Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 12/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh Cờ Đỏ quận Thới Lai thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 12/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN THỐT NỐT, HUYỆN VĨNH THẠNH, HUYỆN CỜ ĐỎ; THÀNH LẬP QUẬN THỐT NỐT VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CỜ ĐỎ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN THỚI LAI THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN THỐT NỐT, HUYỆN VĨNH THẠNH, HUYỆN CỜ ĐỎ

1. Thành lập xã Vĩnh Bình thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở điều chỉnh 1.095,67 ha diện tích tự nhiên và 3.191 nhân khẩu của xã Thới Thuận; 857,84 ha diện tích tự nhiên và 4.038 nhân khẩu của xã Trung Nhứt.

Xã Vĩnh Bình có 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Bình: Đông giáp xã Thới Thuận, xã Trung Nhứt; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Trung An và huyện Vĩnh Thạnh; Bắc giáp xã Thuận An và huyện Vĩnh Thạnh.

2. Điều chỉnh toàn bộ 1.953,51 ha diện tích tự nhiên và 7.229 nhân khẩu của xã Vĩnh Bình, huyện Thốt Nốt về huyện Vĩnh Thạnh quản lý.

3. Điều chỉnh 201,85 ha diện tích tự nhiên và 1.047 nhân khẩu của xã Trung Hưng thuộc huyện Vĩnh Thạnh về xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt quản lý.

Xã Trung Thạnh có 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu của xã Trung An thuộc huyện Thốt Nốt về huyện Cờ Đỏ quản lý.

5. Điều chỉnh toàn bộ 2.399,56 ha diện tích tự nhiên và 18.063 nhân khẩu của xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt về huyện Cờ Đỏ quản lý.

6. Thành lập xã Thạnh Lợi thuộc huyện Vĩnh Thạnh trên cơ sở điều chỉnh 4.323,81 ha diện tích tự nhiên và 10.472 nhân khẩu của xã Thạnh Thắng.

Xã Thạnh Lợi có 4.323,81 ha diện tích tự nhiên và 10.472 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Lợi: Đông giáp xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng; Tây giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; Nam giáp xã Thạnh Thắng và tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp xã Thạnh An và tỉnh An Giang.

7. Điều chỉnh 545,19 ha diện tích tự nhiên và 2.426 nhân khẩu của xã Trung Hưng về xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh quản lý.

Xã Thạnh Lộc có 3.593,13 ha diện tích tự nhiên và 15.148 nhân khẩu.

8. Điều chỉnh toàn bộ 9.570,53 ha diện tích tự nhiên và 20.520 nhân khẩu của xã Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý.

9. Điều chỉnh toàn bộ 3.459,87 ha diện tích tự nhiên và 20.469 nhân khẩu còn lại của xã Trung Hưng thuộc huyện Vĩnh Thạnh về huyện Cờ Đỏ quản lý.

10. Thành lập xã Đông Thắng thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 1.501,82 ha diện tích tự nhiên và 5.128 nhân khẩu của xã Đông Hiệp.

Xã Đông Thắng có 1.501,82 ha diện tích tự nhiên và 5.128 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đông Thắng: Đông giáp xã Đông Hiệp; Tây giáp xã Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ; Nam giáp xã Đông Bình, xã Đông Thuận; Bắc giáp xã Thới Hưng.

11. Thành lập xã Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 1.710,64 ha diện tích tự nhiên và 7.009 nhân khẩu của xã Thới Đông.

Xã Thới Xuân có 1.710,64 ha diện tích tự nhiên và 7.009 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thới Xuân: Đông giáp xã Đông Bình, xã Đông Thắng; Tây giáp xã Thới Đông và huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp xã Đông Bình, xã Thới Đông; Bắc giáp thị trấn Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh.

12. Thành lập xã Tân Thạnh thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 1.631,58 ha diện tích tự nhiên và 7.928 nhân khẩu của xã Thới Thạnh.

Xã Tân Thạnh có 1.631,58 ha diện tích tự nhiên và 7.928 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Thạnh: Đông giáp xã Thới Thạnh, xã Định Môn; Tây giáp xã Thới Hưng, xã Xuân Thắng, thị trấn Thới Lai; Nam giáp thị trấn Thới Lai, xã Định Môn; Bắc giáp xã Thới Hưng và quận Ô Môn.

13. Thành lập xã Trường Xuân B thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 2.014,89 ha diện tích tự nhiên và 7.503 nhân khẩu của xã Trường Xuân A.

