Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 169/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia

Số hiệu: 169/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 169/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý; bảo vệ biên giới quốc gia,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới;

b) Vi phạm các quy định về qua lại biên giới, xâm cư, vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thủy sản và các hành vi khác gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người ở khu vực biên giới;

c) Vi phạm quy định về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới;

d) Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ công trình biên giới, biển báo, vùng cấm trong khu vực biên giới;

đ) Vi phạm các quy định về xây dựng các công trình trong khu vực biên giới;

e) Vi phạm quy định của người và tàu thuyền trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển;

g) Vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển;

h) Vi phạm quy định ra, vào, hoạt động trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

3. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia quy định tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xuất, nhập khẩu hàng hóa, giao thông vận tải đường sắt, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, xuất bản, đo đạc bản đồ, hàng hải, đường thủy nội địa và các lĩnh vực khác được xử phạt theo quy định tại các nghị định đó.

Điều 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

2. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

3. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

4. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện.

5. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

6. Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, khu vực cửa khẩu cảng biển, khu vực biên giới.

7. Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với thuyền viên khi tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng.

8. Thu hồi giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.

9. Buộc tiêu hủy giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới, giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu, cảng biển bị làm giả.

Điều 3. Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức và thẩm quyền xử phạt tiền

1. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền xử phạt của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần đối với cá nhân.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 4. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sản làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, công trình biên giới;

b) Xây dựng các công trình thủy lợi trên sông, suối biên giới không được phép của cấp có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm hư hại, xê dịch hoặc có bất cứ hành động gì khác có hại tới mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới, biển báo trong khu vực biên giới, công trình biên giới;

b) Xây kè, đào kênh, mương, đổ đất đá, chất thải xuống sông, suối biên giới; làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới, làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng 06 tháng đến 01 năm giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng sản đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1; Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Hành vi vi phạm các quy định về qua lại biên giới, xâm cư, vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thủy sản và các hành vi khác gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người ở khu vực biên giới

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cư dân biên giới qua lại biên giới không mang theo giấy tờ theo quy định của pháp luật;

b) Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại biên giới;

c) Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng thời gian ghi trong giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới;

d) Chăn, thả gia súc, gia cầm qua biên giới;

đ) Đi vượt quá phạm vi quy định khi được phép qua lại biên giới.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho người khác sử dụng giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới để qua lại biên giới;

b) Sử dụng giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới của người khác để qua lại biên giới.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai không đúng sự thật để được cấp giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới.

4. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với một trong những hành vi dẫn dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người, phương tiện đi lại quá phạm vi quy định cho phép.

5. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thủy sản và các hoạt động khác trái pháp luật;

b) Xâm cư ở khu vực biên giới;

c) Chôn, chuyển dịch mồ mả, vận chuyển hài cốt qua biên giới trái phép;

d) Không trình báo với Đồn Biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại về mục đích, thời gian, danh sách người, số lượng phương tiện, nội dung và phạm vi hoạt động ở vành đai biên giới;

đ) Giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoạt động trong khu vực biên giới, vành đai biên giới.

6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ nhân dân, môi trường, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với những hành vi phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia trên đất liền, trên không phương tiện bay, vật thể gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt các thiết bị lưu giữ chất hóa học nguy hiểm và xây dựng nơi xử lý chất thải nguy hiểm trong phạm vi 1.000 m từ đường biên giới trở vào.

9. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3; Điểm a, đ Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều này;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều này;

d) Thu hồi giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này;

đ) Buộc tiêu hủy giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới bị làm giả.

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cư trú, đi lại không đúng quy định trong khu vực biên giới;

b) Không khai báo hoặc che giấu, giúp đỡ người khác đi lại, cư trú trái phép trong khu vực biên giới.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Người nước ngoài vào khu vực biên giới, vành đai biên giới không có giấy tờ theo quy định;

b) Người nước ngoài vào vành đai biên giới không trình báo cho đồn biên phòng hoặc chính quyền sở tại;

c) Tổ chức cho người nước ngoài vào khu vực biên giới nhưng không cử người đi cùng, không thông báo cho Công an, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho người nước ngoài vào khu vực biên giới chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép của cơ quan Công an có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng điểm họp chợ, kinh doanh, bãi đỗ của các loại phương tiện, tạo điểm du lịch và các hoạt động trái phép khác trong vành đai biên giới không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng từ 06 tháng đến 01 năm giấy phép xây dựng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Buộc rời khỏi khu vực biên giới đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a, Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Điều 7. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ công trình biên giới, biển báo, vùng cấm trong khu vực biên giới

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vẽ, viết thêm, tẩy xóa chữ trên các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”, “khu vực cửa khẩu” và các biển báo khác trong khu vực biên giới.

