Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 29-CP

Hà Nội , Ngày 02 tháng 04 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY DÂN DỤNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy định trước đây đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCTẠI CẢNG HÀNG KHÔNG SÂN BAY DÂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/CP ngày 02 tháng 4 năm1997 của Chính phủ)

Điều 1. Quy chế này quy định những nhiệm vụ và nguyên tắc phối hợp hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Điều 2. Các cơ quan nói tại Điều 1 của Quy chế này là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành đối với các hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay dân dụng, an ninh cửa khẩu, hải quan cửa khẩu; kiểm tra văn hoá phẩm cửa khẩu; kiểm dịch động thực vật cửa khẩu; kiểm dịch y tế cửa khẩu và các hoạt động khác tại cảng hàng không, sân bay dân dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo nguyên tắc độc lập, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác bình thường của cảng hàng không, sân bay.

2. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên nguyên tắc tôn trọng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của nhau. Trong trường hợp các cơ quan liên quan không thống nhất được cách giải quyết vấn đề nảy sinh, nhưng cần được giải quyết kịp thời, để đảm bảo sự hoạt động đều đặn, liên tục, an toàn của cảng hàng không, sân bay, Giám đốc cảng vụ hàng không được phép quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên.

Điều 4.

1. Cảng vụ hàng không thực hiện chức năng quản lý cảng hàng không, sân bay dân dụng, bảo đảm an ninh, an toàn đối với toàn bộ các hoạt động tại cảng hàng không, sân bay; chủ trì phối hợp công tác giữa các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và các đơn vị khai thác, kinh doanh cảng hàng không, sân bay nhằm đảm bảo hoạt động và khai thác cảng hàng không, sân bay theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hàng không, những hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng, trường hợp khẩn cấp, tai nạn tại cảng hàng không, sân bay dân dụng, Giám đốc cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm chủ trì các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp; xử lý hành chính theo thẩm quyền, hoặc chuyển giao vụ việc cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp tại khu vực cảng hàng không, sân bay dân dụng bị công bố dịch bệnh nguy hiểm, Giám đốc cảng vụ hàng không có trách nhiệm chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa dịch lây lan và dập tắt dịch theo sự chỉ đạo chuyên môn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Cơ quan công an cửa khẩu chịu trách nhiệm quản lý và làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với hành khách, nhân viên tổ bay đi trên các chuyến bay quốc tế qua cửa khẩu cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế; giám sát, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an ninh quốc gia tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cơ quan công an cửa khẩu chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hoá, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện, các đồ vật và tài sản khác (ngoại hối, tiền Việt Nam), tầu bay xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế; xử lý các hành vi buôn lậu hàng hoá, vật cấm nhập khẩu, xuất khẩu và các vi phạm luật lệ hải quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cơ quan kiểm tra văn hoá phẩm cửa khẩu chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra nội dung các loại văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế; phối hợp với hải quan cửa khẩu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cơ quan kiểm dịch y tế cửa khẩu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế; phối hợp với trung tâm y tế hàng không, y tế địa phương để ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm đối với người từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài; xử lý các trường hợp vi phạm kiểm dịch y tế tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cơ quan kiểm dịch động, thực vật cửa khẩu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm dịch đối với động, thực vật xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh qua cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật, thực vật truyền nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp với hải quan cửa khẩu xử lý các trường hợp vi phạm kiểm dịch động vật, thực vật tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay dân dụng có trách nhiệm họp liên tịch định kỳ hàng tháng để rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp hoạt động và khi cần thiết có thể tổ chức họp bất thường. Giám đốc cảng vụ hàng không triệu tập và chủ trì các cuộc họp này.

Điều 11.

1. Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng được quy định khu vực làm việc riêng phù hợp với mặt bằng nhà ga và nhiệm vụ công tác. Việc lắp đặt thiết bị chuyên dụng của các cơ quan này phải được thống nhất trước với Giám đốc cảng vụ hàng không.

2. Cán bộ, nhân viên của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng khi làm nhiệm vụ phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ có dán ảnh do cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không cấp và chỉ được làm nhiệm vụ trong khu vực quy định. Trường hợp đặc biệt, cần làm nhiệm vụ ngoài khu vực quy định thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cảng vụ hàng không.

