Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 87/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 87/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 87/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TRẤN YÊN ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái như sau:

1. Điều chỉnh 5.043,233 ha diện tích tự nhiên và 15.400 nhân khẩu của huyện Trấn Yên về thành phố Yên Bái quản lý (gồm toàn bộ 506,800 ha diện tích tự nhiên và 1.631 nhân khẩu của xã Văn Phú; 908,512 ha diện tích tự nhiên và 2.885 nhân khẩu của xã Văn Tiến; 928,627 ha diện tích tự nhiên và 3.342 nhân khẩu của xã Hợp Minh; 534,780 ha diện tích tự nhiên và 1.650 nhân khẩu của xã Giới Phiên; 579,853 ha diện tích tự nhiên và 1.322 nhân khẩu của xã Phúc Lộc; 1.584,661 ha diện tích tự nhiên và 4.570 nhân khẩu của xã Âu Lâu).

Thành phố Yên Bái có 10.815,453 ha diện tích tự nhiên và 95.892 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Yên Thịnh, Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Yên Ninh và các xã: Minh Bảo, Tân Thịnh, Nam Cường, Tuy Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Âu Lâu.

Địa giới hành chính thành phố Yên Bái: Đông giáp huyện Yên Bình; Tây giáp huyện Trấn Yên; Nam giáp huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên; Bắc giáp huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên.

2. Điều chỉnh toàn bộ 1.074,629 ha diện tích tự nhiên và 2.066 nhân khẩu của xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên về huyện Yên Bình quản lý.

Huyện Yên Bình có 77.319,669 ha diện tích tự nhiên và 107.882 nhân khẩu, có 26 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Thịnh, Văn Lãng, Tích Cốc, Cảm Ân, Phúc Ninh, Bảo Ái, Mỹ Gia, Tân Nguyên, Yên Thành, Xuân Long, Phúc An, Cẩm Nhân, Vũ Linh, Ngọc Chấn, Yên Bình, Xuân Lai, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Hán Đà, Mông Sơn, Thịnh Hưng, Tân Hương, Đại Đồng, Đại Minh và các thị trấn: Yên Bình, Thác Bà.

Địa giới hành chính huyện Yên Bình: Đông giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Tây Nam giáp huyện Trấn Yên; Đông Bắc giáp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Tây Bắc giáp thành phố Yên Bái.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Trấn Yên còn lại 62.859,538 ha diện tích tự nhiên và 82.284 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Vân Hội, Tân Đồng, Hưng Khánh, Đào Thịnh, Xã Hồng Ca, Việt Cường, Lương Thịnh, Hoà Cuông, Báo Đáp, Cường Thịnh, Minh Quán, Nga Quán, Quy Mông, Kiên Thành, Y Can, Minh Tiến, Việt Thành, Bảo Hưng, Việt Hồng, Minh Quân, Hưng Thịnh và thị trấn Cổ Phúc.

Địa giới hành chính huyện Trấn Yên: Đông giáp huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái và tỉnh Phú Thọ; Tây giáp huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên; Nam giáp huyện Văn Chấn; Bắc giáp huyện Yên Bình và huyện Văn Yên.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TCCV, TH, PL, KTN, TTĐT, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 04/08/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.707

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47