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không đúng quy định trong vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong khu vực biên giới.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực thuộc phạm vi vùng cấm nằm trong khu vực biên giới mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chặt, phá, đốt cây khai hoang; gây nổ, nổ súng trái phép trong vành đai biên giới; bắn súng qua biên giới;

b) Làm hư hỏng, xê dịch, tháo dỡ các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”, “khu vực cửa khẩu” và các biển báo khác trong khu vực biên giới.

5. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi phá, dỡ hoặc làm hư hỏng kết cấu, thiết bị của công trình biên giới.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1; Điểm b Khoản 4; Khoản 5 Điều này.

Điều 8. Hành vi vi phạm các quy định về xây dựng các công trình trong khu vực biên giới

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình giao thông, du lịch, thủy lợi, thủy điện, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trang trại, công trình cảng, khu kinh tế liên doanh, liên kết với nước ngoài, thăm dò, khai thác tài nguyên và các dự án xây dựng khác trong khu vực biên giới mà chủ đầu tư không thông báo cho chính quyền địa phương sở tại, đồn biên phòng.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này không đúng địa điểm hoặc làm thay đổi dấu hiệu đường biên giới quốc gia, hư hại mốc quốc giới, công trình biên giới.

4. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định của người và tàu thuyền trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập danh sách và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, Đồn Biên phòng, biên phòng cửa khẩu cảng biển khi có người nước ngoài cùng đi trong đoàn vào khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực có biển cấm nằm trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền;

b) Đưa người, hàng hóa lên tàu thuyền hoặc từ tàu thuyền xuống trong khu vực cửa khẩu cảng biển không được phép của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người nước ngoài vào khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển (trừ khu du lịch, dịch vụ), đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng biển mà không có giấy phép do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các phương tiện cập mạn tàu thuyền nước ngoài trong vùng nước nội thủy, lãnh hải không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không chấp hành việc kiểm tra, giám sát biên phòng đối với tàu thuyền trong các trường hợp pháp luật quy định;

b) Diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giới biển mà không có kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt, không thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan cũng như Ủy ban nhân dân và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh theo quy định;

c) Tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác hải sản, nghiên cứu khoa học, khai thác tài nguyên trong khu vực biên giới biển do các Bộ, ngành chủ quản cấp phép nhưng không thông báo cho Ủy ban nhân dân và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;

d) Tổ chức, dẫn đường, chuyên chở bằng tàu thuyền người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện hoặc người phụ trách tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển không có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

7. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc rời khỏi khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này.

Điều 10. Hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Sử dụng giấy phép đã hết hạn;

b) Không đăng ký, xuất trình giấy phép đi bờ, thẻ hoặc giấy phép xuống tàu cho cơ quan chức năng trước khi lên bờ hoặc xuống tàu;

c) Không chấp hành quy định về thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động được cấp phép.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người nước ngoài có hành vi từ tàu thuyền nước ngoài lên bờ; từ bờ xuống tàu thuyền nước ngoài không có các loại giấy phép theo quy định.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cho người khác sử dụng giấy phép đi bờ, thẻ hoặc giấy phép xuống tàu;

b) Sử dụng giấy phép đi bờ, thẻ hoặc giấy phép xuống tàu của người khác;

c) Khai không đúng chức vụ, số lượng thuyền viên, nhân viên, hành khách trên tàu theo danh sách đã đăng ký;

d) Không thông báo cho biên phòng cửa khẩu cảng biển các thông tin liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, danh sách thuyền viên, danh sách hành khách (nếu có), dự kiến thời gian đến và rời cảng khi tiến hành hoạt động kinh doanh lữ hành, đại lý hàng hải hoặc làm thủ tục cho tàu thuyền;

đ) Trở lại tàu thuyền nhưng không xin phép biên phòng cửa khẩu cảng biển khi đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để xuất cảnh bằng phương tiện khác;

e) Trở lại nội địa nhưng không làm lại thủ tục nhập cảnh khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Rời khỏi tàu thuyền hoặc giao dịch với cá nhân, tổ chức không phải là hoa tiêu, nhân viên công vụ Việt Nam, nhân viên đại lý hàng hải khi chưa hoàn thành thủ tục nhập cảnh hoặc đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh;

b) Không có thị thực do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp khi quá cảnh theo tàu thuyền vào nội địa hoặc xuất cảnh qua cửa khẩu khác.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả các loại giấy phép sử dụng ở khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện hoặc người phụ trách tàu, thuyền có một trong những hành vi sau:

a) Xếp, dỡ hàng hóa khi chưa được biên phòng cửa khẩu cảng biển xác báo hoàn thành thủ tục biên phòng về nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đến;

b) Tự ý rời cảng khi có sự thay đổi về thuyền bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác báo hoàn thành thủ tục biên phòng;

c) Không nộp lại hồ sơ giấy cho biên phòng cửa khẩu cảng biển sau khi hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử;

d) Không khai báo đầy đủ, khai báo không chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật về thủ tục biên phòng điện tử cảng biển;

