Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 32-HĐBT năm 1983 bổ sung Điều 19 Nghị định 201-CP về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 32-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 14/04/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 32-HĐBT NGÀY 14-4-1983 BỔ SUNG ĐIỀU 19 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 201-CP NGÀY 26-5-1981 VỀ QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý các định mức về lao động;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Lao động và chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Nay bổ sung điều 19, chương V nghị định số 201-CP ngày 26-5-1981 của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật như sau:

Việc chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý định mức về lao động vẫn tiếp tục thi hành theo những quy định của quyết định số 133-CP ngày 3-8-1976 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. - Bộ Lao động có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước có liên quan để hướng dẫn phương pháp nghiệp vụ về định mức lao động, xét duyệt và ban hành các định mức lao động liên ngành, đồng thời kiểm tra và quản lý chặt chẽ công tác này trong cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế hoạch hoá.

Điều 3. - Các Bộ trưởng, chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 32-HĐBT năm 1983 bổ sung Điều 19 Nghị định 201-CP về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943
DMCA.com Protection Status