Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 260-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Tổng cục kinh tế thuộc Bộ quốc phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 260-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 07/11/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 260-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 260-HĐBT NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC KINH TẾ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết số 129-HĐBT ngày 4-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giao nhiệm vụ cho quân đội làm kinh tế;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổng cục kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, với chức năng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, quản lý các lực lượng quân đội làm kinh tế, theo chính sách, chế độ chung của Đảng và Nhà nước.

Điều 2. Tổng cục kinh tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

1. Lập quy hoạch và kế hoạch quân đội làm kinh tế hàng năm, 5 năm và dài hạn, nằm trong quy hoạch chung và kế hoạch Nhà nước.

2. Chỉ đạo các đơn vị quân đội làm kinh tế thực hiện đúng đắn các chính sách chế độ quản lý của Nhà nước, theo nguyên tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu đề nghị với Bộ Quốc phòng và Hội đồng Bộ trưởng quyết định những chính sách, chế độ áp dụng cho các đơn vị quân đội làm kinh tế.

3. Ký kết các hợp đồng kinh tế, kể cả các hợp đồng liên quan tới xuất nhập khẩu với các ngành kinh tế Nhà nước và với các địa phương.

4. Tổ chức chỉ đạo việc quân đội hợp tác kinh tế với Lào và Cam-pu-chia.

Điều 3. Trong việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, Tổng cục kinh tế phối hợp với các ngành, các cấp, và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước theo chức năng quy định và theo đúng pháp luật hiện hành.

Điều 4. Tổng cục kinh tế là đơn vị có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, và là đơn vị được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 260-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Tổng cục kinh tế thuộc Bộ quốc phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.841
DMCA.com Protection Status