đ) Neo đậu tại vùng nước cảng quá 24 giờ mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh;

e) Không có Bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ; Bản khai người trốn trên tàu (nếu có);

g) Không giữ đúng trạng thái niêm phong đối với hàng hóa và hồ sơ biên phòng theo quy định của pháp luật khi tàu thuyền quá cảnh, chuyển cảng;

h) Không áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết và thông báo cho biên phòng cửa khẩu cảng biển hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác khi phát hiện có người trốn trên tàu.

7. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép đi bờ, thẻ hoặc giấy phép xuống tàu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy giấy phép sử dụng ở khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển bị làm giả quy định tại Khoản 5 Điều này.

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định ra, vào, hoạt động trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cư trú, đi lại không đúng quy định trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

b) Không đăng ký, trình báo với cơ quan chức năng khi thực hiện các hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Ra, vào, hoạt động trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không có giấy tờ về người, phương tiện theo quy định pháp luật;

b) Điều khiển phương tiện giao thông trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền đi quá phạm vi được phép; dùng phương tiện đưa, đón người, chuyên chở, xếp, dỡ hàng hóa trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng nơi quy định hoặc không tuân theo hướng dẫn của người có trách nhiệm;

c) Vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng địa điểm quy định;

d) Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

đ) Cho người khác sử dụng giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

e) Sử dụng giấy phép của người khác hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép đã hết thời hạn hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không được cấp phép trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm e Khoản 2; Khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1; Điểm a, Điểm e Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải xảy ra ở khu vực biên giới biển, khu vực cửa cảng biển

Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong hoạt động khai thác cảng biển; bảo đảm an toàn hàng hải; thủ tục vào, rời cảng biển hoặc quá cảnh; an toàn, an ninh, trật tự đối với các hoạt động liên quan đến tàu thuyền; an toàn sinh mạng trên tàu thuyền; neo đậu, cập cầu, cập mạn, lai dắt của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển, khu vực biên giới biển thì xử phạt theo Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Chương 3.

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 13. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng của người quy định tại Khoản 1 Điều này, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Trưởng Đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

e) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

g) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu cảng biển;

h) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với thuyền viên, nhân viên, hành khách khi tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng;

i) Thu hồi giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới;

k) Buộc tiêu hủy giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới, giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu, cảng biển bị làm giả.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

e) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

g) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

h) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu cảng biển;

i) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với thuyền viên, nhân viên, hành khách khi tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng;

k) Thu hồi giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới;

l) Buộc tiêu hủy giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận biên giới hoặc giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới, giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu, cảng biển bị làm giả.

Điều 14. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

đ) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

e) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

g) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

e) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

g) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

h) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

i) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

e) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới.

Điều 15. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6, Khoản 7 Điều 5; Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 Điều 8; Khoản 4, Điểm d Khoản 5 Điều 9; Khoản 4, Khoản 5 Điều 10, Điều 11 Chương II Nghị định này như sau:

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

4. Trưởng Công an cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 16. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 9, Điều 12 Chương II Nghị định này như sau:

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

7. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

Quản lý thị trường có thẩm quyền, xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 5; Khoản 4 Điều 6; Điểm b Khoản 2 Điều 9; Điểm c Khoản 2 Điều 11 Chương II Nghị định này như sau:

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 11 Chương II Nghị định này.

3. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 11 Chương II Nghị định này.

Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

Hải quan có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 5; Điểm b Khoản 2 Điều 9; Điểm a, Điểm e, Điểm g Khoản 6 Điều 10; Điểm c Khoản 2 Điều 11 Chương II Nghị định này như sau:

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 5, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Chương II Nghị định này.

Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ hàng hải

Cảng vụ hàng hải có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 Chương II Nghị định này như sau:

1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10 Chương II Nghị định này.

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ đường thủy nội địa

Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Chương II Nghị định này như sau:

1. Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này.

2. Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 9 Chương II Nghị định này.

Điều 21. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi thi hành công vụ, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

2. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo được quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và biên bản phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, nếu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định này có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia để giải quyết.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 169/2013/ND-CP

Hanoi, November 12, 2013

 

DECREE

ON SANCTION OF ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE FIELD OF MANAGEMENT AND PROTECTION OF NATIONAL BORDER

Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on handling of administrative violation dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on national border dated June 17, 2003;

At the request of the Minister of Defense;

The Government issues the Decree stipulating the sanction of administrative violation in the field of management and protection of national border.