Điều 12.

1. Cơ quan công an cửa khẩu giám sát những hành khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế được phép lưu lại trên tầu bay, hoặc trong khu vực dành riêng ở nhà ga, hoặc ở các khách sạn quá cảnh. Những trường hợp hành khách quá cảnh được phép qua cửa khẩu phải làm thủ tục tạm nhập cảnh, tái xuất cảnh và thủ tục kiểm tra hải quan như hành khách xuất cảnh, nhập cảnh thông thường.

2. Hàng hoá, hành lý, bưu kiện, bưu phẩm quá cảnh phải để trên tầu bay, hoặc bốc dỡ khỏi tầu bay nếu được sự đồng ý của giám đốc cảng vụ hàng không và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan cửa khẩu cho đến khi rời khỏi Việt Nam.

Điều 13.

1. Việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của tầu bay và tổ bay, nhân viên của tầu bay nước ngoài phải được tiến hành bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan: cảng vụ hàng không, công an, hải quan, kiểm tra văn hoá phẩm, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật muốn kiểm tra trực tiếp trên tầu bay nước ngoài đậu tại cảng hàng không, sân bay dân dụng quốc tế phải được sự thoả thuận của người phụ trách tầu bay đó. Trong trường hợp không đạt được sự thoả thuận, phải báo cáo lên Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam quyết định.

Điều 14. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam thống nhất với các cơ quan liên quan về quy trình thủ tục đi và đến cho hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện tại cảng hàng không, sân bay dân dụng nhằm đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng cho hành khách và đảm bảo việc giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và thông lệ quốc tế.

Điều 15. Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các quy định cụ thể có liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay dùng chung giữa dân dụng và quốc phòng.

Điều 16. Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức phối hợp và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này./.

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 29-CP

Hanoi, April 02, 1997

 

DECREE

PROMULGATING THE REGULATION ON THE COORDINATION OF ACTIVITIES OF THE STATE MANAGEMENT AGENCIES AT CIVIL AIRPORTS AND AIRFIELDS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation of December 26, 1991 and the Law on the amendment and supplementation of a number of articles of the Law on Vietnam Civil Aviation of April 20, 1995;
At the proposal of the Director of the Department of Vietnam Civil Aviation
,

DECREES:

Article 1.- To promulgate together with this Decree the Regulation on the coordination of activities of the State management agencies at civil airports and airfields.

Article 2.- This Decree takes effect from the date of its signing. All stipulations issued earlier are now annulled.

Article 3.- The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT FOR THE PRIME MINISTER DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

REGULATION ON THE COORDINATION OF ACTIVITIES OF THE STATE MANAGEMENT AGENCIES AT CIVIL AIRPORTS AND AIRFIELDS
(issued together with Decree No.29-CP of April 2, 1997 of the Government)

Article 1.- This Regulation stipulate the tasks and principles on the coordination of activities of the agencies exercising the function of State management at civil airports and airfields.

Article 2.- The agencies mentioned in Article 1 of this Regulation are those agencies exercising the specialized function of State management in the operation of civil airports and airfields, border gate security and border gate customs check; border gate control of cultural products; border gate control of plant and animal epidemics; border gate quarantine control and other activities at civil airports and airfields as provided for by law.

Article 3.-

1. The agencies exercising the function of State management at civil airports and airfields shall conduct their professional activities on the principle of independence without affecting the normal operation of airports and airfields.

2. The agencies exercising the function of State management at civil airports and airfields shall have to closely cooperate with one another to fulfil the task assigned and settle any problem that may arise on the principle of respect for each other�s function, power and task. In case the agencies concerned cannot reach agreement on the way of settling a problem that has cropped up which must be promptly solved to ensure a regular, continuous and safe operation of an airport or airfield, the Director of the airport administration is allowed to decide it and shall bear responsibility for his decision, and at the same time, he must report it immediately to the higher level agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The airport administration shall exercise the function of managing the civil airports and airfields and ensuring security and safety for all activities at airports and airfields; directing the coordination of activities among the agencies that exercise the function of State management and the professional and business units at airports and airfields with a view to ensuring that the airports and airfields operate and are used in accordance with law.

