinh doanh, xí nghiệp, khu công nghiệp, thực hiện quan trắc môi trường, thanh tra định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh có biểu hiện gây ô nhiễm môi trường; đã cấp 205.590 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - diện tích 118.810,48 ha, đạt 90,05%; tình hình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 20%.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm; công tác tiếp dân được duy trì, giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội ở các địa phương.

Hoàn thành công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại các quận, huyện. Công tác công chứng, chứng thực tích cực cải tiến phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng ngày càng phục vụ tốt hơn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện, giải quyết kịp thời các chế độ, khoản trợ cấp cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; vận động xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa đạt trên 50% KH. Giải quyết việc làm đạt 51,7% KH, xuất khẩu lao động đạt 16,43% KH.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, công tác phòng chống suy dinh dưỡng và tiêm phòng 6 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em, công tác truyền thông về phòng ngừa các bệnh dịch trong mùa khô, thực hành quy trình “Tiêm chủng an toàn”, không để xảy ra các tai biến trong tiêm chủng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ 79,53%, bổ túc trung học phổ thông đạt tỷ lệ thấp, 18,32%; mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục và trang thiết bị dạy và học tiếp tục được củng cố và tăng cường, chuẩn bị cho năm học 2007 - 2008.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được quan tâm; công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa tiếp tục được tăng cường, môi trường đời sống văn hóa lành mạnh hơn.

Công tác phát thanh - truyền thanh - truyền hình đảm bảo chất lượng và tăng thời lượng, đáp ứng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được củng cố và phát huy, đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi trên phạm vi toàn thành phố.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, lực lượng vũ trang phối hợp tốt với lực lượng công an, dân quân tự vệ thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an toàn các ngày lễ và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt I/2007, chuẩn bị tốt kế hoạch tuyển quân đợt II/2007.

Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm 2006. Nền kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao và nhiều lĩnh vực xã hội khác tiếp tục có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn, kết quả hoạt động của một số ngành, lĩnh vực còn thấp so với kế hoạch, cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới như: thu ngân sách nhà nước đạt thấp, nhất là các nguồn thu phí xăng dầu, tiền sử dụng đất; kim ngạch xuất khẩu đạt thấp, một số mặt hàng như dệt may, thủ công mỹ nghệ giảm đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm. Ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chưa nhiều; dịch bệnh cúm gia cầm diễn biến khá phức tạp, nguy cơ tái phát dịch cao; giá vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và thu nhập của một bộ phận nông dân. Hoạt động khoa học công nghệ thiếu các đề tài - dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch vụ; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Công tác xuất khẩu lao động đạt thấp so kế hoạch, số cơ sở dạy nghề phát triển nhanh nhưng quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao. Thu hút đầu tư nước ngoài chậm, các khu công nghiệp chủ yếu thu hút các nhà đầu tư trong nước, phần lớn là các dự án vừa và nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính bứt phá và công nghệ cao. Tiến độ thực hiện của các công trình trọng điểm, công trình trái phiếu Chính phủ, các dự án đường ô tô đến trung tâm xã, các cụm dân cư vượt lũ còn chậm; đến nay, còn có công trình chưa hoàn thiện thủ tục được duyệt; việc bố trí vốn, chuyển vốn và cấp phát vốn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông còn cao.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XI, cần phải tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, tận dụng mọi cơ hội, thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục thách thức và nguy cơ để tạo ra sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, 6 tháng cuối năm 2007 sẽ là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết nói trên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