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

1. This Decree stipulates acts of administrative violation; forms of sanction, rate of fine; remedial measures; authority to make a written record of administrative violations; authority to sanction administrative violations in the field of management and protection of national border.

2. Administrative violations in the field of management and protection of national border includes:

a) Violation of regulations on management and protection of national borderline, national border land mark and borderline signs;

b) Violation of regulations on border passing, invasive migration, border crossing for farming, tilling of field, hunting, logging, mining and fishing and other acts causing harm to national defense, security and health of people in border area;

c) Violation of regulations on residence, traveling and operation in border areas;

d) Violation of regulations on management and protection of border works, signs and restricted areas in the border areas;

dd) Violation of regulations on building of works in the border areas;

e) Violation of regulations on people and boats in the sea border and seaport border gate area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Violation of regulations on entering, leaving and operation in the border gate area of ​​land.

3. Acts of administrative violation related to the field of management and protection of national border specified in Decrees stipulating the sanction of administrative violation on import and export of goods, railway transportation, security and order, social safety, publishing, map and maritime measurement, inland waterways and other areas to be sanctioned under the provisions of such Decrees.

Article 2. Remedial measures

1. Coercive restoration to the initial state.

2. Coercive dismantlement of works or part of works without permit or building inconsistently with the permit.

3. Coercive application of remedy of environmental pollution or spread of disease.

4. Coercive bringing of goods, products or means out of the Socialist Republic of Vietnam or re-export.

5. Coercive destruction of goods or products harmful to health of people, domestic animals, plants and cultural products of malicious content.

6. Coercive leaving from the border gate area of ​​land, seaport border gate area or border area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Revocation of border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit.

9. Coercive destruction of faked border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit or operation permit in the border gate or seaport area;

Article 3. Rate of fine imposed on organizations and individuals and authority to impose the fine

1. The maximum rate of fine imposed on the individuals in the field of management and protection of national border is 50,000,000 dong and 100,000,000 dong on individuals.

2. The maximum rate of fine imposed on administrative violations specified in Chapter II of this Decree is the rate of fine imposed on individuals. The rate of fine imposed on organization is twice as much as that imposed on individuals.

3. The authority to impose sanction of titles specified in Chapter III of this Decree is the authority to impose fine on individuals; the authority to impose fine on organizations is twice as much as that imposed on individuals.

Chapter 2.

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION, FORMS OF SANCTION AND REMEDIAL MEASURES

Article 4. Violation of regulations on management and protection of national borderline, national border land mark and borderline signs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Conducting geological exploration and exploitation of natural resources, minerals resulted in change of signs of national borderline, national border land mark and border works;

b) Building irrigational works on border river or streams without permission from the competent authorities.

2. A fine of between 40,000,000 dong and 50,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Damaging, displacing or carrying out any act to harm the national border land mark and borderline signs and signs in the border area and border works.

b) Building embankment, digging canals, dumping soil and waste into border rivers and streams resulted in changing the flow of rivers and streams border and changing the sign of national borderline.

3. Additional form of sanction

a) Confiscating the exhibit or means used to commit administrative violation for acts of violation specified in Clause 1 and 2 of this Article;

b) Depriving the right to use the permit for exploration and exploitation of natural resources and minerals from 06 months to 01 year for the acts of violation specified at Point a, Clause 1 of this Article.

4. Remedial measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Violation of regulations on border passing, invasive migration, border crossing for farming, tilling of field, hunting, logging, mining and fishing and other acts causing harm to national defense, security and health of people in border area

1. A caution or a fine of between 300,000 dong and 500,000 dong will be imposed on one of the following acts of violation:

a) Border residents pass the border without personal papers as stipulated by law;

b) Border residents do not pass the border at proper places specified for border passing;

c) Border residents do not pass the border at proper time specified in the border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit.

d) Grazing of poultry and cattle across the border;

dd) Going beyond the prescribed limit allowed for border passing.

2. A fine of between 500,000 dong and 800,000 dong will be imposed on one of the following acts of violation:

a) Permitting other people to use the border identity card, border certificate or laissez-passer which is not theirs for border entry and exit to pass the border.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between 1,000,000 dong and 1,500,000 dong will be imposed on the act of false declaration to be issued with the border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit to pass the border.

4. A fine of between 1,500,000 dong and 2,500,000 dong will be imposed on the acts of leading, assistance or creation of conditions for people and vehicles to pass the permissible prescribed limit.

