Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 153-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 153-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 05/10/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1961 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ Y TẾ

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Bộ Y tế là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác y tế theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết hợp chặt chẽ đông y với tây y trong công tác y tế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, chữa bệnh nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân để phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng.

Điều 2: - Bộ Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, thể lệ về y tế; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, thể lệ ấy.

2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy.

3. Tổ chức và chỉ đạo mọi công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, chữa bệnh, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

4. Quản lý công tác sản xuất, phân phối thuốc và dụng cụ y tế.

5. Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật về y và dược

6. Thi hành các hiệp định mà nước ta đã ký kết với nước ngoài về mặt y tế.

7. Xét duyệt các thiết kế, thiết bị vệ sinh, phòng bệnh của các công trình xây dựng ở thành thị và nông thôn, các công trình xây dựng, công nghiệp và dân dụng, để bảo đảm, sức khỏe cho công nhân, cán bộ, nhân viên và nhân dân.

8. Quyết định các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện luật lệ vệ sinh đối với thành phố, nông thôn, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, trường học và nhà ăn công cộng, đường giao thông để phòng dịch, chống dịch, ngăn ngừa dịch ở nước ngoài vào qua các biên giới, cửa bể và sân bay.

9. Quản lý các cơ sở sự nghiệp, doanh nghiệp và xí nghiệp trực thuộc Bộ; chỉ đạo về mặt nghiệp vụ các cơ sở sự nghiệp, doanh nghiệp và xí nghiệp y tế ở các địa phương và các ngành khác.

10. Theo dõi và giúp đỡ Hội đông y về mặt hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn để tăng cường việc kết hợp chặt chẽ đông y với tây y trong công tác y tế.

11. Theo dõi và hướng dẫn Hội y học về mặt nghiên cứu và phổ biến khoa học kỹ thuật về y và dược.

12. Quản lý tổ chức cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ, vật tư v.v… trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước

- Đào tạo, bổ túc cán bộ chuyên môn kỹ thuật của ngành.

Điều 3: - Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Thứ trưởng Bộ Y tế giúp Bộ trưởng trong việc lãnh đạo chung và có thể được Bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Bộ.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những  quyết định không thích đáng của cơ quan y tế cấp dưới; đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không thích đáng có liên quan đến công tác y tế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban hành chính địa phương.

Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Bộ Y tế gồm có:

- Văn phòng

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Huấn luyện

- Vụ Kế hoạch và tài vụ

- Vụ Vệ sinh và phòng dịch

- Vụ Phòng bệnh và chữa bệnh

- Cục Dược chính và sản xuất

- Cục Phân phối dược phẩm

- Viện Vệ sinh, dịch tễ học

- Viện Chống lao

- Viện Mắt

- Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng

- Viện Đông y

- Viện Dược liệu

- Và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, các Vụ, Cục, và đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp, xí nghiệp do Bộ quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Bộ Y tế do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 153-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.637
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126