Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 47-HĐBT năm 1983 về việc giải thể Ban chỉ đạo trung ương cải tiến quản lý xí nghiệp do Hội Đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 47-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 16/05/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1983 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CẢI TIẾN QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để đề cao trách nhiệm của bộ trưởng trong việc chỉ đạo sản xuất và quản lý các xí nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Giải thể Ban chỉ đạo trung ương cải tiến quản lý xí nghiệp thành lập theo quyết định của Hội đồng Chính phủ số 389-CP ngày 1-11-1979.

Điều 2.- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trung ương cải tiến quản lý xí nghiệp nay do các Bộ và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng thực hiện theo Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng , chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước , thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 47-HĐBT năm 1983 về việc giải thể Ban chỉ đạo trung ương cải tiến quản lý xí nghiệp do Hội Đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117