5. A fine of between 2,500,000 dong and 4,000,000 dong will be imposed on one of the acts as follows:

a) Crossing border for farming, tilling of field, hunting, logging, mining and fishing and other illegal acts;

b) Invasive migration in border area;

c) Illegal burial or transfer of tomb or transport of remains across the border;

d) Failure to report to the Border Station or commune-level People's Committees on the purpose, time, list of people, number of vehicles, contents and range of activities in the border belt;

dd) Forging of papers of the competent state organs for operation in the border area and border belt.

6. A fine of between 6,000,000 dong and 10,000,000 dong will be imposed on the acts of illegal sale, purchase, exchange or transport across border of harmful substances or prone to cause harm to people’s health, environment, order, social order in the border area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. A fine of between 20,000,000 dong and 30,000,000 dong will be imposed on the acts of installing equipment to store dangerous chemicals and building treating place of hazardous chemicals within a range of 1,000 m from the borderline.

9. Additional forms of sanction

Confiscating exhibit or means used to commit administrative violation for acts specified in Clause 3, Point a, dd, Clause 5, 6, 7, 8 of this Article;

10. Remedial measures

a) Coercive restoration to the initial state for acts of violation specified at Point b, c, Clause 5 of this Article;

b) Coercive application of measures to remedy the environmental pollution and spread of disease for acts of violation specified in Clause 6 and 7 of this Article;

c) Coercive destruction of goods and products causing harm to the health of people, domestic animals, plants and cultural products of malicious content for acts of violation specified in Clause 6 and 7 of this Article;

d) Revocation of border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit for acts of violation specified in Clause 3 of this Article;

dd) Coercive destruction of fake border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A caution or a fine of between 300,000 dong and 500,000 dong will be imposed on one of the acts as follows:

a) Improper residence and traveling in the border areas;

b) Failure to declare or concealment or provision of assistance for others to illegally travel or reside in the border area;

2. A fine of between 2,000,000 dong and 3,000,000 dong will be imposed on one of the acts as follows:

a) Foreigners enter the border areas or border belt having no prescribed papers;

b) Foreigners enter the border belt without informing the border station or local authority;

c) Organizing trips for foreigners to the border areas without accompanying person or without informing the police organ or border guard of province where the trips arrive.

3. A fine of 3,000,000 and 5,000,000 dong will be imposed on the act of organizing trips for foreigners to the border areas without permit or with refusal of permit from the competent police organ.

4. A fine of between 10,000,000 dong and 15,000,000 dong will be imposed on the acts of organizing places of market, business, parking for vehicles, establishment of tourist sites and other illegal activities in the area of border belt without permission from the competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Depriving the right to use the building permit from 06 months to 01 year for the acts of violation specified in Clause 4 of this Article.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả Remedial measures

a) Coercive restoration to the initial state, dismantlement of works or part of works without permit or building inconsistently with the permit for the acts of violation specified in Clause 4 of this Article;

b) Coercive leaving from the border area for the acts of violation specified at Point a, Clause 1, Point a, Point c, Clause 2 and 3 of this Article.

Article 7. Acts of violation of regulations on management and protection of border works, signs and restricted area in the border area

1. A caution or a fine of between 300,000 dong and 500,000 dong will be imposed on the acts of additional drawing, writing or erasing of words on signs such as “ border area”, “border belt”, “restricted area”, “ border gate area” and other signs in the border area.

2. A fine of between 1,500,000 and 2,000,000 dong will be imposed on the acts of entry, exit, traveling, control of vehicles and improper implementation of activities in the restricted area or area with restricted activities in the border area.

3. A fine of between 2,000,000 and 3,000,000 dong will be imposed on the acts of filming, photographing, measuring, drawing landscape, recorded by electronic devices, receiving and transmitting radio transceiver in areas within the range of restricted area located in the border area without the permission of the competent authority.

4. A fine of between 3,000,000 and 5,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Damaging, displacing or dismantling signs such as “border area”, “border belt”, “restricted area”, “border gate area” and other signs in the border area.

5. A fine of between 8,000,000 and 12,000,000 dong will be imposed on the acts of breaking, dismantling or damaging the structure or equipment of border works.

6. Additional form of sanction:

Confiscating exhibit or means used to commit the administrative violation for the acts specified in Clause 3, 4 and 5 of this Article;

7. Remedial measures:

Coercive restoration to the initial state for the acts specified in Clause 1, Point b, Clause 4 and 5 of this Article.

Article 8. Acts of violation of regulations on building of works in the border area

1. A fine of between 10,000,000 and 15,000,000 dong will be imposed on the acts of building works of traffic, tourism, irrigation, hydropower, enterprises, farms, afforestation yard, farmstead, port works, joint economic zones with foreign countries, exploration and exploitation of natural resources and other construction projects in border areas but the investor does not notify the local authorities or border station.

