Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 157/2005/NĐ-CP chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Số hiệu: 157/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp; chế độ phu nhân/phu quân ngoại giao và một số chế độ khác đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm các cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khác hoạt động ở nước ngoài hưởng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (dưới đây gọi là cơ quan Việt Nam ở nước ngoài).

Điều 2. Chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ, công chức được Nhà nuớc thanh toán tiền nhà ở, điện, nước, chất đốt, được hưởng sinh hoạt phí, một số khoản phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ khác do ngân sách nhà nước cấp theo quy định tại Nghị định này; được hưởng 40% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở trong nước; được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội như khi công tác trong nước.

Điều 3. Căn cứ xác định các chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp; chế độ phu nhân/phu quân ngoại giao và chế độ khác được xây dựng trên cơ sở nhu cầu vật chất và tinh thần bảo đảm sinh hoạt bình thường để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước, đặc thù công tác đối ngoại và hoàn cảnh cụ thể của địa bàn công tác.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chế độ sinh hoạt phí

1. Chế độ sinh hoạt phí được áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức cùng công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Người giữ chức vụ cao hơn được hưởng chỉ số sinh hoạt phí cao hơn.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ sinh hoạt phí, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, chế độ phu nhân/phu quân ngoại giao và các chế độ khác quy định tại Nghị định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và là một phần trong kinh phí của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chế độ sinh hoạt phí

1. Chế độ sinh hoạt phí của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có 3 mức tối thiểu là 400; 450 và 500 USD/người/tháng.

2. Mức sinh hoạt phí tối thiểu sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại nước có cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đóng trụ sở tăng từ 10% trở lên hoặc khi điều kiện kinh tế, tài chính của Nhà nước cho phép.

3. Chỉ số sinh hoạt phí áp dụng cho các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được xác định theo hệ thống chức danh tiêu chuẩn và chức vụ ngoại giao của cán bộ, công chức tại cơ quan Việt Nam và hệ số mức lương trong nước.

Chỉ số sinh hoạt phí cao nhất là 250% và thấp nhất là 80%.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính quy định cụ thể mức sinh hoạt phí tối thiểu áp dụng đối với từng nước nơi cơ quan Việt Nam đóng trụ sở và quy định các Bảng chỉ số sinh hoạt phí đối với 5 nhóm gồm: cán bộ, công chức ngoại giao; cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp; cán bộ, công chức quốc phòng, công an, cán bộ, công chức kỹ thuật, hậu cần và phu quân, phu nhân.

Điều 7. Chế độ phụ cấp, trợ cấp

1. Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước giao kiêm nhiệm công tác tại các nước khác hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn không quá 15% mức sinh hoạt phí tối thiểu.

2. Trường hợp tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không bố trí đủ số cán bộ, công chức theo biên chế được duyệt, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công tác được hưởng phụ cấp không quá 15% mức sinh hoạt phí tối thiểu.

3. Cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ ở các địa bàn trong thời kỳ có chiến tranh, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng được hưởng trợ cấp, mức tối đa không quá 30% mức sinh hoạt phí tối thiểu.

4. Cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ phải làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ được bố trí nghỉ bù hoặc hưởng phụ cấp làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

5. Nữ cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ được phụ cấp hàng tháng 5% mức sinh hoạt phí tối thiểu.

Điều 8. Một số chế độ khác

1. Cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước thanh toán các khoản sau:

a) Tiền mua sắm trang phục làm việc và những đồ dùng thiết yếu trong nhiệm kỳ công tác;

b) Tiền vé máy bay và tiền cước hành lý 50 kg ngoài quy định của Hàng không khi rời Việt Nam đến địa bàn công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ về nước. Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam hưởng tiêu chuẩn vé máy bay hạng thương gia (business class) khi đến địa bàn lần đầu tiên và khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, khi đi trình Quốc thư và chào kết thúc nhiệm kỳ ở những nước kiêm nhiệm và khi đi công tác cùng với quan chức nước sở tại hoặc do đoàn Ngoại giao tổ chức. Nếu đi bằng xe lửa thì được hưởng tiêu chuẩn vé toa hạng nhất;

c) Bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài theo quy định hiện hành;

d) Tiền công tác phí khi đi công tác trong nước sở tại hoặc ở nước khác theo quy định hiện hành.

2. Cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với các tài sản và phương tiện cá nhân đem theo về nước khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành (riêng đối với ô tô thì áp dụng theo quy định của nhà nước trong từng thời kỳ).

Điều 9. Chế độ phu nhân/phu quân ngoại giao

1. Cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có chức danh từ Bí thư thứ nhất trở lên, Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không giữ chức vụ ngoại giao và cán bộ, công chức hưởng chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước tương đương chỉ số sinh hoạt phí của Bí thư thứ nhất trở lên được hưởng chế độ phu nhân/phu quân do ngân sách nhà nước đài thọ.

