Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 38/2006/NĐ-CP bảo vệ dân phố

Số hiệu: 38/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật An ninh Quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Nghị định này. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Bảo vệ dân phố

1. Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn (sau đây gọi chung là phường) nơi bố trí lực lượng Công an chính quy, do Ủy ban nhân dân phường quyết định thành lập.

2. Bảo vệ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Bảo vệ dân phố

Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ phường, sự giám sát của Hội đồng nhân dân phường, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân phường và sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp công tác của Công an phường.

Mọi hoạt động của Bảo vệ dân phố được thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Bảo vệ dân phố để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 4. Trách nhiệm của cán Bộ, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng, củng cố Bảo vệ dân phố

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuế Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và mọi công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng và giúp đỡ lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ

Điều 5. Nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố

1. Nắm tình hình an ninh, trật tự, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; phản ánh cho cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân phường, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; tham gia hoà giải, giải quyết kịp thời không để những hậu quả xấu xảy ra.

2. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm vận động nhân dân trong phường tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, quy ước, nội quy về bảo vệ an ninh, trật tự; tham gia xây dựng phường, cụm dân cư, hộ gia đình an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

3. Đôn đốc, nhắc nhở nhân dân trong phường chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; sử dụng, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ tuỳ thân khác; quy định về đăng ký hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

4. Vận động nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ và quản lý những người đã chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trung tâm cai nghiện, người chưa thành niên phạm tội, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ những đối tượng đang trong diện quản lý, giáo dục tại phường. Vận động thuyết phục người thân của các đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn để tác động họ ra đầu thú.

5. Khi có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong địa bàn, phải kịp thời có mặt và tìm mọi cách báo ngay cho Công an phường; bảo vệ hiện trường, tham gia sơ cứu người bị nạn, giải cứu con tin, bắt, giữ người phạm tội quả tang, tham gia chữa cháy, cứu tài sản và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân và Công an phường.

6. Phối hợp với lực lượng dân phòng và bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bảo vệ an ninh, trật tự theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và Công an phường. Tổ chức tuần tra kiểm soát và tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn của Bảo vệ dân phố

1. Bắt, tước hung khí và áp giải người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, trốn thi hành án phạt tù đến trụ sở Công an phường theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo với Ủy ban nhân dân, Công an phường để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những người đang có hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, các vi phạm quy định an toàn cháy nổ và những người vi phạm các quy định khác về trật tự, an toàn xã hội.

3. Tham gia với lực lượng Công an hoặc lực lượng chức năng để truy bắt người phạm tội, người đang bị truy nã, trốn thi hành án; kiểm tra tạm trú, tạm vắng; kiểm tra giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của những người tạm trú, người có nghi vấn đến địa bàn khu phố được phân công phụ trách.

Điều 7. Tổ chức của Bảo vệ dân phố

l. Mỗi cụm dân cư được thành lập một tổ Bảo vệ dân phố. Tổ trưởng và các tổ viên tổ Bảo vệ dân phố do đại diện các hộ gia đình trong cụm dân cư bầu ra. Tuỳ vào tình hình đặc điểm và số lượng dân cư trên địa bàn, mỗi tổ Bảo vệ dân phố có từ 3 đến 7 tổ viên.

2. Mỗi phường được thành lập một Ban Bảo vệ dân phố. Ban Bảo vệ dân phố gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các Ủy viên. Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố là tổ trưởng các tổ Bảo vệ dân phố ở các cụm dân cư. Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố do tập thể Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Trưởng Công an phường có trách nhiệm tổ chức việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, tổ trưởng và các tổ viên Bảo vệ dân phố và đề nghị Ủy ban nhân dân phường quyết định công nhận các chức danh trên.

Căn cứ vào kết quả bầu cử của Ban Bảo vệ dân phố và đề nghị của Trưởng Công an phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định thành lập Ban Bảo vệ dân phố, công nhận Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên, các Tổ trưởng và các tổ viên Bảo vệ dân phố.

4. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 5 năm. Trong nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố, việc thay đổi, bãi miễn, bổ sung các chức danh của Ban Bảo vệ dân phố được thực hiện như sau:

a) Nếu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, tổ trưởng và các tổ viên Bảo vệ dân phố mà khuyết (do chết, không còn đảm bảo sức khỏe hoặc xin nghỉ việc) thì
tổ chức bầu bổ sung vào các chức danh đó theo thủ tục chung được quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Nếu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố không hoàn thành nhiệm vụ, không còn được tập thể Ban và nhân dân tín nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật thì Trưởng Công an phường báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức họp tập thể Ban Bảo vệ dân phố để lấy ý kiến đề nghị bãi nhiệm và làm thủ tục bầu người khác thay thế;

c) Tổ trưởng và các tổ viên Bảo vệ dân phố không hoàn thành nhiệm vụ, không còn được nhân dân tín nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật thì Trưởng Ban Bảo vệ dân phố báo cáo đề xuất với Trưởng Công an phường tổ chức họp đại diện các hộ gia đình trong cụm dân cư đã bầu thành viên đó để lấy ý kiến đề nghị bãi nhiệm và bầu người khác thay thế;

d) Việc công nhận và bãi nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, tổ trưởng và các tổ viên mới của Ban Bảo vệ dân phố phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định bằng văn bản.

Điều 8. Điều kiện, tiêu chuẩn của Bảo vệ dân phố

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú ổn định tại địa bàn.

2. Có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Có sức khỏe, có điều kiện, nhiệt tình và tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội; am hiểu pháp luật và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Không có tiền án, tiền sự, không phải là người đang chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, quản chế hình sự hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác.

5. Quan hệ tốt với nhân dân, được quần chúng tín nhiệm và được nhân dân trong cụm dân cư giới thiệu, bầu ra.

Điều 9. Lề lối làm việc của Bảo vệ dân phố

1. Trưởng Ban Bảo vệ dân phố chịu trách nhiệm quản lý tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố, thường xuyên báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác của Bảo vệ dân phố với Ủy ban nhân dân phường và Công an phường

a) Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố giúp việc Trưởng ban và thực hiện phần việc được phân công, thay thế Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban khi được Trưởng ban uỷ quyền

b) Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trưởng ban, Phó trưởng Ban Bảo vệ dân phố và có trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác của Bảo vệ dân phố ở cụm dân cư do mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác về an ninh, trật tự do Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố giao

2. Hàng tháng Ban Bảo vệ dân phố họp l lấn (trừ đột xuất) để kiểm điểm công tác đã làm và bàn chương trình công tác tháng tới

3. Trong khi làm nhiệm vụ Bảo vệ dân phố phải đeo băng chức danh, biển hiệu theo quy định.

Điều 10. Mối quan hệ công tác của Bảo vệ dân phố

l. Đối với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường: Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo, điều hành, quản lý về tổ chức và chỉ đạo chung về công tác.

2. Đối với Công an phường: Bảo vệ dân phố chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia phối hợp cùng Công an phường trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự

3. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng, đoàn thể quần chúng và lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường: phối hợp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong địa bàn, theo chỉ đạo của Đảng uỷ và Ủy ban nhân dân phường.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ

Điều 11 . Chế độ chính sách đối với Bảo vệ dân phố

1. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phường chi trả. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phụ cấp cho từng chức danh Bảo vệ dân phố ở địa phương mình.

2. Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ mà bị hy sinh, bị thương theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì được xem xét công nhận là liệt sỹ hoặc người được hưởng chính sách như thương binh.

3. Bảo vệ dân phố được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. Trong thời gian tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự Bảo vệ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp đi lại, ăn ở như quy định đối với Công an xã.

Điều 12. Trang bị phương tiện đối với Bảo vệ dân phố

l. Bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

2. Bảo vệ dân phố được trang bị giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh theo mẫu thống nhất và các phương tiện cần thiết khác theo quy định.

Bộ Công an quy định và hướng dẫn cụ thể về trang bị phương tiện đối với Bảo vệ dân phố theo quy định của Điều này.

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Bảo vệ dân phố

1. Kinh phí hoạt động của bảo vệ dân phố được bảo đảm từ các nguồn sau:

a) Ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Quỹ an ninh trật tự của địa phương;

c) Do tổ chức, cá nhân ủng hộ.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Bảo vệ dân phố.

Chương 4:

KHEN THUỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 14. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Bảo vệ dân phố lập thành tích xuất sắc trong công tác thì được xét khen thưởng theo quy định như đối với Công an xã.

Điều 15. Kỷ luật

Bảo vệ dân phố lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật hoặc mưu cầu lợi ích cá nhân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, uy tín của tổ chức thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật

Điều 16. Khiếu nại, tố cáo

1. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền về các hành vi của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên và tổ viên Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ.