2. A fine of between 30,000,000 and 40,000,000 dong will be imposed on the acts specified in Clause 1 of this Article for not having permission of the competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional form of sanction

Confiscating exhibit or means used to commit administrative violation for acts of violation specified in Clause 2 of this Article.

5. Remedial measures

Coercive restoration to the initial state, dismantlement of works or part of works without permit or building inconsistently with the permit for the acts of violation specified in Clause 2 and 3 of this Article;

Article 9. Acts of violation of regulation on people and vessels in the area of sea border and seaport border gate area

1. A fine of between 500,000 and 1,000,000 dong will be imposed on the acts of failing to make a list of foreigners who join the trip to the sea border area or seaport border gate and notify it to the competent authority, border station, border guard of seaport border gate.

2. A fine of between 1,000,000 and 2,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Filming, photographing, measuring, drawing landscape, recorded by electronic devices, receiving and transmitting radio transceiver in areas with restricted signs located the sea border area or seaport border gate area without the permission of the competent authority;

b) Loading and unloading passengers and goods from boats in the area of seaport border gate without permission from the competent person or authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between 4,000,000 dong and 5,000,000 dong will be imposed on the acts of using vehicle to draw alongside foreign vessels in internal waters or territorial waters without permission from the competent authority.

5. A fine of between 10,000,000 dong and 20,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Failure to abide by the inspection and monitoring of border guard over the vessels in cases prescribed by law;

b) Military exercises, search and rescue exercise, live ammunition or use of explosive materials in the sea border area without any plan approved by the competent authority or without notification to the organization and individual concerned as well as provincial People’s Committee or border guard under regulations;

c) Implementation of exploration and exploitation of aquatic products, scientific research or exploitation of natural resources in the sea border area with permission from the governing Ministry or sector but without notification to the  provincial People’s Committee or border guard;

d) Organization, leading or transportation of people illegally entering or exiting by ship.

6. A fine of between 20,000,000 dong and 30,000,000 dong will be imposed on captain, controller or person in charge foreign vessels operating in the sea border area without complete papers as prescribed by law.

7. Additional form of sanction

Confiscating exhibit or means used to commit administrative violation for acts of violation specified in Clause 1 and 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coercive exit out of border area or seaport border gate area for the acts of violation specified in Clause 1 and 3 of this Article;

Article 10. Acts of violation of regulations on security and order assurance at the seaport border gate

1. A caution or a fine of between 300,000 dong and 500,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Use of expired permit;

b) Failure to register or introduce shore pass or boarding pass to the competent authority before going ashore or on board;

c) Failure to comply with regulations on time, scope and licensed operation contents.

2. A fine of between 500,000 dong and 1,000,000 dong will be imposed on foreigners having acts of going ashore from foreign vessel and going on board of foreign vessel without prescribed permits.

3. A fine of between 1,000,000 dong and 2,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Allowing other people to use shore pass or boarding pass which is not theirs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Declaring improper position, a number of crew, personnel and passengers on boat in accordance with the registered list;

d) Failing to notify the border guard of seaport of information on boat, goods, list of crew or passengers (if any), estimated time of arrival and departure upon conducting traveling business or maritime agent or performing procedures for boats;

dd) Returning to boat without permission from the border guard of seaport border gate upon completion of procedures for entry into Vietnam for exit by other means;

e) Coming back to inland but failing to go through entry procedures upon completion of exit procedures.

4. A fine of between 3,000,000 dong and 3,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Leaving boat or dealing with individuals or organizations which are not Vietnamese pilots, public workers or maritime agent workers upon incompletion or completion of exit procedures;

b) Having no visa issued by Vietnamese competent authorities upon transit with boat into the inland or exit through other border gates;

5. A fine of between 3,000,000 dong and 5,000,000 dong will be imposed on the acts of forging types of permit used in the area of sea border or area of seaport border gate.

6. A fine of between 5,000,000 dong and 10,000,000 dong will be imposed on the captain, controller of vehicle or person in charge of boat upon having one of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Arbitrarily leaving port upon the change of crew after certification of completion of border procedures from the competent authority;

c) Failing to re-submit paper dossier to the seaport border guard after completion of electronic border procedures;

d) Failing to completely or correctly declare information as prescribed by law on electronic border procedures of seaport.

dd) Anchored in port waters over 24 hours without permission from the competent authority upon completion of exit procedures;

e) Having no declaration of dangerous goods, weapons, explosive materials; declaration of stowaways (if any);

g) Failing to keep the sealing state of goods and border dossier as prescribed by law upon transit or turnaround of boat;

h) Failing to apply necessary preventive measures and inform the border station of seaport border or a specialized state organ upon detecting stowaways.