2. Phu nhân/phu quân Đại sứ được hưởng 125% mức sinh hoạt phí tối thiểu; phu nhân/phu quân Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán và Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không giữ chức vụ ngoại giao hưởng 110%; phu nhân/phu quân Bí thư thứ nhất và cán bộ, công chức có chỉ số sinh hoạt phí tương đương Bí thư thứ nhất trở lên hưởng 80%.

3. Phu nhân/phu quân Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam khi đến nước sở tại nhận công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ về nước bằng phương tiện máy bay, được hưởng tiêu chuẩn vé máy bay hạng thương gia. Nếu đi bằng xe lửa thì được hưởng tiêu chuẩn vé toa hạng nhất.

4. Phu nhân/phu quân được hưởng chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở ngoài nước như cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài và các chế độ khác (tiêu chuẩn trang phục, vé máy bay, cước hành lý…) theo quy định hiện hành. Ngoài ra, phu nhân được hưởng phụ cấp hàng tháng 5% mức sinh hoạt phí tối thiểu quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này.

5. Phu nhân/phu quân là cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian hưởng chế độ phu nhân/phu quân tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương cơ bản hiện hưởng trong nước và được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

6. Phu nhân/phu quân không phải là cán bộ, công chức nhà nước nhưng đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đi nước ngoài được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

7. Phu nhân/phu quân là cán bộ, công chức nhà nước khi kết thúc nhiệm kỳ được nhận trở lại cơ quan cũ làm việc và thực hiện chế độ nâng bậc lương trong nước theo quy định của cơ quan chủ quản trên cơ sở quy định chung của Nhà nước.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 105/CP ngày 22 tháng 6 năm 1965 của Hội đồng Chính phủ ban hành chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên công tác ở nước ngoài.

Những quy định trong các văn bản trước đây trái với những quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 11. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (5b). A.315

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 157/2005/ND-CP

Hanoi, December 23rd 2005

 

DECREE

ON FINANCING VIETNAMESE OFFICIALS WORKING ON THE TENURE BASIS IN FOREIGN COUNTRIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Government’s Law on Organizational Structure on December 25th 2001;
Pursuant to the Decree on Officers dated February 26th 1998 and its amended version dated April 29th 2003;
Pursuant to the Decree on representative bodies of the Socialist Republic of Vietnam in foreign countries dated December 2nd 1993;
At the proposal of Minister of Foreign Affairs, Minister of Home Affairs and Minister of Finance,

DECIDES:

Chapter I

GENERAL STIPULATIONS

Article 1. The scope and the target group of coverage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Finance for officials working in Vietnamese agencies overseas on the tenure basis

During the time working in Vietnamese agencies which are based in foreign countries, officials are financed by the Government in terms of housing, electricity, water, fuel; they get subsistence expenses, some kinds of allowances and subsidies and others funded by the State Budget as stipulated in this Decree; they get 40% of their current salary, function allowance, and seniority allowance (if any) as inside the country; their social insurances continue to be paid.

Article 3. Grounds for defining finance for officials working in Vietnamese agencies which are based overseas on the tenure basi0073

Regulations on the subsistence expenses, allowances and subsidies; the diplomatic spouse status and others were developed on the basis of materialistic and spiritual needs to ensure the daily life thanks to which, officials can fulfill their tasks overseas, suitable to the country’s economic conditions, external affairs and the actual situation of their work.

Article 4. The application rules for the subsistence expenses

1. The subsistence expenses regulation is applied equally for all officials having the same task of working on the tenure basis in Vietnamese agencies in foreign countries.

2. Officials occupying more important positions are granted higher rate of subsistence expenses.

Article 5. Financial source for the application

The financial source for applying this regulation on the subsistence existence, allowances, subsidies, the diplomatic spouse status and others stipulated in this Decree is planned in the annual budget estimate according to the Laws on the State Budget and this is part of finance for Vietnamese agencies based in a foreign country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SPECIFIC STIPULATIONS

Article 6. Stipulations on the subsistence expenses

1. There are 3 minimum rate of subsistence expenses for officials working on the tenure basis in Vietnamese agencies based overseas: 400; 450 and 500 USD/person/month.

2. The minimum rate of subsistence expenses will be considered and revised when the consumer price index (CPI) in the country where the Vietnamese agencies are based increases by at least 10% or when the economic conditions of the country gets better and allows the revision.

3. The rate of subsistence expenses which is applied for Vietnamese agencies based overseas is defined according to the structure of standard titles, diplomatic positions of Vietnamese officials and salary grade inside the country of Vietnam.

The highest rate of subsistence expenses is 250% and the lowest is 80%.

4. Ministry of Home Affairs is responsible for collaborating with Ministry of Foreign Affairs and Finance to specifically define the minimum rate of subsistence expenses applied to different countries where Vietnamese agencies are based and the table of subsistence expense rate for 5 groups of officials: officials, diplomatic officials; state administrative officials; national defense officials; technical and logistic officers and the spouses.