2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tố cáo Bảo vệ dân phố có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ vi phạm pháp luật hoặc mưu cầu lợi ích cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Việc khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với Bảo vệ dân phố được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Công an

Bộ Công an có trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng và hoạt động của Bảo vệ dân phố; quy định chương trình nội dung bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh trật tự và pháp luật; việc trang thiết bị cho Bảo vệ dân phố theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, Công an các cấp có trách nhiệm tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp mở hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua về công tác Bảo vệ dân phố để rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến nhằm động viên, khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách cho Bảo vệ dân phố khi bị thương, bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh Bảo vệ dân phố, chế độ phụ cấp đi lại, ăn, ở khi Bảo vệ dân phố được bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ.

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, quản lý tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố theo thẩm quyền và sự hướng dẫn, kiểm tra của Công an cấp trên; bố trí địa điểm làm việc; đảm bảo kinh phí hoạt động; trang bị phương tiện, trang phục và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố theo quy định pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể, đơn vị, tổ chức và mọi công dân

Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các đơn vị, tổ chức và mọi công dân có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Bảo vệ dân phố hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây về Bảo vệ dân phố trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 38/2006/ND-CP

Hanoi, April 17, 2006

 

DECREE

ON STREET CIVIL GUARD THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004 Law on National Security;
At the proposal of the Minister of Public Security,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation, subjects of application

This Decree provides the functions, tasks, powers of, the principles for organization and operation of, and the regimes and policies towards, the Street Civil Guard.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Position and functions of the Street Civil Guard

1. The Street Civil Guard constitutes a voluntary mass force acting as the core in the movement for protection of national security and social order and safety, which is established at wards, district townships (hereinafter referred collectively to as wards) under decisions of ward People's Committees at places where regular public security forces are deployed.

2. The Street Civil Guard shall act as the core in launching mass movements for protection of national security; apply a number of working measures to prevent and fight crimes, social vices and other law-breaking acts under the provisions of law, in order to protect the Party, administration, the interests of the State, the legitimate rights and interests of citizens in localities.

Article 3.- Principles for operation of the Street Civil Guard

The Street Civil Guard shall submit to the comprehensive leadership of the ward Party Committees, the supervision of the ward People's Councils, the administration by the ward People's Committees and the working direction and guidance of the ward police offices.

All activities of the Street Civil Guard shall be carried out under the provisions of this Decree and other provisions of law. All acts of abusing the status of the Street Civil Guard to carry out illegal acts, infringing upon the legitimate rights and interests of citizens are strictly prohibited.

Article 4.- Responsibilities of the ministries, units, organizations and individuals in the building and consolidation of the Street Civil Guard

The ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, People's Committees at all levels, people's armed forces units, socio-political organizations, socio-professional organizations and all citizens shall have the responsibility to participate in building and assisting the Street Civil Guard force in performing its tasks.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Tasks of the Street Civil Guard

1. To grasp the security and order situation, detect cases of contradictions or disputes among people, cases of administrative violations, social order and safety breaches in localities; report such to police offices and ward People's Committees, take preventive measures; to participate in reconciliation and timely solution thereof without letting bad consequences to occur.

2. To disseminate and propagate the heightening of the sense of vigilance against, and prevention of, social vices and acts of violating law on security and order with a view to mobilizing people in wards to voluntarily abide by the undertakings and policies of the Party, laws of the State as well as rules, conventions and regulations on security and order protection; to participate in building wards, population groups, households safe in terms of security and order and free from crimes and social evils.

3. To urge and call the attention of people in wards to observe legal provisions on registration and management of inhabitants and households; on the use and management of people's identity cards and other personal papers; the regulations on registration of conditional business lines related to security and order; the management of weapons and explosives, support tools; to participate in the maintenance of public order, traffic order and safety, fire prevention and fighting safety.

4. To mobilize people to participate in reforming, educating, assisting and managing persons who have completely serving their imprisonment penalties or decisions on sending them to reformatories, education camps, medical treatment establishments or detoxication centers, juvenile delinquents and persons who are serving the penalty of non-custodial reform. To coordinate with agencies or organizations assigned the responsibility to manage, educate and assist subjects being placed under management and education in localities. To mobilize and persuade relatives of subjects who are being hunted for, shirk serving their sentences or criminals being at large to ask the latter to give themselves up.

5. Upon occurrence of complicated cases related to security or order in localities, to be present at the scenes in time and seek ways to notify the ward police offices thereof; to protect the scenes, participate in giving first-aids to victims, releasing and saving hostages, arresting red-handed offenders, participate in fire fighting, rescue and perform other tasks under the assignment and guidance of the ward People's Committees and police offices.