1. Về xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội:

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 21/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020; Nghị quyết số 12/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ; Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2006 - 2020 của các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, các huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Phong Điền. Tiếp tục thông qua Ban Thường vụ Thành ủy các chương trình - đề án còn lại, làm cơ sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện 10 chương trình, 4 đề án theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Thành ủy. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 09/CTr- UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 theo Chỉ thị 733/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, đảm bảo giải quyết quy hoạch dự án “treo” theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Về huy động và quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với thành phố Cần Thơ và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương lập kế hoạch đầu tư các dự án theo Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ. Nghiên cứu sớm thành lập Quỹ đầu tư phát triển đô thị và tạo điều kiện thuận lợi để các công ty chứng khoán hoạt động, hình thành sàn giao dịch chứng khoán nhằm huy động thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Rà soát quỹ nhà, quỹ đất công chưa sử dụng, sử dụng chưa hết diện tích hoặc sử dụng sai mục đích và lãng phí, để có xử lý thu hồi; triển khai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất nhằm tăng thêm vốn bổ sung chi cho đầu tư xây dựng cơ bản; tạo điều kiện thuận lợi cho các khu dân cư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, làm cơ sở cho việc thu tiền chuyển quyền sử dụng đất, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Tập trung vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, dự án quan trọng, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm, khu dân cư, khu đô thị. Tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vốn, công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư, bảo đảm cho các dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả; có quy chế phối hợp chặt chẽ và quy định trách nhiệm giữa chủ đầu tư và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án đầu tư;

- Xây dựng định mức tiêu chí phân bổ vốn đầu tư, ngân sách cho các quận, huyện theo Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2007.

3. Về phát triển kinh tế, quản lý ngân sách:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất; phát triển những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế, có thị trường và khả năng cạnh tranh cao; phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp các Luật, Nghị định, thông lệ quốc tế để các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp Hưng Phú I, Hưng Phú II, Trà Nóc II, Trung tâm Công nghiệp

- Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt; tăng cường hợp tác, liên kết trong ngành, giữa các ngành và giữa các thành phần kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp;

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; nghiên cứu, vận dụng thực hiện cơ chế thị trường trong cổ phần hóa doanh nghiệp, từng bước gắn cổ phần hóa với phát triển thị trường chứng khoán. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký kinh doanh theo quy chế “một cửa liên thông”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế;

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác kinh tế đối ngoại, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kêu gọi đầu tư từ nguồn hỗ trợ chính thức (ODA) vào phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội;

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động, xúc tiến thương mại, chiến lược kinh doanh theo lộ trình hội nhập, nhằm chủ động khai thác có hiệu quả các lợi thế. Xây dựng chiến lược xuất khẩu, thương hiệu sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu; đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động trong phát triển một số ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế về vị trí và khả năng cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch tại nước ngoài; tham gia hội thảo, hội chợ, diễn đàn tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ mới; tiếp tục ký kết và thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kết hợp các ngành tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án khu du lịch: cồn Khương, cồn Cái Khế, cồn Tân Lộc, cồn Ấu, cồn Sơn...; quảng bá du lịch, phát triển đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch mới, đầu tư phương tiện và mở thêm luồng tuyến mới, chất lượng cao; tập trung chỉ đạo tốt công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia “Mekong - Cần Thơ 2008”;

- Quy hoạch các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi gắn với công nghiệp chế biến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng hàng hóa nông thủy sản, xây dựng thương hiệu để tăng giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật về sản xuất, thu hoạch và bảo quản trong nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, dự báo, tình hình phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh, chuẩn bị điều kiện xuống giống vụ Đông Xuân 2007 - 2008. Đẩy mạnh công tác phòng, chống chủ động dịch bệnh gia súc - gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn; hướng dẫn thực hành nuôi thủy sản đến các hộ nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, an toàn cho người sản xuất và môi trường (GAP). Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh trong sản xuất thức ăn gia súc, thuốc thú y. Triển khai công tác phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2007; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi sớm đưa vào khai thác phục vụ sản xuất. Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương liên kết chặt chẽ 4 nhà, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của nông dân theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Chính phủ;

- Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách; tích cực khai thác các nguồn thu, có biện pháp tích cực thu tiền sử dụng đất các dự án khu dân cư đúng quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước; đồng thời kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách, xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi kéo dài trong nhiều năm qua; tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước; nhất là kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng số thu từ nguồn xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

4. Về xây dựng nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ:

- Có chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng những chuyên gia giỏi, những người có tài năng, thu hút chất xám, nhân tài về công tác tại thành phố. Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011 (Đề án Cần Thơ - 150);

- Mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác, liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tỉnh, thành có thế mạnh, cấp liên vùng và cấp quốc gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác cung cấp thông tin hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ và thiết bị công nghệ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm Thông tin tư liệu Cần Thơ, Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học; tiếp tục thực hiện hợp đồng quốc tế thông qua việc xây dựng các dự án nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế phục vụ cho sự phát triển của địa phương và cả vùng.