Article 7. Stipulations on allowances and subsidies

1. The Ambassador, chief representative of the Vietnamese agencies based in the foreign country assigned by competent authorities of the Communist Party and the State to work on the concurrent basis in foreign countries or in the international organizations based overseas enjoy the multi-place function allowance of less than 15% of the minimum subsistence expenses rate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Officers who tenure of work is in places where there is war or serious epidemic threatening the lives of human beings enjoy the allowance of less than 30% of the minimum subsistence expense rate.

4. Officials working on the tenure basis in foreign countries who have to work overnight or work for extra hours can have time off in compensation or enjoy the extra time working allowance as stipulated in current regulations.

5. Female officials working on the tenure basis in foreign countries enjoy the monthly allowance of 5% of the minimum rate of subsistence expenses.

Article 8. Others

1. Officials working on the tenure basis in Vietnamese agencies based in foreign countries are paid by the State of Vietnam in terms of the following items:

a) Money to buy working costumes and essential personal belongings during the time of work;

b) Air tickets and cost for 50 kg of excess luggage, basing on the Airlines’ regulations on this when he/she leaves Vietnam for the country they are posted and when they finish their tenure of work and come back to Vietnam. The Ambassador, Chief representative of Vietnamese agencies based in foreign countries enjoy the business class air tickets when they leave for the country they are posted for the first time and when they finish their tenure and come back to Vietnam; when they present the credentials and say goodbye when they finish their tenure of work and when they go for mission with the local leaders or when the mission trip is arranged by the diplomatic corp. If they go by train, they are entitled to use the first class tickets;

c) Health insurance for the examination and treatment of diseases in foreign countries according to current regulations;

d) Daily subsistence allowances when going for missions inside the local country or in other countries as stipulated in the regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Stipulations on the diplomatic spouse status

1. Officials working on the tenure basis in Vietnamese agencies based in foreign countries with the title of at least First Secretary, chief representative of Vietnamese agencies in foreign countries without diplomatic status and officials enjoying the rate of subsistence expenses equivalent to that of at least First Secretaries can be given the diplomatic spouse status funded by the State Budget.

2. Spouses of the Ambassadors get 125% of the minimum rate of subsistence expenses; spouses of the Ministers, charge d’affaires, Minister Counselors, and Chief representative of Vietnamese agencies overseas without the diplomatic status get 110% of that; spouses of the First Secretaries and officials having the rate of subsistence expenses equivalent to the First Secretary’s get 80% of that.

3. Spouses of the Ambassadors and chief Representatives of Vietnamese agencies when arriving in the local country to undertake the mission and when finishing the tasks and come back to Vietnam by airlines, enjoy the business class airfares. If they go by train, they can use the first class tickets.

4. Spouses of the officials have health insurance benefits: their health can be examined or treated as officials working in Vietnamese agencies overseas and others (costumes, air tickets, luggage costs…) according to current regulations. Besides, the female spouses get monthly allowance of 5% of the minimum rate of subsistence expenses; this is stipulated in Term 5 of Article 7 of this Decree.

5. Spouses who are officers working for the government and who are paid by the State Budget will get 40% of the salary they receive inside Vietnam and get social insurance during the time they enjoy the spouse status in Vietnamese agencies based in foreign countries.

6. Spouses who are not governmental officers but have paid compulsory social insurance fee before going to foreign countries can continue paying for social insurance according to national laws on social insurance.

7. Spouses who are governmental officers when finishing the mission in foreign countries are accepted to be back to work and get salary raised inside the country of Vietnam according to general regulations of the government.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Execution effectiveness

1. This Decree will come into effect after 15 days since the day it is posted onto official gazette.

Terms stipulated in this Decree start to take effect from January 1st 2006. 2. This Decree will replace Decree No. 105/CP dated June 22nd 1965 by the Cabinet Council stipulating treatment regulations for officials working in foreign countries.

Stipulations in previous legal documents which go contrary to this Decree’s content are abrogated.

Article 11. The responsible of guiding and execution

1. Ministry of Foreign Affairs in collaboration with Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs are in charge of providing guidance for the implementation of this Decree.

2. Ministers and Heads of Ministry’s equivalents, Heads of governmental agencies, Heads of Vietnamese agencies based in foreign countries are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 
Recipients:
- The Central Party’s Secretariat;
- The Prime Minister, Vice Ministers;
- Ministries and the equivalents, governmental agencies;
- The People’s Council, the People’s Committee of the provinces under the central control;
- The Central Office and the Party’s sections;
- The President Office;
- The Ethnic Council and committees of the National Assembly;
- The National Assembly’s Office;
- The People’s Supreme Court;
- The People’s Supreme Board of Control;
- Central agencies of all associations/ unions;
- The National Administration Institute;
- VPCP: BTCN, TBNC, PCN, BNC,
 Steering Committee 112,
 Speaker of the Prime Minister,
 Other Departments, Official gazette;
- Kept at Archives, VX (5b). A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.401

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!