6. To coordinate with civil defense forces and specialized security forces of agencies, units, enterprises stationing in localities in protecting security and order under the direction of the ward People's Committees and police offices. To organize patrols and participate in activities of preventing, detecting and fighting crimes, social vices and other violations of social order and security under the provisions of law.

Article 6.- Powers of the Street Civil Guard

1. To arrest, dispossess dangerous weapons of, and escort red-handed offenders, persons who are being hunted for or shirk serving their imprisonment sentences to ward police offices according to provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To join the police forces or functional forces in pursuing and arresting offenders, persons who are being hunted for or shirk serving their sentences; to examine temporary residence, temporary absence; check people's identity cards or other personal papers of temporary residents, suspects arriving in street areas under management.

Article 7.- Organization of the Street Civil Guard

1. Each population group may set up a Street Civil Guard team. The team leader and members shall be elected by representatives of the households in such population group. Depending on the characteristics and the number of inhabitants in the area, each Street Civil Guard team consists of between 3 and 7 members.

2. Each ward may set up a Street Civil Guard Board which is composed of the head, deputy-heads and members. The Board members shall be leaders of the Street Civil Guard teams in population groups. The Board's head and deputy-heads shall be elected through ballots by the Board members.

3. The ward police chiefs shall have to organize the election of the heads, deputy-heads of the Street Civil Guard Boards, the leaders and members of the Street Civil Guard teams and propose the ward People's Committees to decide on the recognition of such titles.

Based on the election results of the Street Civil Guard Boards and the proposals of the ward police chiefs, the presidents of ward People's Committees shall issue decisions to set up the Street Civil Guard Boards, recognize the heads, deputy-heads and members of the Boards, the leaders and members of the Street Civil Guard teams.

4. The working term of a Street Civil Guard Board shall be 5 years. During the working term of the Street Civil Guard Boards, the change, removal from office, addition of titles of the Street Civil Guard Boards shall be carried out as follows:

a/ If the position of head, deputy-head of a Street Civil Guard Board, leader or member of a Street Civil Guard team is left vacant (due to his/her death, poor health or application for resignation), additional election of people to such position shall be organized according to the general procedures provided for in Clause 2 of this Article;

b/ If a head, deputy-head of a Street Civil Guard Board fails to fulfill his/her tasks, is no longer trusted by the Board collective and people or violates disciplines or law, the ward police chief shall report thereon to, and propose the ward People's Committee president to hold a Board meeting for gathering opinions on removal of such person from office and carrying out procedures for election of replacement;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ The recognition and removal from office heads, deputy-heads, team leaders and members of Street Civil Guard Boards shall be decided in writing by presidents of ward People's Committees.

Article 8.- Conditions and criteria of the Street Civil Guard members

1. Being Vietnamese citizens aged full 18 years or older, permanently residing in localities.

Having clear backgrounds; they and their families are exemplary in observing the undertakings and policies of the Party, laws of the State.

2. Having good health, conditions and zeal and voluntarily participating in social activities; being knowledgeable about laws and being professionally trained in security and order protection.

3. Having no previous convictions or criminal records; being other than persons serving suspended sentence, criminal probation or serving other administratively handling measures.

4. Having good relations with people, being trusted by people, recommended and elected by people in their respective population groups.

Article 9.- Working styles of the Street Civil Guard

1. Heads of the Street Civil Guard Boards shall have the responsibility to manage the organization and administration of the Boards' activities, regularly report on results of activities of the Boards to the ward People's Committees and police offices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Members of the Street Civil Guard Boards shall submit to the direct leadership and management of the Boards' heads and deputy-heads and have the responsibility to materialize the undertakings, measures and working plans of the Street Civil Guard in population groups in their respective charge and perform other tasks on security and order, which are assigned by heads, deputy-heads of the Street Civil Guard Boards.

2. The Street Civil Guard Boards shall hold their regular meetings once a month (excluding extraordinary meetings) to review their activities and discuss the working programs in the subsequent month.

3. While performing their tasks, the Street Civil Guard members must wear their title bands and nameplates according to regulations.

Article 10.- The working relationships of the Street Civil Guard

1. The Street Civil Guard shall submit to the leadership, administration and organizational management and general working direction of the ward Party Committees and People's Committees.

2. The Street Civil Guard shall submit to the professional direction and guidance on security and order protection of the ward police offices and coordinate with the latter in maintaining security and order.

3. The Street Civil Guard shall coordinate with self- defense, militia, civil defense forces, mass organizations and specialized security forces of agencies, units, organizations and enterprises stationing in localities in performing the tasks of protecting security and order in localities under the direction of the ward Party Committees and People's Committees.