2. In case there are breaches of airport law or threats to the security and safety of civil aviation, emergency cases or accidents at civil airports or airfields, the Director of the airport administration shall have to direct the units concerned to take suitable measures to cope with it; decide administrative sanctions within his jurisdiction, or transfer the matter to the authorized State agencies to study and settle in accordance with law.

3. In case a dangerous epidemic is announced at an airport or airfield, the Director of the airport administration shall have to direct the units concerned to immediately take necessary measures to prevent the spread of the epidemic and stamp it out under the professional guidance of the authorized State agencies.

Article 5.- The border gate police office shall have to manage and check the exit and entry visas of passengers and the crew on international flights via international civil airports and airfields; supervise, detect and cooperate with the specialized agencies to promptly handle the acts that threaten national security at border gates as provided for by law.

Article 6.- The border gate customs office shall have to conduct customs supervision and control of the export and import of commodities, luggage, post, postal packages, belongings and other property (foreign and Vietnamese currencies), the departure, arrival or transit of airliners through the international civil airports or airfields; handle the smuggling of those commodities and things that are banned from being imported and exported and the breaches of customs regulations in accordance with law.

Article 7.- The border gate cultural products control office shall have to supervise and check the contents of the cultural products that are exported or imported at the international civil airports and airfields; and cooperate with the border gate customs office to handle the violations as stipulated by law.

Article 8.- The border gate quarantine office shall have to conduct quarantine control at the international civil airports and airfields; cooperate with the airport medical center and the local medical service to prevent the spread of contagious diseases through passengers entering Vietnam or departuring from Vietnam; and handle the violations of quarantine control at the border gates in accordance with law.

Article 9.- The border gate animal and plant epidemics control office shall have to conduct epidemic control of the animals and plants that are exported, imported or in transit through the international civil airports and airfields, prevent the spread of dangerous epidemics through the animals and plants entering Vietnam or departuring from Vietnam; and cooperate with the border gate customs office to handle violations of the epidemic control of animals and plants at border gates in accordance with law.

Article 10.- The agencies and units operating at civil airports and airfields shall have to hold regular inter-unit meetings every month to draw experiences from the coordination of their activities, and when necessary, they can hold an irregular meeting. The Director of the airport administration shall convene and preside over these meetings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The agencies exercising the function of State management at civil airports and airfields shall have their separate workplace in the terminal area suitable to perform their task. These agencies shall have to discuss with the Director of the airport administration the installation of their specialized equipment.

2. While doing their duty the officers and personnel of the agencies exercising the function of State management at civil airports and airfields must wear the uniform of their branch and an ID card with portrait issued by the specialized agency for State management of airports, and can do their duty only within the stipulated area. In a special case when they find it necessary to do their duty outside the stipulated area, they must obtain the consent of the Director of the airport administration.

Article 12.-

1. The border gate police office shall supervise the transit passengers on international flights that are allowed to stay back on board, or in a reserved area at the terminal, or in transit hotels. Those transit passengers who wish to pass the border gate must go through the procedure of temporary entry and re-exit, and the same procedure of customs control as that of other passengers on entry and exit.

2. The transit commodities, luggage, post and postal packages must be left on board or can be unloaded from the plane if it is so allowed by the Director of the airport administration, and must be subject to the supervision of the border gate customs office till their departure from Vietnam.

Article 13.-

1. The control and supervision by the agencies exercising the function of State management over the activities of a foreign airliner, its crew and personnel must be exercised by professional measures as provided for by law.

2. In a special case when the airport authority, police and customs, the cultural products control office, the quarantine control office, and the animal and plant epidemic control office want to directly check inside a foreign airliner parking in an international civil airport or airfield, they must get the consent of the captain of the airliner. If they fail to get such consent, they must report it to the Director of the Department of Civil Aviation of Vietnam for decision.

Article 14.- The Department of Civil Aviation of Vietnam shall reach agreement with the agencies concerned on the departure and arrival procedure for passengers, luggage, commodities, post and postal packages at civil airports and airfields in order to give convenience and fast service to passengers and to ensure that the supervision and control of the specialized State management agencies conform to Vietnam�s laws, to the international Treaties which Vietnam has signed or acceded to, and to international practice.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16.- The Director of the Department of Civil Aviation of Vietnam shall have to direct, organize the coordination of activities in, and check the implementation of this Regulation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 29-CP ngày 02/04/1997 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.128

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!