7. Additional form of sanction

a) Confiscating exhibit of administrative violation for the acts specified in Clause 5 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Remedial measures

a) Coercive return of shore pass for the acts specified at Point c, Clause 1 of this Article;

b) Coercive destruction of fake permit used in the sea border area or seaport border gate area as specified in Clause 5 of this Article.

Article 11. Acts of violation of regulations on entry, exit or operation in the border gate area of ​​land

1. A fine of between 500,000 dong and 1,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Staying or traveling improperly within the border gate area of ​​land;

b) Failing to register or inform the competent authority upon carrying out activities in the border gate area of ​​land.

2. A fine of between 1,000,000 dong and 2,000,000 dong will be imposed on one of the following acts:

a) Entering, exiting or operating in the border gate area of ​​land without people and vehicle papers under regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Transporting, loading or unloading within the border gate area of ​​land at improper place.

d) Erasing and modifying the operation permit at the border gate area of ​​land;

dd) Permitting other people to use the operation permit which is not theirs at the border gate area of ​​land;

e) Using the other’s permit to operate at the border gate area of ​​land.

3. A fine of between 2,000,000 dong and 3,000,000 dong will be imposed on the acts of having no permit or using expired permit to operate at the border gate area of ​​land.

4. A fine of between 3,000,000 dong and 5,000,000 dong will be imposed on the acts of business without permit within the border gate area of ​​land.

5. Additional form of sanction

a) Depriving the right to use the operation permit at the border gate area of ​​land from 03 to 06 months for the acts of violation specified at Point dd, Clause 2 of this Article;

b) Depriving the right to use the operation permit at the border gate area of ​​land from 03 to 06 months for the acts of violation specified at Point d and e, Clause 2 and 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Coercive leaving from the border gate area of ​​land for the acts of violation specified at Point a, Clause 1; Point a and e, Clause 2 of this Article.

Article 12. Acts of administrative violation in the field of maritime transport occurring in area of sea border or seaport

For the acts of violation of regulations on ensuring the safety, security and order in operation of seaport, ensuring maritime safety, procedures for entry or leaving from seaport or transit; safety, security and order for activities related to boats, life safety on boats; anchorage, berthing and towing of boat in the seaport waters or sea border area, the sanction will be applied under the provisions of Decree No. 93/2013/ND-CP dated August 20, 2013 of the Government stipulating the sanction of administrative violation in the field of maritime transportation and inland waterway.

Chapter 3.

AUTHORITY TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATION

Article 13. Authority to sanction of border guard

1. The border guard on duty has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 500,000 dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 2,500,000 dong;

3. Head of border station, head of border maritime team, commander of border sub-region or border commander of seaport border gate has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Coercively carry out the restoration to the initial state;

dd) Coercive take remedial measure of environmental pollution and spread of disease;

e) Coercively destroy goods or products causing harm to the health of people, domestic animals, plants, environment and cultural products of malicious content.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Coercive return the shore pass of crew, personnel and passengers when foreign vessels are anchored at the port.

i) Revoke the border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit.

k) Coercively destroy the faked border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit or operation permit in the border gate or seaport area;

4. Commander of provincial body guard, commander of border squadron directly under the Command of border guard has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 50,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

dd) Coercively carry out the restoration to the initial state;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Coercively destroy goods or products causing harm to the health of people, domestic animals, plants, environment and cultural products of malicious content.

h) Coercively require the leaving from the border gate area of ​​land, area of border or seaport border gate;

i) Coercive return the shore pass of crew, personnel and passengers when foreign vessels are anchored at the port.

k) Revoke the border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit.

l) Coercively destroy the faked border identity card, border certificate or laissez-passer for border entry and exit or operation permit in the border gate or seaport area;

Article 14. Authority to sanction of Chairman of People’s Committee at all levels where there is border

1. Chairman of People’s Committee at all levels has a right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 5,000,000 dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Coercively carry out the restoration to the initial state;

dd) Coercively dismantle works or part of constructional works without permit or building inconsistently with the permit.

e) Coercively implement the remedial measures of environmental pollution or spread of disease;

g) Coercively destroy goods or products causing harm to the health of people, domestic animals, plants, environment and cultural products of malicious content.

2. Chairman of district People’s Committee has a right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Coercively dismantle works or part of constructional works without permit or building inconsistently with the permit.

g) Coercively implement the remedial measures of environmental pollution or spread of disease;

h) Coercively destroy goods or products causing harm to the health of people, domestic animals, plants, environment and cultural products of malicious content.

i) Coercively leave the area of border gate or border area.

3. Chairman of provincial People’s Committee has a right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 50,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate the exhibit or means used to commit administrative violation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Coercively leave the area of border gate or border area.

