Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 29/04/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 126-HĐBT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 125-HĐBT ngày 29-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay đổi tên ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành lập theo Nghị định số 125-HĐBT ngày 29-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng thành Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 2.- Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật có chức năng giúp Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước nghiên cứu công tác quản lý khoa học và kỹ thuật về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp kế hoạch hoá, hiệu quả kinh tế, kích thích vật chất, v.v... nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả của các hoạt động khoa học và kỹ thuật.

Điều 3.- Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật do một Viện trưởng phụ trách, giúp việc Viện trưởng có từ một đến hai Phó viện trưởng.

Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật.

Điều 4.- Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5.- Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước và thủ trưởng các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 126-HĐBT ngày 29/04/1985 về việc đổi tên Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125