Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 05/03/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 34/CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1986

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

HỘI ÐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 133/CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc;
Ðể đẩy mạnh việc nghiên cứu và thực hiện những chính sách nhằm tăng cường sự đoàn kết thân ái và sự hợp tác anh em giữa các dân tộc cùng nhau đánh Mỹ, cứu nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07-02-1968
.

NGHỊ ÐỊNH:

Ðiều 1. Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc như sau:

a/ Giải thể vụ Dân sinh và vụ Nội chính.

b/ Thành lập thêm các vụ:

Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ IV nhằm đi sâu nghiên cứu từng vùng dân tộc trong nước và Vụ Tổng hợp.

Vụ I có nhiệm vụ giúp ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

- Theo dõi, nghiên cứu tình hình các dân tộc Tày, Nùng, Hán và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hải Hưng và nghiên cứu những chính sách cụ thể đối với các dân tộc này.

- Theo dõi, kiểm tra sự thực hiện chính sách dân tộc của Ðảng và Chính phủ ở các tỉnh nói trên.

Vụ II có nhiệm vụ giúp Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

- Theo dõi, nghiên cứu tình hình các dân tộc Thái, Mèo, Dao và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang và nghiên cứu những chính sách cụ thể đối với các dân tộc này.

- Theo dõi, kiểm tra sự thực hiện chính sách dân tộc của Ðảng và Chính phủ ở các tỉnh nói trên.

Vụ III có nhiệm vụ giúp Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

- Theo dõi, nghiên cứu tình hình các dân tộc Mường, Vân kiều và các dân tộc khác sinh sống ở các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phú, Hà Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Vĩnh Linh và nghiên cứu những chính sách cụ thể đối với các dân tộc này.

- Theo dõi, kiểm tra sự thực hiện chính sách dân tộc của Ðảng và Chính phủ ở các tỉnh nói trên.

Vụ IV có nhiệm vụ giúp ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

- Theo dõi, nghiên cứu tình hình của các dân tộc thiểu số ở miền Nam Việt Nam.

Vụ Tổng hợp có nhiệm vụ giúp ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

- Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách dân tộc của Ðảng và Chính phủ về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo cán bộ dân tộc.

- Nghiên cứu các vấn đề lớn về chính sách có quan hệ chung đến các dân tộc.

- Góp ý kiến với các ngành về chính sách cụ thể đối với các vùng dân tộc.

Ðiều 2- Mỗi vụ nói trên do một Vụ trưởng phụ trách có hai vụ phó giúp việc.

Ðiều 3- Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi vụ trên đây do ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định.

Ðiều 4- Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 34/CP ngày 05/03/1986 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.146.28