Xã Trường Xuân B có 2.014,89 ha diện tích tự nhiên và 7.503 nhân khẩu

Địa giới hành chính xã Trường Xuân B: Đông giáp tỉnh Hậu Giang; Tây giáp xã Đông Thuận; Nam giáp xã Trường Xuân A; Bắc giáp xã Đông Thuận, xã Trường Xuân.

14. Thành lập xã Trường Thắng thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 1.481,86 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu của xã Trường Thành; 656,54 ha diện tích tự nhiên và 4.711 nhân khẩu của xã Thới Lai.

Xã Trường Thắng có 2.138,4 ha diện tích tự nhiên và 11.177 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trường Thắng: Đông giáp xã Trường Thành, xã Định Môn; Tây giáp xã Thới Lai, xã Trường Xuân; Nam giáp xã Trường Xuân, xã Trường Thành; Bắc giáp xã Định Môn, xã Thới Lai, thị trấn Thới Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh:

- Xã Thới Thuận còn lại 1.803,15 ha diện tích tự nhiên và 30.268 nhân khẩu.

- Xã Trung Nhứt còn lại 1.679,94 ha diện tích tự nhiên và 18.085 nhân khẩu.

- Phần còn lại 186 ha diện tích tự nhiên và 2.755 nhân khẩu của xã Trung An sẽ được điều chỉnh để thành lập phường thuộc quận Thốt Nốt.

Huyện Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thuận, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc và thị trấn Thốt Nốt.

- Xã Thạnh Thắng còn lại 2.327,02 ha diện tích tự nhiên và 7.124 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Thạnh có 29.759,06 ha diện tích tự nhiên và 117.930 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh và thị trấn Thạnh An.

- Xã Đông Hiệp còn lại 1.642,66 ha diện tích tự nhiên và 6.288 nhân khẩu.

- Xã Thới Đông còn lại 1.874,42 ha diện tích tự nhiên và 6.121 nhân khẩu.

- Xã Thới Thạnh còn lại 1.397,05 ha diện tích tự nhiên và 11.791 nhân khẩu.

- Xã Trường Xuân A còn lại 1.664,32 ha diện tích tự nhiên và 7.157 nhân khẩu.

- Xã Thới Lai còn lại 1.762,76 ha diện tích tự nhiên và 6.600 nhân khẩu (được đổi tên thành xã Thới Tân).

- Xã Trường Thành còn lại 1.897,41 ha diện tích tự nhiên và 12.427 nhân khẩu.

- Xã Trung An có 1.197,90 ha diện tích tự nhiên và 11.116 nhân khẩu.

Huyện Cờ Đỏ có 56.613,97 ha diện tích tự nhiên và 249.306 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Xuân Thắng, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Bình, Đông Thuận, Thới Hưng, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Đông, Thới Xuân, Trung An, Trung Thạnh, Thạnh Phú, Trung Hưng, thị trấn Cờ Đỏ và thị trấn Thới Lai.

II. THÀNH LẬP QUẬN THỐT NỐT VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC

1. Thành lập quận Thốt Nốt:

Thành lập quận Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ trên cơ sở toàn bộ 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu của huyện Thốt Nốt (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Thốt Nốt và các xã: Thới Thuận, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng và Tân Lộc).

Quận Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Thốt Nốt: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn; Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

2. Thành lập các phường thuộc quận Thốt Nốt:

a. Thành lập phường Thới Thuận thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở điều chỉnh 1.026,06 ha diện tích tự nhiên và 16.296 nhân khẩu của xã Thới Thuận.

Phường Thới Thuận có 1.026,06 ha diện tích tự nhiên và 16.296 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thới Thuận: Đông giáp phường Tân Lộc và tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Thuận An, phường Tân Lộc; Bắc giáp tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

b. Thành lập phường Thuận An thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu còn lại của xã Thới Thuận.

Phường Thuận An có 777,09 ha diện tích tự nhiên và 13.972 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuận An: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Trung Nhứt, phường Thốt Nốt, phường Tân Lộc; Bắc giáp phường Thới Thuận.

c. Thành lập phường Thốt Nốt thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 575,48 ha diện tích tự nhiên và 23.266 nhân khẩu của thị trấn Thốt Nốt.

