Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 166-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 166-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 18/10/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1961 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ KIẾN TRÚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Bộ Kiến trúc là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý công tác kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch xây dựng các thành thị, khu công nhân, các công trình công cộng, văn hóa, xã hội và nhà máy trong phạm vi Chính phủ giao, nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sồng vật chất và văn hóa của nhân dân.

Điều 2: - Bộ Kiến trúc có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ về kiến trúc, xây dựng, về sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ thể lệ ấy.

2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch về thi công xây lắp các công trình tự làm và nhận thầu, về kiến thiết cơ bản của Bộ, về sản xuất vật liệu xây dựng, về khảo sát, thiết kế và lập quy hoạch thành phố, nông thôn; tổ chức và chỉ đạo thực hiện lao động ấy.

3. Tổ chức và chỉ đạo công tác thiết kế quy hoạch thành phố, hướng dẫn việc lập quy hoạch nông thôn; chỉ đạo việc xây dựng theo quy hoạch ấy.

4. Tổ chức và chỉ đạo các công tác:

- Thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công trình công nghiệp mà Chính phủ giao.

- Điều tra, khảo sát địa chất, địa hình, địa chất thủy văn cần thiết cho việc thiết kế quy hoạch thành phố và thiết kế công trình..

5. Quản lý và chỉ đạo việc sản xuất các loại vật liêu xây dựng mà Chính phủ giao

6. Tổ chức nhiên cứu và phổ biến khoa học, kỹ thuật về kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng.

7. Đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật về kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng.

8. Thi hành các hiệp định mà nước ta đã ký kết với nước ngoài về kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng.

- Ký kết với các Bộ, các ngành các hợp đồng về kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng.

9. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ, vật tư trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Kiến trúc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Kiến trúc giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ .

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kiến trúc ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không thích đáng của cơ quan cấp dưới thuộc ngành mình; đề nghị bãi bỏ hoặc bãi bỏ những thông tư; quyết định có liên quan đến công tác công tác của Bộ Kiến trúc mà xét thấy không thích đáng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban hành chính địa phương.

Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc gồm có:

- Văn phòng

- Vụ Tổ chức và cán bộ

- Vụ Lao động và tiền lương

- Vụ Kế hoạch

- Vụ Tài vụ

- Cục Kiến thiết cơ bản

- Cục Quy hoạch và thiết kế

- Cục Quản lý thi công

- Cục Vật liệu xây dựng

- Viện Thiết kế

- Viện Thiết kế quy hoạch thành phố

-Viện Khảo sát đo đạc

- Viện Thí nghiệp vật liệu xây dựng

- Ban Thanh tra

-Và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, các Vụ, Cục, Viện và các đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp thuộc Bộ quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Bộ Kiến trúc do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Kiến trúc có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 166-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kiến trúc do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.388
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25