5. Về cải cách hành chính:

Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt về việc chia tách địa giới các xã, phường, quận, huyện để ổn định tổ chức hành chính các cấp. Tiếp tục triển khai tốt quy chế phối hợp liên ngành theo cơ chế “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết hồ sơ hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “một cửa liên thông” được quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; chỉ đạo các sở, ngành có liên quan trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, phải có quy chế phối hợp đảm bảo thủ tục giải quyết nhanh, gọn, tạo sự thông thoáng, hấp dẫn cho các nhà đầu tư, không làm phiền hà nhân dân. Thực hiện thường xuyên việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính; 100% các sở, ngành có các thủ tục hành chính với tổ chức, công dân phải hoàn thành việc chuẩn hóa, mẫu hóa hồ sơ hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại theo yêu cầu hội nhập; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực. Thực hiện tốt Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

6. Về tài nguyên và môi trường:

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước; đặc biệt quan tâm các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, vùng nuôi thủy sản, các trung tâm thương mại, khu du lịch và các khu dân cư tập trung. Tăng cường các hoạt động quản lý khai thác nước ngầm và khai thác cát trên sông Hậu, thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường. Tuyên truyền, phổ biến Luật Môi trường và các kiến thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và các trường học. Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý và tái chế chất thải, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp đấu nối với hệ thống xử lý chung của thành phố; khẩn trương tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của 08 quận, huyện. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án.

7. Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU ngày 7 tháng 6 năm 2007 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư các dịch vụ văn hóa - xã hội theo quy định;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành Giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập bậc trung học; tập trung thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo các cấp học theo hướng phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Tổ chức tốt kỳ thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2007 và công tác tuyển sinh đầu cấp học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2; chuẩn bị tốt năm học 2007 - 2008;

- Tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - sức khỏe”; củng cố, phát triển các mô hình xã/phường, ấp/khu vực, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, đảm bảo chất lượng và tăng thời lượng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin trên đài.

- Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam”; tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao tiếp tục xây dựng và củng cố các đội thể thao các tuyến, tiếp tục tham dự các môn trong Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần II, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2008. Xúc tiến nhanh công tác quy hoạch Trung tâm Thể dục thể thao vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ;

- Triển khai Chương trình mục tiêu việc làm giai đoạn 2006 - 2010; tổ chức triển khai sàn giao dịch việc làm. Tập trung làm việc với các doanh nghiệp để chọn lựa kỹ thị trường, đơn hàng và thu nhập cho người lao động; chấn chỉnh những thông tin sai lệch về thị trường xuất khẩu lao động. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo về chuyên môn, các ngành nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong tình hình mới và phục vụ xuất khẩu lao động, hạn chế dần đưa lao động phổ thông đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết hồ sơ chính sách cơ bản, dứt điểm theo quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng;

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật y tế; mở rộng loại hình và nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người, hạn chế tốc độ lây truyền HIV/AIDS và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập; đưa vào hoạt động Bệnh viện Tây Đô, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 700 giường;

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 5 năm

2007 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày Dân số thế giới, chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2007. Tăng cường hoạt động dân số - gia đình và trẻ em, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dự án “Lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững” và xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

8. Thanh tra - tư pháp:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các ngành có liên quan tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành mình, tránh gây ách tắc, phiền hà trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật này;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra hành chính trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 36/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cấp, các ngành.

9. Quốc phòng - an ninh:

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác tuyển quân đợt II năm 2007, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội thường trực. Tập trung triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm thiểu số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, kỷ cương - văn minh đô thị; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống và tổ chức ứng cứu kịp thời các trường hợp thiên tai trong mùa mưa lũ.

Điều 3. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo trách nhiệm, quyền hạn của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã , an ninh hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm và vụ các nhiệm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69