Phường Thốt Nốt có 575,48 ha diện tích tự nhiên và 23.266 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thốt Nốt: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Thuận An, phường Trung Nhứt; Nam giáp phường Trung Nhứt, phường Trung Kiên; Bắc giáp phường Thuận An, phường Tân Lộc.

d. Thành lập phường Thạnh Hòa thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở điều chỉnh 556,64 diện tích tự nhiên và 5.377 nhân khẩu của xã Trung Nhứt; 186 ha diện tích tự nhiên và 2.755 nhân khẩu còn lại của xã Trung An.

Phường Thạnh Hòa có 742,64 ha diện tích tự nhiên và 8.132 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thạnh Hòa: Đông giáp phường Trung Kiên; Tây giáp phường Trung Nhứt và huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp phường Trung Nhứt, phường Trung Kiên.

đ. Thành lập phường Trung Nhứt thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở 1.123,30 ha diện tích tự nhiên và 12.708 nhân khẩu còn lại của xã Trung Nhứt.

Phường Trung Nhứt có 1.123,30 ha diện tích tự nhiên và 12.708 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trung Nhứt: Đông giáp phường Trung Kiên; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh; Nam giáp phường Thạnh Hòa; Bắc giáp phường Thuận An, phường Thốt Nốt.

e. Thành lập phường Trung Kiên thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 1.416,37 ha diện tích tự nhiên và 28.105 nhân khẩu của xã Trung Kiên.

Phường Trung Kiên có 1.416,37 ha diện tích tự nhiên và 28.105 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trung Kiên: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Thạnh Hòa, phường Trung Nhứt; Nam giáp phường Thuận Hưng, phường Tân Hưng và huyện Cờ Đỏ; Bắc giáp phường Thốt Nốt, phường Trung Nhứt, phường Tân Lộc.

g. Thành lập phường Thuận Hưng thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 18.290 nhân khẩu của xã Thuận Hưng.

Phường Thuận Hưng có 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 18.290 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuận Hưng: Đông giáp phường Tân Lộc; Tây giáp phường Trung Kiên, phường Tân Hưng; Nam giáp phường Tân Hưng và quận Ô Môn; Bắc giáp phường Trung Kiên, phường Tân Lộc.

h. Thành lập phường Tân Hưng thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu của xã Tân Hưng.

Phường Tân Hưng có 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Hưng: Đông giáp phường Thuận Hưng và quận Ô Môn; Tây giáp huyện Cờ Đỏ; Nam giáp huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn; Bắc giáp phường Thuận Hưng, phường Trung Kiên.

i. Thành lập phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 3.268,16 ha diện tích tự nhiên và 30.595 nhân khẩu của xã Tân Lộc.

Phường Tân Lộc có 3.268,16 ha diện tích tự nhiên và 30.595 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Lộc: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; Tây giáp phường Thới Thuận, phường Thuận An, phường Thốt Nốt, phường Trung Kiên, phường Thuận Hưng; Nam giáp phường Thuận Hưng, quận Ô Môn và tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp phường Thuận An, phường Thới Thuận và tỉnh Đồng Tháp.

III. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CỜ ĐỎ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN THỚI LAI

Thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ trên cơ sở điều chỉnh 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu của huyện Cờ Đỏ (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Tân, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai).

Huyện Thới Lai có 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Tân, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai.

Địa giới hành chính huyện Thới Lai: Đông giáp huyện Phong Điền, quận Ô Môn; Tây giáp huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn.

Sau khi thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai:

Quận Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích tự nhiên và 160.580 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc.

Huyện Thới Lai có 25.566,30 ha diện tích tự nhiên và 126.842 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Định Môn, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Trường Thắng, Xuân Thắng, Thới Tân, Đông Bình, Đông Thuận và thị trấn Thới Lai.

Huyện Cờ Đỏ còn lại 31.047,67 ha diện tích tự nhiên và 122.464 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thới Hưng, Đông Hiệp, Đông Thắng, Thới Đông, Thới Xuân, Trung Hưng, Thạnh Phú, Trung An, Trung Thạnh và thị trấn Cờ Đỏ.

Địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ: Đông giáp quận Thốt Nốt, quận Ô Môn; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Kiên Giang; Nam giáp huyện Thới Lai; Bắc giáp huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt.

Huyện Vĩnh Thạnh có 29.759,06 ha diện tích tự nhiên và 117.930 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc và thị trấn Vĩnh Thạnh, thị trấn Thạnh An.

Thành phố Cần Thơ có 140.161,60 ha diện tích tự nhiên và 1.147.067 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.185