Chapter III

REGIMES, POLICIES TOWARDS, PROVISION OF MEANS AND FUNDING FOR ACTIVITIES OF, STREET CIVIL GUARD

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Street Civil Guard members shall enjoy monthly allowance paid by the ward People's Committees. Based on the specific conditions and the budget balance of each locality, presidents of provincial/municipal People's Committees shall decide on the allowance level for each Street Civil Guard title in their respective localities.

2. The Street Civil Guard members who die, are wounded while performing their tasks shall, according to the provisions of the National Assembly Standing Committee's June 29,2005 Ordinance on Preferential Treatment of People with Meritorious Services to the Revolution, be considered for recognition as war martyrs or as persons enjoying policies like war invalids.

3. The Street Civil Guard members shall be fostered in legal and professional knowledge on security and order protection according to regulations of the Ministry of Public Security. When attending courses on. fostering the legal and professional knowledge on security and order protection, the Street Civil Guard members shall be entitled to the regimes of allowances for travel, accommodation and meals as provided for the commune police.

Article 12.- Provision of means for the Street Civil Guard

1. The Street Civil Guard members shall be equipped with, and use rudimentary weapons and support tools according to provisions of law.

2. The Street Civil Guard members shall be equipped with certificates, nameplates, title bands made according to set forms and with other necessary means according to regulations.

The Ministry of Public Security shall specify and guide in detail the provisions of means for the Street Civil Guard according to the provisions of this Article.

Article 13.- Funding for operation of the Street Civil Guard

1. The funding for operation of the Street Civil Guard shall be allocated from the following sources:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The local security and order funds;

c/ Support from organizations and individuals.

2. The Finance Ministry shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security in, guiding the management and use of fundings for operation of the Street Civil Guard.

Chapter IV

COMMENDATION, DISCIPLINE AND COMPLAINT, DENUNCIATION

Article 14.- Commendation

1. Organizations and individuals that record achievements in building the Street Civil Guard force shall be commended and/or rewarded according to regulations of the State.

2. The Street Civil Guard members who record outstanding achievements in their work shall be considered for commendation and/or reward according to the regulations applicable to the commune police.

Article 15.- Discipline

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16.- Complaint, denunciation

1. Every organization and citizen shall have the right to complain with competent state bodies about acts of heads, deputy-heads and/or members of Street Civil Guard Boards of members of Street Civil Guard teams while performing their tasks.

2. Every organization and citizen shall have the right and obligation to denounce Street Civil Guard members for acts of abusing their positions and powers while performing their tasks to violate laws or seek personal profits, adversely affecting the local security and order.

The complaints and denunciations by organizations and individuals against Street Civil Guard members shall comply with the provisions of law on complaints and denunciations.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 17.- Responsibilities of the Ministry of Public Security

The Ministry of Public Security shall have the responsibility to assist the Government in directing, guiding and inspecting the building and operation of the Street Civil Guard force; prescribe the programs and contents of professional training on security and order protection and law as well as the equipment of means for the Street Civil Guard according to provisions of law.

Annually, the police offices at all levels shall have the responsibility to advise the People's Committees of the same levels on organizing conferences for preliminary or final review of activities of the Street Civil Guard in order to draw experience and popularize advanced models, encouraging and commending outstanding individuals and units in the movement for protection of national security.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security and the concerned ministries and branches in, guiding the implementation of regimes and policies towards Street Civil Guard members who are wounded or die in harness.

Article 19.- Responsibilities of the People's Committees of all levels

The presidents of provincial/municipal People's Committees shall specify the monthly allowance levels for different Street Civil Guard titles, the regimes of travel, accommodation and meal allowance when Street Civil Guard members are rallied for professional and legal fostering.

The People's Committees of all levels shall direct and manage the organization and operation of Street Civil Guard according to their competence and under the guidance and inspection of the superior police offices; arrange working places; ensure operation funding; equip means, uniforms and apply regimes and policies toward the Street Civil Guard according to provisions of law.

Article 20.- Responsibilities of agencies, mass organizations, units, organizations and citizens

The People's Councils, the Vietnam Fatherland Front Committees at all levels; units, organizations and citizens shall have the responsibilities to supervise, assist, create conditions for the Street Civil Guard force to fulfill its tasks.

Article 21.- Implementation effect

This Decree shall take effect 15 days after its publication in "CONG BAO." All previous regulations on Street Civil Guard, which are contrary to this Decree, shall be annulled.

The Minister of Public Security shall have the responsibility to guide in detail the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006 về việc bảo vệ dân phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96.973

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!