Article 15. Authority to sanction of people’s police

The people’s police has an authority to sanction the acts specified in Clause 1 of Article 4; Clause 2, 3, 6, 7 of Article 5 and 6; Clause 1, 2 of Article 8; Clause 4, Point d, Clause 5 of Article 9; Clause 4 and 5 of Article 10 and 11, Chapter II of this Decree as follows:

1. People's Police officers are on duty have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 500,000 dong;

2. Head of station or team leader of the people specified in Clause 1 of this Article has the right to

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 1,500,000 dong.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 2,500,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

4. The Head of district police has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 10,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Director of provincial police has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 50,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

dd) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 16. Authority to sanction of coast guard

The coast guard has the authority to sanction the acts of violation specified in Article 9 and 12, Chapter II of this Decree as follows:

1. The coast guard officer on duty has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 1,000,000 dong;

2. The Head of professional team of coast guard has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 2,500,000 dong;

3. The Head of professional team of coast guard or head of coast guard station has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 5,000,000 dong;

c) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

4. The Head of coast guard team has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 10,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

5. The Head of coast guard squadron has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 15,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

6. Commander of Coast Guard Region has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

7. The Director of Coast Guard Department has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 50,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Chapter II of this Decree.

Article 17. Authority to sanction of market Management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The market controller on duty has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 500,000 dong;

2. The head of market management team has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Apply the remedial measures specified in Article 5, 6, 9 and 11, Chapter II of this Decree.

3. The head of market management sub-department under the Department of Industry and Trade, head of smuggling prevention division, head of fake goods prevention division or head of goods quality control division under the market management Department has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Impose a fine up to 50,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Deprive the right to use the permit or practice certificate with a definite time;

dd)  Apply the remedial measures specified in Article 5, 6, 9 and 11, Chapter II of this Decree.

Article 18. Authority to sanction of the Customs

The customs has the right to sanctions the acts of violation specified in Clause 6, Article 5; Point b, Clause 2 of Article 9; Point a, e and g, Clause 6 of Article 10; Point c, Clause 2, Article 11, Chapter II of this Decree as follows:

1. The customs official on duty has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 500,000 dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 5,000,000 dong;

3. Head of customs sub-department, head of customs post-clearance audit sub-department, head of control team of customs department of province, inter province or centrally-run city, head of smuggling prevention control team, head of customs procedures team, head of coat control team and head of team of control and protection of intellectual property under the smuggling prevention investigation Department  - General Department of Customs have the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

d) Deprive the right to use the permit or practice certificate with a definite time;

dd) Apply the remedial measures specified in Article 5, 9, 10 and 11, Chapter II of this Decree.

Article 19. Authority to sanction of port authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Representative head of port authority representative has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 10,000,000 dong;

c) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

2. The Director of port authority has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

c) Deprive the right to use the permit or practice certificate or suspend the operation with a definite time;

d) Confiscate the exhibit or means used to commit the administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Authority to sanction of inland waterway port authority

The inland water port authority has the authority to sanction the acts of violation specified in Article 9, Chapter II of this Decree as follows:

1. The representative head of inland waterway port authority has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 10,000,000 dong;

c) Confiscate the exhibit or means used to commit the administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

2. The Director of inland water port authority under the Vietnam inland waterway administration has the right to:

a) Impose a caution;

b) Impose a fine up to 25,000,000 dong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Confiscate exhibit or means used to commit administrative violation with value not exceeding the rate of fine specified at Point b of this Clause;

dd) Apply the remedial measures specified in Article 9, Chapter II of this Decree.

Article 21. Authority to make a written record of administrative violation

1. When on duty, the people having the authority to sanction the administrative violation specified in Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19 and Article 20 have the authority to make a written record of administrative violation in the field of management and protection of national border.

2. Officers and soldiers of the Border Guard units stationing in border areas and islands are entitled to make a written record of administrative violations in the field of management and protection of national border and the record must be transferred to the person having the authority to sanction to carry out the sanction under regulations of law.

Chapter 4.

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 22. Effect

1. This Decree takes effect from January 01, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Transitional provision

1. For the acts of administrative violation in field of management and protection of national border occurring before the effective date of this Decree but detected after that or under consideration or settlement, if the provisions on sanctioning the administrative violation benefit the individuals and organizations that commit the administrative violation, the provisions of this Decree will be applied.

2. For the decision on sanction of administrative violation issued or executed before the effective time of the Law on handling of administrative violation and this Decree but the individuals and organizations that have been sanctioned still lodge a complaint, the provisions of the Ordinance on handling of administrative violation and Decree No. 129/2006/ND-CP dated October 31, 2006 of the Government stipulating the sanction of administrative violation in management and protection of national border will be applied for settlement.

Article 24. Effect

1. The Minister of Defense is responsible for providing guidance and inspecting the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and Chairman of People's Committees of provinces and centrally-run cities are liable to execute this Decree. /.

 

 

ON BEHALF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.625

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!