Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 537-TTg năm 1958 quy định về tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 537-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 12/12/1958 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 537-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CÁC CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội ngày 22 tháng 01 năm 1957 về việc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng;
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tổ chức Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở hai khu Tự trị Việt Bắc, Thái – Mèo, ở các tỉnh, thành phố, ở các huyện, châu và ở các xã, bên cạnh Ủy ban Hành chính các cấp.

Ở các khu phố, các nông trường, xí nghiệp không tổ chức Hội đồng nghĩa vụ quân sự, ở đó Ủy ban Hành chính khu phố, Giám đốc các nông trường, xí nghiệp làm nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Điều 2. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự có từ 7 đến 10 ủy viên, thành phần gồm:

- Chủ tịch Ủy ban Hành chính các cấp.

- Thủ trưởng cơ quan quân sự.

- Thủ trưởng cơ quan công an các cấp.

- Giám đốc y tế khu, thành phố, Ty trưởng y tế tỉnh, Trưởng phòng y tế huyện, châu và y tế xã.

- Trưởng ban tuyên huấn các cấp.

- Bí thư các đoàn thể thanh niên, phụ nữ và nông hội.

Hội đồng cử ra một Chủ tịch và một hoặc hai Phó chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban Hành chính cấp nào là Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp đó.

Ủy ban Hành chính các cấp căn cứ theo thành phần nói trên để thành lập Hội đồng và tiến hành công tác. Sau đó báo cáo lên cấp trên trực tiếp để thẩm tra.

Điều 3. - Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp nào thì lấy cơ quan quân sự địa phương cấp đó làm nơi thường trực làm việc của mình, không tổ chức văn phòng riêng.

Điều 4. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có nhiệm vụ giúp Ủy ban Hành chính lãnh đạo và tổ chức thực hiện:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng;

- Công tác đăng ký, thống kê thanh niên, quân nhân phục viên vào dự bị và dân quân, tự vệ;

- Công tác khám sức khỏe;

- Công tác tuyển binh;

- Công tác tổ chức, huấn luyện cho lực lượng hậu bị và dân quân tự vệ;

- Công tác tổ chức và thực hiện việc động viên nhân, vật lực khi có chiến tranh.

Điều 5. – Hội đồng nghĩa vụ quân sự lập ra và tồn tại thường xuyên, khi có ủy viên của Hội đồng khuyết thì cử người khác thay thế.

Điều 6. – Cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp:

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính ở đó, giúp chính quyền kết hợp công tác quốc phòng với các công tác khác ở địa phương.

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự căn cứ vào chủ trương, kế hoạch công tác quốc phòng do Ủy ban Hành chính và cơ quan quân sự đề ra, thảo luận kế hoạch thực hiện và phân công cho các ngành, các giới. Hội đồng nghĩa vụ quân sự không có hệ thống chỉ đạo dọc. Khi có quyết định thì dùng danh nghĩa Ủy ban mà thông tri cho Ủy ban Hành chính cấp dưới. Khi được ủy nhiệm các ủy viên của Hội đồng có thể lấy danh nghĩa Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiểm tra đôn đốc công tác của các ngành, các giới và các địa phương.

- Căn cứ vào chủ trương công tác của từng thời kỳ, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, khi cần họp thì do Chủ tịch Hội đồng triệu tập, không quy định sinh hoạt thường kỳ của Hội đồng.

Điều 7. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 8. – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ Quốc phòng, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc, Thái – Mèo, các tỉnh, các thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
 

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 537-TTg năm 1958 quy định về tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6