Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 261-CP năm 1978 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Tổng cục Dạy nghề do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 261-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 17/10/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 261-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ quyết định số 216-NQ/QH K6 ngày 17-4-1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuuẩn việc tách Tổng cục Đào tạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổi tên là Tổng cục Dạy nghề.
Xét yêu cầu chỉ đạo và quản lý công tác dạy nghề trong cả nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Tổng cục Dạy nghề là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Hội đồng Chính phủ thống nhất chỉ đạo và quản lý về mặt Nhà nước đối với các Bộ, các ngành, các địa phương về toàn bộ công tác dạy nghề, bao gồm đào tạo và bồi dưỡng công nhân, nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, phổ biến kiến thức nghề nghiệp trong nhân dân lao động theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước vả củng cố quốc phòng.

Điều 2. – Tổng cục Dạy nghề có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ quyết định các vấn đề cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, quy chế, chính sách, chế độ về dạy nghề và bồi dưỡng nghề.

2. Hướng dẫn các Bộ, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổng hợp kế hoạch dạy nghề và bồi dưỡng nghề gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để tổng hợp cân đối trong kế hoạch Nhà nước và trình Hội đồng Chính phủ quyết định.

3. Nghiên cứu ban hành quy chế, điều lệ cụ thể về tổ chức quản lý, công tác dạy nghề, thông tư hướng dẫn nghiệp vụ, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy cho các trường, lớp dạy nghề và bồi dưỡng nghề, và cho các trường, lớp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý thuộc hệ thống dạy nghề.

4. Hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các cấp, các trường, lớp dạy nghề trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghề, nghiệp vụ dạy nghề, quy chế, chính sách, chế độ và công tác dạy nghề để bảo đảm mục tiêu đào tạo toàn diện.

5. Thống nhất hướng dẫn công tác tuyển sinh và quản lý học sinh học nghề ở trong nước và ngoài nước.

6. Tiến hành công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề và bồi dưỡng nghề theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

7. Quản lý tổ chức; cán bộ, biên chế, kinh phí và tài sản của cơ quan Tổng cục Dạy nghề theo chính sách chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3. – Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Tổng cục; các Phó tổng cục trưởng giúp Tổng cục trưởng trong việc lãnh đạo chung và được Tổng cục trưởng phân công chỉ đạo từng phần công tác của Tổng cục.

Điều 4. – Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề gồm:

1. Văn phòng.

2. Vụ kế hoạch và tài vụ.

3. Vụ dạy nghề và bồi dưỡng nghề.

4. Vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

5. Vụ tuyển sinh và quản lý học sinh.

6. Vụ tổ chức và cán bộ.

7. Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề.

Ngoài ra, Tổng cục Dạy nghề còn trực tiếp quản lý và chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Điều 5. – Tại các Bộ, ngành ở trung ương có bộ phận dạy nghề và bồi dưỡng nghề trong Vụ đào tạo (nếu có) hoặc trong Vụ tổ chức cán bộ để giúp lãnh đạo Bộ, ngành thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác này.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Điều 6. – Những văn bản trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm, thi hành nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 
 
Lê Thanh Nghị 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 261-CP năm 1978 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Tổng cục Dạy nghề do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251