Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 444-TTg năm 1959 về thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành.

Số hiệu: 444-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/12/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 444-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét nhu cầu công tác hiện thời;
Căn cứ nghị quyết của hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 16 tháng 09 năm 1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Thủ tướng phủ.

Điều 2. – Cục Đo đạc và Bản đồ có những nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện việc đo đạc trong toàn quốc;

- Thống nhất chỉ đạo về công tác đo đạc trong toàn quốc;

- Xuất bản và quản lý các loại bản đồ;

- Nghiên cứu về môn khoa học đo đạc và bản đồ;

Điều 3. – Cục Đo đạc và Bản đồ do một Cục trưởng phụ trách. Giúp việc Cục trưởng có một số Cục phó.

Điều 4. – Bộ máy tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ do nghị định của Bộ trưởng Thủ tướng phủ quy định.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ và ông Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 444-TTg năm 1959 về thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Thủ tướng phủ do Thủ Tướng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.227
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126